Tildelingsmodel for folkeskolerne...

Michael Juliussen og Else-Marie Langballe Sørensen (SF)
Kastanievej 5A
4760 Vordingborg

Tak til Asger Diness Andersen (V) for det informative debatindlæg om den foreslåede model for tildeling af penge til skolerne. Det glæder os, at vi og SF ikke er alene om at undres. Forslaget er nu i høring i skolebestyrelserne. Vi ser frem til at læse høringssvarene og håber, at de enkelte skoler ser mere på indholdet - og måden modellen er bygget op - end på resultatet og bundlinien. Modellen giver større ledelsesrum til skolerne, og det kan jo lyde tillokkende, men den er tydeligvis udviklet af en økonom, som ser folkeskolerne som virksomheder, der skal ud og konkurrere om eleverne for at få den bedst mulige økonomi: De skal ud på fodboldbanerne og kapre kunder tilbage fra de privatskoler, som forældre har tilvalgt.
Eller måske er Folkeskolen fravalgt, fordi “varen” ikke faldt i kundernes smag? Hvis kvaliteten ikke forbedres, er det naturligvis ikke muligt at vinde kunderne tilbage.
Hvad enten man er tilhænger af modellen eller ej, giver det ingen mening at tale omfordeling mellem skoler uden at tale økonomi, budget og øget tildeling.
Skolerne vil blive belønnet, hvis ingen børn skoleudsættes og ingen børn vælger at gå i 10. klasse. Eller sagt på en anden måde: Straffet, hvis det modsatte sker.
Måske er det barnets tarv, at vente med at komme i skole eller have tid til et år i 10. klasse, eventuelt på en efterskole. Vi skal da varetage børnenes tarv. Også når det handler om at give den enkelte det bedst mulige undervisningstilbud. Der er borgermøde om budgettet 7. september 18.30-21 i kantinen på Vordingborg Rådhus. Her kan I give jeres mening til kende og få politikerne i tale. SF mener ikke, at en omfordeling af for få ressourcer er løsningen. Der skal tilføres flere penge, hvis vi ønsker stærke skoler i Vordingborg kommune.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar