Sådan bliver de nye ældredistrikter på Møn. Tegning: Vordingborg kommune

Tre ældredistrikter på Møn bliver til to

Ledelsen på Fanefjord plejecenter er opsagt og de tre ældredistrikter på Møn skal lægges sammen til to. Tilpasningen skyldes en ny rapport, der dog ikke nævner mindre ledelse - tværtimod. - Men der er færre visitationer på Vestmøn og vi tilpasser hele tiden på ældreområdet, lyder det fra udvalgsformanden.

 

 

Kommunen/Møn En revisions- og konsulentrapport der blev sat i gang sidste år var ikke planlagt som en spareøvelse, men det er med udgangspunkt i den, at tre distrikter for de ældre på Møn - tilknyttet de tre plejecentre, nu bliver reduceret til to. 

Det betyder at ledelsen på Fanefjord Centret - og ældredistriktet for Vestmøn og Bogø er sagt op, mens man arbejder på at lave to mønske områder med udgangspunkt i Klintholm og Ulvshales-distrikter, der blev klar fredag.

- Vestmøn mangler visitationer (hjemmebesøg hos ældre, red.) og det er en tilpasning med udgangspunkt i det, fortæller Mette Høgh Christiansen (S) der er formand for sundhedsudvalget. Hun påpeger at de har diskuteret sagen i udvalget og endda havde ledelse og medarbejdere med ind over.

- Vi har gjort det før. Vi justeret løbende på ældreområdet - det er derfor det bliver rost, som det gør, fortæller formanden, der nævnet at distrikt Aggerhus også for nogle år siden blev lagt sammen med Præstø.

- Men det er positivt fordi de ældre klarer sig bedre. Vi må løbende ændre på tingene, for pengene følgere opgaverne, fortæller hun. Hun mener ikke der bliver en besparelse.

- Vi skal prøve at indhente det potentiale der er. Alle udvalg er blevet bedt om selv at finde potentialet indefor deres egne rammer og på ældreområdet vil vi gerne kigge på, hvad vi kan gøre, siger hun og påpeger at rapporten har fundet mulige effektiviseringer for mellem 2,7 og 7,7 millioner, men at det de laver nu ikke nødvendigvis betyder, at der bliver frigjort midler.

 

Mere ledelse

Rapporten som det hel tager udgangspunkt i, siger dog ikke noget med at ledelsen skal reduceres - tværtimod.

- ”BDO lader det være op til Vordingborg kommune at afdække og drøfte det aktuelle ledelsesspænd og behovet for tilførsel af eventuelle midler, og dermed vurdere effektiviseringsgevinsten på sigt ved øget ledelseskraft hos udfører”, konkluderes der i rapporten, der derudover påpeger, at især i Vordingborgområdet, er der rigtig mange medarbejdere per leder, mens Møn - primært Klinthold har få medarbejdere per leder.

- Men den siger også, at det skal være mere ens. Noget af det har vi taget fat på nu og noget tager vi senere, siger Mette Høgh, der kalder det et godt arbejdsredskab. Hun påpeger således også, at det ikke betyder der ikke vil være ledelse på Fanefjord Centret.

- Der kommer ledelse, men det bliver andre, der bliver flyttet over, påpeger hun.

Og det bekræfter ældrechef Susanne Johansen, der efter gennemgang af 19 modeller, netop i fredags færdiggjorde opdelingen af Møn i to distrikter, så det bliver mere ”på  langs”.

- Der er flere visitationer omkring byerne, påpeger hun med henvisning til ændringen, ligesom opsigelsen af ledelsen på Fanefjord begrundes i samme.

- Det var der, der er færrest visitationer og der skulle træffes et valg, siger hun. 

Nu bliver det sådan at den tilbageværende ledelse - og ældrechefen selv - dækker ind på de tre mønske ældrecentre og to distrikter.

- Det bliver fordelt, så man har timer de forskellige steder, siger Susanne Johansen og understreger at medarbejderne er informeret om til hvem og hvor de skal henvende sig, hvis man skal have fat i ledelsen.

- Og man kan altid kontakte os og lave en aftale, siger hun.

- Det tager formentlig året ud, før det hele er på plads, siger Susanne Johansen der påpeger at der ikke umiddelbart kan tilpasses mere i området, og at der nu skal arbejdes med de udkørende ruter.

Udvalgsformand Mette Høgh påpeger desuden at med de nye større distrikter vil der være bedre bemanding i ydertimerne og ved udkørsel.

- Når der kun er til 1,3 udkørende medarbejder i Fanefjord, så giver det god mening at man dækker hinanden ind. Det giver en bedre dækning, siger hun om den nye struktur og påpeger at netop ældredistrikterne og den måde de organiseres på netop er noget af det - i hele kommunen - der kan ændres på og tilpasses.

Rapporten roser i øvrigt kommunen for måden ældreområdet drives på, generelt set.    mith

Læs om Fanefjordledelsen og deres reaktion her

 

Vedhæft fil: 

Sådan bliver de nye ældredistrikter på Møn. Tegning: Vordingborg kommune

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar