Vindmøller og faldende husepriser

Hanna Laursen

Svendsbjergvej 9

4750 Lundby

 

På mødet i Lundby Medborgerhus den 9. oktober, hvor der blandt andet var repræsentanter for kommunen og vindmøllefirmaet European Wind Farms, blev det på et tidspunkt stillet et spørgsmål om de faldende ejendomspriser, som naboerne til de planlagte vindmøller sandsynligvis vil opleve.

Til dette blev der fra arrangørernes side sagt, at en undersøgelse på Tåsinge har vist, at møllerne dér ikke har givet anledning til lavere huspriser. Denne undersøgelse kan man læse om på VidenOmVinds hjemmeside, et forum for vindmølleindustrien. I artiklen står der også, at naboerne til de 2 kæmpevindmøller, der er tale om, stort set ikke føler sig generet af disse.

Derfor var det en stor overraskelse, da jeg nogle dage efter så Jan Williams’ film ’Vildledning om vind’, der viser det stik modsatte. Han har undersøgt samtlige hushandler, der var med i undersøgelsen, og den viser, at det tog dobbelt så lang tid at sælge husene i nærheden af møllerne sammenlignet med huse, der lå længere væk, og at der var en prisforskel påen halv  million på de to grupper af huse i forhold til ejendomsværdien. Desuden følte 21 af 30 nabohuse sig i større eller mindre grad generet af møllerne.

Filmen virker helt igennem saglig og redelig, og derfor kan jeg ikke lade være med at tro, at folk bag vindmølleindustrien bevidst har forsøgt at vildlede os, så de kan fortsætte med at stille deres kæmpemøller på land.

Døm selv. Filmen kan ses på YouTube og hedder ’Vildledning om vind’.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar