Under valgkampen besøgte den nuværende regionsrådsformand, Heino Knudsen (S), Stege sundhedscenter, og lokalt håber man at regionen nu vil være med på at løfte deres egen opgave med at gøre noget ved lægemanglen, næste gang der kan søges ministerpenge, i stedet for det hele ryger til Jylland. Arkivfoto: Michael Thønnings

Vordingborg afviste ministerpenge til lægehus - nu ryger de til Nordjylland

Jammerbugt kommune i Nordjylland får et nyindrettet lægehus betalt af Sundhedsministeriet. Pengene var dem Vordingborg kommune afviste, netop fordi man ikke måtte bruge dem på at bygge nyt og indrette lægehus. ”Tankevækkende at man får lov i Jylland”, mener udvalgsformand, der påpeger at det er en opgave man løser for regionen og foreslår at man næste gang går sammen, for at løse problemerne med lægemangel.

Danmark/Kommunen Det er vel de færreste der siger nej til penge, men Vordingborg kommune kunne ikke får lov at købe, bygge og indrette et lægehus, så de 2,3 millioner kroner som Sundhedsministeriet tildelte, blev sendt tilbage.

Nu meddeler ministeriet så, at pengene der ikke duede i Vordingborg, er røget til et lignende projekt i Nordjylland - nærmere bestemt Jammerbugt kommune.

- Jammerbugt Kommune får alle de penge, der er søgt til et nyt læge – og sundhedshus i Aabybro. Der bliver plads til en til tre læger og andet sundhedsfagligt personale, når lokaler i Kultur- og ErhvervsCentret i Aabybro bliver bygget om til et læge – og sundhedshus, skriver Ellen Trane Nørbys (V) ministerium og fortsætter:

- Jammerbugt Kommune fik i første omgang afslag på ansøgningen, men da Vordingborg Kommune valgte at takke nej til deres tildelte midler, betyder det at læge – og sundhedshuset i stedet kommer borgerne i Aabybro og omegn til gode, skriver de og påpeger at det betyder at region Nordjylland sammenlagt får ministeriel støtte til syv nye læge – og sundhedshuse.

 

Tankevækkende

I Vordingborg har formanden for sundhedsudvalget, Mette Høgh Christiansen (S) ikke hørt at pengene er røget til Nordjylland, da avisen spørger. Hun finder det dog ”tankevækkende”, hvad man umiddelbart har fået lov til i Nordjylland.

- Vi ville købe et hus og lave det om, men fik at vide, at det måtte vi ikke bruge penegen på, siger hun.

Hun påpeger at både politikere og forvaltning undersøgte sagen og var i kontakt med regionen inde man gave pengene tilbage. Ud over der ikke var nok penge til at gennemføre det fulde planlagte projekt i Vordingborg, måtte der ikke bruges midler på klimaskærm og bygninger.

- Og vi havde ikke nogen eksisterende der kunne bruges. Men vi var da meget kede af, at sige nej, siger Mette Høgh Christiansen, der understreger at netop det med at gøre noget ved lægemanglen, er noget der ligger dem på sinde.

- Men det er regionens opgave at sørge for lægedækningen, og det er en opgave vi har påtaget os at hjælpe dem, med at løse, siger Mette Høgh Christiansen, der ikke så muligheder i at kommunen selv finansierede en del af planen.

- Vi kan ikke bruge borgernes penge på en opgave der ikke er kommunens - så skal vi tage dem fra vores egne budgetter og opgaver, påpeger hun.

I Vordingborg er man dog klar til at forsøge igen, om end udvalgsformanden forestiller sig at man måske i højere grad vil forsøge sig med at lave en fælles ansøgning sammen med regionen, og på den måde prøve at gøre noget ved manglen på læger,  i fællesskab.

Jammerbugt kommunes projekt fik 1,315 millioner, og kommunen postede selv 170.000 kroner i projektet. 

I alt blev der - i begyndelsen af maj uddelt 200 millioner kroner til 30 projekter i 26 kommuner - der var ansøgninger for 800 millioner fra 48 kommuner.

mith

 

Under valgkampen besøgte den nuværende regionsrådsformand, Heino Knudsen (S), Stege sundhedscenter, og lokalt håber man at regionen nu vil være med på at løfte deres egen opgave med at gøre noget ved lægemanglen, næste gang der kan søges ministerpenge, i stedet for det hele ryger til Jylland. Arkivfoto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar