Jens Beck-Lauritsen, formand for Digelaget Ore Strand er bekymret over at vejen sænkes under viadukten mellem Orevej og Marienbergvej. Vejen har nemlig hidtil være en del af det dige, der beskytter Ore mod oversvømmelse under stormfloder. En sænkning af vejen betyder, at der kommer ”hul” i diget. Foto: Mille Holst

Viadukt-arbejde giver hul i Ores dige

Sænkningen af vejen under viadukten mellem Orevej og Marienbergvej betyder, at Ore , selvom bydelen er sikret mod indtrængende vand fra stranden, risikerer at blive oversvømmet med havvand fra både Nordhavnen og Sydhavnen i tilfælde af en stormflod. Digelaget Ore Strand vil have lukket ”hullet i diget”, men en løsning ligger ikke lige for.

Ore 12 millioner kroner har borgerne på Ore investeret i etableringen af det 2,2 meter høje dige langs kysten, som sikrer beboerne mod indtrængende vand i forbindelse med stormfloder.
Med ombygningen af vejbanen i Viadukten under jernbanen har det imidlertid vist sig, at vandet i fremtiden kan trænge ind ad denne vej.
Sagen er, at Vordingborg Kommune har besluttet at sænke vejen under viadukten, så store lastbiler kan komme under, men faktisk er lige præcis dén vej en del af Orevejs dige.
Formand for Digelaget Ore Strand, Jens Beck-Lauritsen forklarer, at Ore er sikret for vandstigningen direkte fra Ore Strand, men problemet opstår, når vandet stiger mere end to meter og trænger ind enten i Sydhavnen eller ved cirkuspladsen i Vordingborg Nordhavn. Herfra kan vandet løbe ned forbi Tømmerparken og videre til Marienbergvej og gennem Viadukten til Ore. Vejen under viadukten sænkes nemlig til 1,70 meter over normal vandstand.
- De situationer, vi har haft de senere år (ved stormfloder, red.) har vandet stået over 1,70, siger han og pointerer at en sænkning af vejens niveau dermed giver vandet frit løb til Ore.
- Det er det, jeg kalder at grave hul i vores dige, forklarer han og fortsætter:
- Vi har ofret en masse penge på at sikre Ore, og så er der ikke nogen, der skal grave hul i vores dige. 

Et fremtidsproblem
På Vordingborg Kommune fortæller klimakoordinator Karsten Kolle, at hele Masnedsund umiddelbart er sikret til kote 2, hvilket svarer til en vandstigning på to meter over normal vandstand.
- Så det er jo først derefter Ore kan blive truet af havvandet via viadukten og ikke ved 1,7 meter, siger han men bekræfter, at kommunen arbejder på en løsning, der kan adskille Ore og Masnedsund hvis der kommer indtrængende havvand.
Vandstigninger på over to meter er ifølge Karsten Kolle statistisk set ikke umiddelbart forestående.
- Men det kan jo ske, bemærker han og henviser til en hændelse i 1872, hvor vandet i Vordingborg kom op på 2,86 meter.
- På længere sigt (i takt med de klimatiske ændringer og heraf følgende havvandsstigninger) bliver det naturligvis aktuelt at lave en større permanent sikring af Masnedsund, ligesom diget ved Ore er forberedt til forhøjelser i fremtiden, bekræfter Karsten Kolle.

Leder efter en løsning
Ifølge Beck-Lauitsen har Vordingborg Kommune allerede arbejdet med forskellige mulige løsninger på problemet - for eksempel at lave et bump på østsiden af viadukten, så vejen dér kommer op på 2,20 meter over normal vandstand. Kommunen har også overvejet en løsning med sandsække, der kan lægges ud i tilfælde af stormflod, men den løsning dur ikke ifølge digelagets formand, og han får opbakning fra kommunens udviklingsdirektør Jan Michelsen.
- Han er enig med mig i, at dette ikke er en holdbar løsning, siger Beck-Lauritsen.
Status er i dag, at Vordingborg Kommune fortsat leder efter den rette løsning på problemet med ”hullet” i diget.
- Kommunen leder med lys og lygte efter en teknisk løsning, fortæller Jens Beck-Lauritsen, der dog tror på, at der kan findes en holdbar løsning. Det kunne eksempelvis være en mur i vejbanen på østsiden af viadukten, der kan køres op, hvis vandet kommer. Det foreslår i al fald borgmester Mikael Smed og udviklingsdirektør Jan Michelsen i et brev til Jens Beck-Lauritsen. Indtil da er en manuel løsning med sandsække  på tværs af vejen under viadukten den eneste redning, hvis vandet kommer.
 

Jens Beck-Lauritsen, formand for Digelaget Ore Strand er bekymret over at vejen sænkes under viadukten mellem Orevej og Marienbergvej. Vejen har nemlig hidtil være en del af det dige, der beskytter Ore mod oversvømmelse under stormfloder. En sænkning af vejen betyder, at der kommer ”hul” i diget. Foto: Mille Holst

Når den nye Viadukt nunder jernbanen står færdig vil havvandet have frit løb fra øst til Ore, medmindre der findes en løsning. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

I må lave en sluse port, som kan lukkes ved højvande, den kan sættes på siden af viadukten

Tilføj kommentar