Brandfolkene fra brandstationen i Vordingborg var lørdag samlet til årets nytårsparole for ansatte, frivillige, samarbejdspartnere og øvrige inviterede gæster. Foto: Mads Sørensen

Tak for indsatsen!

Traditionen tro var Vordingborgs brandfolk lørdag samlet til årets nytårsparole på brandstationen i Vordingborg.

Vordingborg 1.307 udrykninger i 2017 blev det til for det fælleskommunale beredskab, Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. 301 af udrykningerne var i Vordingborg Kommune med hovedparten af udrykningerne fra brandstationen i Vordingborg, der lørdag afholdt nytårsparole. 

Tak for indsatsen
I det forgangne år har MSBR fortsat arbejdet med at udnytte erfaringerne fra fire kommunale beredskaber, øget sikkerheden for brandfolkene - blandt andet i forbindelse med forebyggelse af kræft og nye dagpengeregler er kommet de deltidsansatte brandfolk til gode over hele landet, fortalte Operativ chef Erik Andersen, der holdt den første tale ved det traditionsrige arrangement for ansatte og inviterede gæster. 
Ved nytårsparolen takkede borgmester Mikael Smed, brandfolkene for deres indsats og roste beredskabet for at være velfungerende og tryghedskabende. 
- Uanset om det er med livet som indsats, så står I klar, sagde Mikael Smed. 
Borgmesteren har selv en fortid med uniform og blå blink, da han kommer fra en karriere i politiet, og i forbindelse med overtagelsen af borgmesterposten træder Mikael Smed samtidig ind i beredskabskommisionen for MSBR, hvor han skal være med til at sikre den fortsatte succes for beredskabet i Vordingborg Kommune.

Fornyelser i 2018
I 2018 fortsætter arbejdet med at udvikle beredskabet og en ny risikobaseret dimensionering skal til godkendelse i ejerkommunerne. 
På brandstationen i Vordingborg betyder den nye plan at to gamle køretøjer, en sprøjte og en tankvogn, skal erstattes af en såkaldt tanksprøjte, som skal forsøge at udfylde begge roller. 
Ved lørdagens arrangement ønskede både den operative chef og borgmesteren desuden beredskabet tillykke med den fortsatte aftale med Falck, om driften af brandstationerne i Stege og Præstø. 
Der er tale om en 7-årig kontrakt, der træder i kraft 1. januar 2019. Falck og MSBR blev kort før jul enige om en aftale, hvor MSBR indkøber og stiller køretøjer og navigationsudstyr til rådighed, imens Falck tager sig af den øvrige drift og leverer mandskab og øvrigt materiel. 

Brandfolkene fra brandstationen i Vordingborg var lørdag samlet til årets nytårsparole for ansatte, frivillige, samarbejdspartnere og øvrige inviterede gæster. Foto: Mads Sørensen

Brandstationsleder Mark Jensen (tv) fik overrakt medalje og diplom efter 20 års tjeneste af borgmester Mikael Smed. Foto: Mads Sørensen

Operativ chef i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, Erik Andersen. Foto: Mads Sørensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar