Trafik på Slotstorvet i Vordingborg...

Jørgen Nymark, medlem af Lokalrådet

Carl Plougsvej 7

4760 Vordingborg 

 

Der er målt 3422 biler dagligt over Slotstorvet, og hvem kan det dog undre. 

Torvet er jo forbindelsesvejen til Sydhavnen med bydelen Masnedsund og Ore, så det viser bare behovet for den trafik, som altid har været dér.

Dette blev tydeligt manifesteret med bål og brand – fakkeltog – og folkemøde, da teknisk udvalg i 2011 uventet lukkede for trafikken over torvet og dermed underkendte betingelserne og den oprindelige beslutning for ændring af Vordingborgs Slotstorv i forbindelse med etablering af Danmarks Borgcenter. 

Den tidligere kommunalbestyrelse har tilsyneladende, i bestræbelserne for at opnå offentlige tilskud eller fondsmidler, ”solgt” Slotstorvet til Kulturarvstyrelsen, så det hovedtorv, som naturligt gennem historien har dannet rammen om Vordingborgs manifesteringer af byliv– fester – samlinger – møder –, nu det meste af året henligger som en utilnærmelig og død plads.

Kulturstyrelsen sidder på lovgivningen og Borgcentrets ledelse støtter ikke byens borgere i bestræbelserne på at inddrage torvet i dagligdagen. 

Mange borgere er kommet med forslag til, hvordan Slotstorvet kunne indrettes som et hyggeligt byrum, men efter bestemmelserne skal Slotstorvet fungere som et stort tomt monument, der fører op til Borgcentret.

Lokalrådet har tidligere foreslået flytbare bænke, borde og bænke, levende afskærmning, opsætning af funktionelle skulpturer, samt indretning af stationære toiletter med mere, hvilket er afvist med henvisning til restriktionerne.   Blomsterkummer til at nedsætte trafikhastigheden over torvet bliver ikke tilladt, da disse kan sidestilles med de afviste forslag. 

Slotstorvets status som gågade er i sig selv problematisk, da fartbegrænsningen i en gågade kun kan være en henstilling til bilisterne. Vejbelægningen burde genetableres som en markering af køreområdet, for så er det muligt at håndhæve og kontrollere en fartbegrænsning.      

Med en fodgængerovergang kunne man sikre både de gående og bilisterne klare retningslinjer.

Indramningen af selve torveområdet kunne samtidigt gøres mere sammenhængende og præsentabelt end den nuværende løsning med rækken af sølvpinde.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar