Alle kan være enige om er her er smukt - naturen er unik her og utvivlsomt blandt landets skønneste. Men ellers er der ikke meget at være enige om, når det kommer til natur og miljø som er et at de steder, hvor der virkelig er forskel på de politiske kandidater.
Foto fra slotsruinen i Vordingborg ud mod Oringe, fra før man fældede alle træerne langs Havnevej. Foto: Michael Thønnings

Valgtema: Miljø

Tredie tema er: Miljø
Kandidaterne har fået inspirationsordene: Affaldssortering, Sprøjtemidler og deres brug, Drikkevand, Kloakering – eksempelvis i det åbne land, Landbrug, Naturen og dens muligheder, Konkrete ideer/projekter

Nogle af de største sager - og der hvor uenighederne og forskellene på partierne har været størst i den hidtidige kommunalbestyrelse, har været på miljøområdet. Allerede før sidste valg rasede debatten om kloakering - blandt andet i Magleby og ved Stege Nor på Møn. Dertil kom debatten om vindmøller - store og små - til lands og til vands - hvor storstilede planer og beslutningen om disse er skubbet til de kommende politikere. Så kom snakken om spotsprøjtning og Round-up, som et borgerligt flertal vedtog at genindføre i maj 2016, for at bekæmpe kommunalt ukrudt. Og hvad med vores drikkevandreserver og private kontra offentlige vandboringer?
Miljøet er dog også den smukke natur og de fantastiske områder her er. For hvordan skal naturen bruges - og eventuelt udnyttes? Hidtil har man talt om Møn som et biosfæreområde og udnævnt det til ”dark sky”-område, hvor der er gode muligheder for at kigge stjerner. Men hvad så videre? Hvad vil politikeren egentlig, når det kommer til miljøet?
Det er der faktisk mange holdninger til. Nogle er helt konkrete, med fokus på miljøet som tiltrækning og turistmål, udvikling af alternative energiformer, stop eller bibeholdelse af spotsprøjtning og meget andet. Her er faktisk et område, hvor partierne har relativt forskellige holdninger og ønsker, så de næste sider har masser af spændende løsninger og idéer om, hvad dine kandidater, vil med miljøet.

 

Sydsjællands Tidendes temasider om valget ser  i denne uge på miljøetlokalt.

Valgsiderne er  lavet så hvert parti er blevet tildelt 300 ord, som de kan skrive om et givent emne eller tema. Avisen har således valgt fem temaer og en afsluttende omgang med ”fem skarpe spørgsmål”, som vi har bedt kandidaterne tage stilling til.
Partierne vælger selv, hvem der skal svare - og hvad der skal svares - men de har fået udstukket temaer og en flok ord/sætninger, der måske kan inspirere indenfor hvert tema.
Ud over de maksimalt 300 ord om hvert tema, har vi også bedt partierne om et billede, samt at opgive navn, alder, by, stilling og eventuelt mail og/eller telefonnummer. Sidstnævnte har vi taget med, så du som læser og vælger, har mulighed for at kontakte en kandidat, som du gerne vil vide mere om - eller måske vil bede om at uddybe sine holdninger.
På den måde håber vi, at valgsiderne vil kunne inspirere dig - som vælger - til at træffe et mere velovervejet valg, når du skal stemme den 21. november.

Se avisens valgsider fra ugens avis som pdf i linket herunder.

Tema: 
Kommune- og regionsvalg 2017
Vedhæft fil: 

Alle kan være enige om er her er smukt - naturen er unik her og utvivlsomt blandt landets skønneste. Men ellers er der ikke meget at være enige om, når det kommer til natur og miljø som er et at de steder, hvor der virkelig er forskel på de politiske kandidater.
Foto fra slotsruinen i Vordingborg ud mod Oringe, fra før man fældede alle træerne langs Havnevej. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar