Værd at vide om Ringsted-Femern Banen

Interesserede og berørte borgere fra Lundby og nærmeste omegn fik en detaljeret beskrivelse af det kommende arbejde, der over tid skal opgradere togtrafikken fra Ringsted til Holeby.

 

Omkring hundrede borgere var mødt op onsdag aften til informationsmøde i skolens auditorium arrangeret af Banedanmark for at høre nærmere om de gener, det store entreprenørarbejde vedrørende udbygning og opgradering af togstrækningen mellem Næstved og Vordingborg vil medføre for det lille samfund.

 

Stationen består
I første omgang vil der blive tale om lukning af veje og broer med deraf følgende omlægning af ruter til og fra Lundby, og der vil også i enkelte tilfælde blive tale om arbejde i døgndrift, som selvfølgelig ej heller kan undgå at støje, men når det hele står færdigt, vil man til gengæld kunne forkorte sin rejsetid til København med en lille halv time, både hvis man kommer fra Vordingborg og fra Næstved. Og der vil selvfølgelig også være tid at spare fra Lundby, men hvor der typisk vil være tale om en lidt mindre gevinst, da det vil være afgange med stop på flere af de mindre stationer på vej til hovedstaden eller sydpå. Det blev understreget på aftenens møde, at stationen i Lundby trods rygter om det modsatte vil bestå, og at der ingen planer er om at nedlægge den. En oplysning, som fik rigtig mange af de tilstedeværende borgere til at drage et lettelsens suk.


Til gavn for hele landet
Da kapaciteten vil blive udbygget og elektrificeres, forventes der ligeledes at blive langt flere godstransporter, som på landsplan vil hjælpe motorvejsnettet over Fyn, da al den fragt, der nu bliver transporteret med lastbiler over Storebælt, bliver omlagt til sydgående godstog, så der på den måde bliver mere plads til privatbilisme til gavn for mange almindelige menneskers behov for transport gennem landet.


Besværligt for mange
Men den patriotiske ånd i Lundby kan selvfølgelig have trange kår, når man skal finde sig i larm og længere transport i et par år, og det var generne og udfordringerne i den forbindelse, der trak folk af huse denne onsdag aften.
Vibeke Lorentzen og Aase Harrekilde-Petersen, der er naboer til stationen fortæller:
- Vi bor øst for banen i nærheden af stationen, så vi bliver naturligvis berørt af den virak, som alt dette byggeri vil medføre, men vi bliver da heldigvis ikke afskåret fra selve byen med apotek, lægehus, købmand og den slags, som folk vest for strækningen må finde sig i, og som skal ud og køre en længere omvej for at nå til alle de vitale ting, vi lige nu tager som en selvfølge. Det bliver slemt for dem, så vi føler os lidt heldige i den forbindelse.


Godt samarbejde
Onsdagens møde var kommet i stand via et efter pendlerformand Lars Kjær Hansens udsagn forbilledligt godt samarbejde mellem blandt andet Banedanmark, Vordingborg Kommune, Pendlerforeningen, Lokalrådet og Landet Mellem Fjordene, og han udtrykte også overbevisning om en fremrettet positiv kommunikation parterne imellem, når anlægsarbejderne først for alvor går i gang og uforudsete problematikker kan vise sig.
Projektleder Lene Tørnes fra Banedanmark gav på vegne af entreprenør MT Højgaard en detaljeret redegørelse for de forskellige typer af broer i området, der enten skal udbygges eller flyttes, men hele tiden under hensyntagen til og opmærksomhed på at skabe så få gener som muligt for de mennesker, der bliver berørt.


Skolebusser og bus 640
På spørgsmål fra salen om skolebusserne i området kom Bo Kuno Christensen fra kørselskontoret i Vordingborg Kommune på banen og fortalte om specielt bus 640.
- Vi har valgt, at bussen ikke kommer til Lundby, men hvad skolebørnene angår, sætter vi busser ind både nord- og sydfra, hvor vi i denne beslutningsproces har arbejdet tæt sammen med skolelederne på Svend Gøngeskolen og på Sværdborg Friskole, og i øvrigt har vi taget afsæt i det behov for kørsel, der eksisterer lige nu i forhold til de pågældende skoler. Skolelederne har udtrykt tilfredshed, og vi har taget for givet, at de to kender behovene for transport bedst, sluttede Bo Kuno Christensen og tilføjede, at hvis der var specifikke og mere enkeltstående problematikker, måtte man se på dem også.

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar