Ytringsfrihed er også for skolelærere

Udtalelser til pressen i april førte til tilretteanvisningssamtale for folkeskolelærer, men i følge Danmarks lærerforening har læreren blot benyttet sig af sin ytringsfrihed. Først i oktober måned anerkendte Vordingborg Kommune og skolelederen at læreren var i sin fulde ret til at ytre sig, som hun gjorde.


Midt under lockouten af folkeskolelærerne i april måned i år bragte Sydsjællands Tidende en artikel, hvor lærer Anne Thorning-Petersen fortalte om at være lærer på en af Vordingborg Kommunes folkeskoler.

På grund af artiklen blev Anne Thorning-Petersen i slutningen af maj måned indkaldt til en såkaldt ”tilretteanvisningssamtale” af sin leder. I tilrettevisningen hed det blandt andet: ”udtalelserne (kan) måske bringe dig i konflikt med din tavsheds- eller loyalitetspligt” og ”Din adfærd kan give anledning til at der opstår følgevirkninger. Og følgevirkningerne kan blive så stærke at de belaster samarbejdet mellem dig og din myndigheds ledelse.” Skolelederen slutter sin tilrettevisning med en henstilling om at Anne Thorning-Petersen fremover bør fremføre sin kritik ”via skolevæsnets formelle fora.”

 

Anerkendelsen kom sent

Anne Thorning-Petersen stod uforstående overfor denne tilretteanvisning, eftersom Lærerkredsen havde læst artiklen inden den blev bragt, og vurderede at den ikke var i strid med ytringsfriheden. Hun tog derfor kontakt til sin fagforening, der tog sagen op. Først fire måneder senere, den 2. oktober, anerkender Vordingborg Kommune og skolelederen, at tilretteanvisningen var uberettiget.

De skriver således under på, at ”kommunens ansatte har ytringsfrihed” og at ”Anne Thorning-Petersen har været i sin fulde ret til at fremkomme med de ytringer, der fremgår af artiklen i Sydsjællands Tidende temanummer den 10. april 2013. Der findes ikke i notatet forhold, som giver grundlag for en tilrettevisning og det er uberettiget at instruere hende om at fremføre sin kritik via skolevæsenets formelle fora.”

Ingen kommentarer

Skoleleder på Præstø Skole, Helle Justesen, vil ikke kommentere den konkrete sag.

- Man skal kunne forvente at en chef ikke rykker ud med personsager, udtaler hun til avisen. Personligt mener hun dog at der gælder andre regler for lærere end for ansatte i andre professioner:

- Min rolle som lærer er anderledes end det at være slagter nede på gaden. Jeg skal tackle situationen anderledes. Personligt mener jeg, at det skal være noget andet for lærere og pædagoger i folkeskolen. Man ved meget, som skal holdes indenfor skolens vægge.

 

Tilfreds kredsformand 

Jonna Rolvung, der er formand for lærerkredsen i Vordingborg er glad for udfaldet.

- Anne har lov til selv at fortælle om sin sag. Det, der har været i Sydsjællands Tidende er der ikke noget til hinder for at læreren udtaler sig om som privatperson, fortæller hun. 

- Man må ikke opgive navne, men gerne anonymisere. For eksempel må man gerne nævne ting, som dem, der er på skolen, godt kan genkende, fortsætter hun. 

Netop dette er i følge Jonna Rolvung vigtigt at få frem, da mange lærere stadig er bange for at udtale sig til pressen, fordi de frygter at deres tavshedspligt brydes, og fordi de frygter at det vil være dem, der bliver fyret næste gang. 

 

Dette er et lærestykke

Skolechef Per Larsen udtrykker overfor avisen tilfredshed med, hvordan sagen blev håndteret af de implicerede parter, og han tolker mest af alt sagen som et udtryk for at ledelse og lærere endnu ikke kender hinanden godt nok.

- Det her drejer sig lidt om, at man lærer hinanden at kende. Inden man finder hinandens måde at tale sammen på, kan der gå lidt tid. Den her sag er et tegn på det. Den er et lærestykke.

- Vi havde en udmærket samtale, og jeg synes, sagen blev håndteret udmærket mellem skoleledelsen, kredsen og kommunen, fortsætter Per Larsen og påpeger, at de regler for tavshedspligt, der gælder for lærere, ikke er anderledes end dem der gælder for alle andre, der har med mennesker at gøre.

miho


Læs Anne Thorning-Petersens egen beretning om sagsforløbet på side 20 i pdf-avisen her på sitet.
Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar