• www.henriks-hvidevarer.dk

Vil have havvindmøller i Smålandshavet

Jørgen Elo Andersen (V) og Asger Diness Andersen (V), miljø- og klimaudvalget.

Ørslevvej 167

4760 Vordingborg

 

Venstre og vindmøllerne.

Venstre støtter placeringen af en havmøllepark i Smålandshavet og håber, at det senere vil være en enig kommunalbestyrelse, der vil anbefale placeringen.

I foråret indgik en bred kreds af Folketingets partier en energipolitisk aftale, som fastlægger en udbygning med havvindmøller på 500 MW svarende til 100 – 165 vindmøller i kystnære områder inden 2020. Af de oprindelige 16 udmeldte områder er der otte områder tilbage efter screeningen. Et af dem er en placering i Smålandshavet hvor møllerne placeres minimum med en afstand på fire kilometer fra land. Vindmøllerne vil blive placeret i de områder af landet, hvor det er mest økonomisk og hvor der er den største opbakning til etableringen. Det er derfor vigtigt at vi politisk melder ud om vi er positive for placeringen eller ej.

Vindmøller på havet producerer mere end vindmøller på land. Det forventes at etableringen af vindmøller på vandet vil blive 20-30 procent billigere at etablere i løbet af de næste fem-ti år. Generne ved en placering på vandet er minimal i forhold til en placering på land. Smålandshavet er relativt lavvandet og er uden internationale sejlruter. Der er afledte arbejdspladser og det er vedvarende energi, der ikke forbruger fossile brændstoffer. Der er derfor samlet set mange fordele ved en placering i Smålandshavet såfremt den energipolitiske aftale skal føres ud i livet.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar