Vordingborg Kommune skal fjerne eller tildække reklamepylonen ved afkørsel 41 senest 1. februar. Det har man dog ikke tænkt sig at gøre.
Også Shell og Go’On skal fjerne eller flytte deres reklameskilte, og Go’On bekoster nu en midlertidig flytning af sit prisskilt. Det skal tættere på vaskehallen. Om nogle år regner virksomheden med at skiltet kan flyttes tilbage til sin nuværende placering, men man havde gerne været denne ekstraregning foruden. Foto: Michael Thønnings

Vejdirektoratet: Pyloner er ulovlige - kommunen ser tiden an

Reklameskilte i og ved erhvervsområdet Afkørsel 41 ved  Vordingborg er ifølge Vejdirektoratet i strid med loven, hvorfor de skal fjernes inden 1. februar. Det samme gælder pylonen ved Afkørsel 43 på Nordfalster. En af virksomhederne bekoster nu en flytning af sin reklamesøjle, mens de to kommuner har klaget over påbuddene. Mens klagesagerne står på - hvilket kan tage år - bliver kommunernes pyloner stående som de er, og om nogle år regner såvel kommuner som virksomheder med at få lov til at have sine reklamesøjler.

Stensved Den store 25 meter høje reklamepylon ved afkørsel 41 er ulovlig ifølge naturbeskyttelsesloven. Det mener Vejdirektoratet, der har givet Vordingborg Kommune et påbud om enten at fjerne pylonen eller fjerne reklamerne på den senest 1. februar.
Det har Vordingborg Kommune dog ikke tænkt sig. Udviklingsdirektør Jan Michelsen siger:
- Vi påklager påbuddet. Det er almindelig kotyme, at det er det, kommuner gør. 
Også i Nørre Alslev har pylonen ved Afkørsel 43 skabt polemik og medført et påbud fra Vejdirektoratet. Og ligesom i Vordingborg har Guldborgsund Kommune valgt at klage over afgørelsen. 

Erhverv kontra natur
Tvisten mellem Vejdirektoratet og de to kommuner bunder i, om landskabet ved afkørslerne opfattes som by eller land, altså om det er bebygget område eller snarere natur.
- Vi er simpelthen ikke enige, lyder det fra Jan Michelsen, der understreger, at kommunen ikke er interesseret i en sand skilteskov ved Afkørsel 41, men omvendt synes man, at det er rimeligt, at virksomheder vil reklamere for sig selv. Samtidig pointerer han, at hverken Shell eller McDonalds ville købe grunde og etablere sig ved afkørslen, hvis ikke der var en høj reklamepylon, der kan ses fra motorvejen. Overfor Vejdirektoratet har Vordingborg Kommune heller ikke lagt skjul på, at pylonen var nødvendig for at få sat skub i salget af byggegrunde i erhvervsområdet.
I Guldborgsund Kommune siger Christian Smith, direktør for Teknik og Miljø:
- Området ændrer jo udtryk, i takt med at det bliver bebygget.
Han argumenterer ligesom Jan Michelsen for, at der er tale om en vurderingssag.
- Når vi får tilladelse til at udvikle et erhvervsområde, så er det rigtig, rigtig vanskeligt, hvis ikke der må skiltes, siger Christian Smith, der synes, det er en lidt speciel situation for kommunen at komme i, når staten med den ene hånd giver tilladelse til at etablere et nyt erhvervsområde og med den anden begrænser det på grund af naturbeskyttelsesloven.
- De kan godt udfordre hinanden, konstaterer han. 
Maria Meiner, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet, som har udstedt påbuddet, er enig:
- Kommunerne har et ønske om at udvikle deres erhvervsområde og sælge nogle grunde, og vil derfor gerne reklamere ud mod motorvejen; og det er bare reguleret meget skrapt, siger hun.

Også firma har fået påbud
Det er imidlertid ikke kun de kommunalt opsatte pyloner, der er i strid med loven i følge Vejdirektoratet. Ved Afkørsel 41 har også Go’On benzintanken fået et påbud om at pylonen med benzinpriser enten skal flyttes tættere på bygningen eller helt fjernes. Dén kendelse undrer Søren Vejle-Cassøe fra Complete Solutions Aps, der står for Go’Ons byggeri på erhvervsområdet. Der er nemlig en anden lovgivning, der kræver, at firmaet skilter med brændstofpriserne. Desuden gav Vejdirektoratet tilbage i august måned en midlertidig tilladelse til at reklameskiltet kunne sættes op, såfremt der ikke var firmalogo på det.
- Vi har opsat en pylon i god tro, siger han, men resignerer samtidig og flytter reklamepylonen i indeværende uge.
- Vi lader det gamle fundament stå, siger han og flytter i første omgang prisskiltet tættere på egne bygninger. Han regner med at kunne flytte reklameskiltet tilbage til de gamle fundamenter, når området er blevet lidt mere bebygget. Men han havde gerne været denne udgift foruden.
- Det koster 20-30.000 kroner at flytte den, siger han ærgerlig og langer også ud efter Vordingborg Kommune, som han klandrer for ikke at have clearet mulighederne  for reklamer inden erhvervsgrundene blev solgt.

Usædvanlig opførsel
Vordingborg Kommune har siden 2017 vidst, at Vejdirektoratet ikke tillod en reklamepylon ved Afkørsel 41. Til trods herfor valgte kommunen i 2019 at rejse pylonen, som har kostet omkring en million kroner og årligt forventes at bibringe kommunen en indtægt på mellem 150-200.000 kroner.
Maria Meiner er ærgerlig over, at kommunerne har valgt at bygge pylonerne, på trods af Vejdirektoratets klare anvisninger.
- Vi har løbende haft dialog med kommunerne, siger hun og fortsætter:
- Jeg vil ikke spekulere over, hvorfor kommunerne har gjort som de gør, men heldigvis er det ikke noget, vi tit oplever.
Hun er således ikke enig med Jan Michelsen i, at det er ”almindelig kotyme” at opstille reklamesøjler, når man ved, at de ikke er lovlige.

Tiden i kommunens favør
Når kommuner så åbenlyst vælger at agere på kant med loven kan Vejdirektoratet ifølge Maria Meiner ikke  gøre andet end at udstede påbud. Det er dette påbud de to kommuner nu har klaget over. 
- Vi havde gerne set, at de her klagetyper bliver tilendebragt hurtigere, siger Maria Meiner, der gerne vil undgå at kommunerne kan spekulere i at bryde loven. Hun oplyser i øvrigt, at Klagenævnets afgørelse er endelig og altså ikke kan påklages.
Ifølge Jan Michelsen er Klagenævnet typisk halvandet år om at afgøre store vigtige sager, som prioriteres før de mindre sager, og tvisten om pylonen ved afkørsel 41 hører ifølge hans skøn til de små sager. 
Tid er lige præcis, hvad kommunen har brug for i denne sag, for jo længere tid der går, før en afgørelse falder, des mere bebyggelse når der at komme på arealerne ved Afkørsel 41, og dermed bliver det sværere for Vejdirektoratet at opretholde påbuddet om at pylonen skal væk, fordi den står i det åbne land og ikke i by.

Vejdirektoratet holder øje
Efter første februar fører Vejdirektoratet tilsyn med at reklamesøjlerne ved både Go’On og Shell er tildækket eller flyttet. Men de to store pyloner ved motorvejsafkørslerne kan Vejdirektoratet ikke gøre noget ved, før der kommer en afgørelse fra Klagenævnet.

Vordingborg Kommune skal fjerne eller tildække reklamepylonen ved afkørsel 41 senest 1. februar. Det har man dog ikke tænkt sig at gøre.
Også Shell og Go’On skal fjerne eller flytte deres reklameskilte, og Go’On bekoster nu en midlertidig flytning af sit prisskilt. Det skal tættere på vaskehallen. Om nogle år regner virksomheden med at skiltet kan flyttes tilbage til sin nuværende placering, men man havde gerne været denne ekstraregning foruden. Foto: Michael Thønnings

Pylonen ved Afkørsel 41 er ikke lovlig i forhold til Naturbeskyttelsesloven. Det vidste Vordingborg Kommune, men valgte alligevel at bygge pylonen. Nu har Vejdirektoratet påbudt kommunen at fjerne reklamerne. Men kommunen afventer en afklaring i Klagenævnet. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Uhørt af Vordingborg kommune "afventer" situationen. Hvis en enkelt medborger drister sig til at opsætte reklame for egen virksomhed (juletræer, julekranse, hånddyppede lys eller lignende), så kommer kommunen rendende og gokker ham/hende i hovedet, men står SHELL eller DEN GYLDNE MÅGE med penge for at leje sig ind og derved tilføre kommunen lejeindtægt men få skattekroner(virker lidt luderagtigt) så er der ingen grænser for villighed, Vordingborg kommune,,, stram op Michael Albeck Farverstræde 1 4780 Stege

Tilføj kommentar