Der kunne ikke klemmes flere tilhørere ind i Ældresagen, da der i torsdags blev holdt vælgermøde med fokus på ældrepolitikken. Foto: Mille Holst

Stor spørgelyst blandt ældre om politik

De ældre satte sig selv på dagsordenen, da Ældresagen i Vordingborg i torsdags inviterede de 14 kandidater til kommunalvalget tildebatmøde. 

Ældresagen i Vordingborg inviterede de politiske partier til et vælgermøde på Kirketorvet i Vordingborg, så foreningens medlemmer kunne høre, hvilke tanker politikerne gør sig på ældreområdet.
Alle 14 partier var mødt frem og medlemmer af Ældresagen var mødt så talstærkt op, at der ganske enkelt ikke kunne klemmes flere ind i lokalet. 
Mødet blev ledet af tidligere borgmester Henrik Holmer, der med udgangspunkt i spørgsmål fra forsamlingen bad hver af politikerne give deres bud på ”det gode liv”, de rustne stålkasser på Slotstorvet, lægemanglen og frivilligt arbejde.

Jernkasser bliver skrottet
Samtlige politikere er klar til at fjerne de rustne stålkasser, der er stillet op på Slotstorvet for at øge trafiksikkerheden. Kasserne er i sin tid blevet sat op efter en beslutning i Teknik- og miljøudvalget, men de har været under massiv kritik fra første dag på torvet.
- Lad os fjerne jernkasserne og finde en anden løsning på farten, meddelte eksempelvis socialdemokraternes Mikael Smed, og stort set enslydende kommentarer kom fra samtlige politikere. Borgerne i Vordingborg kan altså godt berede sig på, at jernkasserne på kørebanen bliver fjernet efter valget, og at der derefter vil komme en anden form for hastighedsbegrænsning på kørebanen på Slotstorvet.  

Det gode liv
Det gode liv er et værdigt liv, og handler for de fleste politikere om at have valgmuligheder, og det gælder både hvad enten man er rask og kan klare sig selv eller syg eller svag og har brug for hjælp. De fremmødte politikere var også enige om, at lige præcis valgmulighederne står det ikke så godt til med på området.
- Det  er der ikke nu, for der er sparet ind til benet, mente eksempelvis Enhedslistens Palle Eghjort. Men det gode liv er ifølge politikerne også nærkontakt for at undgå ensomhed (Ann Busch), tryghed (Mikael Smed). På plejecentrene skal medarbejderne også have bedre arbejdsvilkår, for stressede medarbejdere er ikke i stand til at yde omsorg for de ældre og syge, med hvis de selv lever ”det gode liv”, så bliver det godt for alle (Mikael Smed). For Kaj Aagaard (Radikale) kan vi ikke opretholde vores nuværende velfærd uden frivilligt arbejde. Omvendt påpegede de konservatives Peter Brinch, at man udfører frivilligt arbejde, fordi man brænder for noget bestemt.
- Men det betyder ikke, at jeg vil hjælpe med alt mulig andet frivilligt arbejde, påpeger han.

Bofællesskaber
En af tilhørerne denne aften havde forgæves forsøgt at finde bofællesskaber for ældre i Vordingborg kommune, og borgmester Michael Seiding Larsen (V) kunne bekræfte, at sådanne findes ikke. Flere mente dog, at det kunne være en god idé at få op at stå. Liberal Aliance, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet, Kristendemokraterne og Konservative vil kigge på, om kommunen kan gøre noget for at fremme etableringen af bofællesskaber for ældre. Peter Brinch bemærkede i den forbindelse, at bofællesskaber vil gøre det nemmere for borgerne at hjælpe hinanden med at få ”det gode liv”.
- Vi har allesammen indflydelse på at få skabt det gode liv, påpegede han. SF’s borgmesterkandidat, Else-Marie Sørensen, ville desuden kigge på, om kommunen kan åbne vejen for økologiske landsbysamfund, hvor man eksempelvis dyrker grøntsager sammen  eller har andre typer af fællesskaber. Borgerlistens Allan Huglstad foreslog at borgerne tog seniorrådet og ældrerådgiveren i kommunen med på råd, og Dansk Folkepartis Heino Hahn forslog at borgerne vendte blikket mod nogle af landets fonde for at få bofællesskaber op at stå.
- Det behøver ikke altid være kommunen, der tager initiativer og løser opgaver, sagde han, hvorefter Palle Eghjort henviste til, at Landsbyggefonden har mange millioner kroner til blandt andet dette formål.

Lægemangel
Lægemanglen er et problem som politikerne tager særligt alvorligt, og de er indstillede på at sikre lokal lægebehandling. Men de erkender, at man ikke kan tvinge nogen hertil. Der skal andre metoder til.
- Måske skal vi henvende os til de lidt ældre læger, der gerne vil ud på landet. De unge vil ind til byen, sådan er det bare, foreslog Ann Busch (Alternativet), og Mikael Smed foreslog, at lægerne kunne bo i København, men være del af et lægefællesskab på Sydsjælland, så de har nogen at sparre med.

Omfordeling af pengene
Endelig var de fremmødte interesserede i, om politikerne ville fordele midlerne til foreningerne anderledes fremover, således at foreninger med mange voksne og ældre kan få flere midler. Det var der generelt stemning for blandt politikerne. Valgflæsk, mente mødeleder Henrik Holmer på vegne af tilhørerne, men summa summarum blev at Kultur- og idrætsudvalget nok vil komme til at kigge på en anden fordelingsmodel - noget udvalget allerede i år har kigget på sammen med repræsentanter fra foreningslivet, men uden at finde den rigtige løsning. 
- Er der nogen, der skal have mere, er der andre, der skal have mindre - ellers skal vi have flere indtægter, udtalte Else-Marie Sørensen og tilkendegav sin støtte til en mindre skattestigning, mens Liberal Alliances Bella Espersen mente at man i stedet kunne spare på administrationen - et punkt, der faldt i god jord også hos Nye Borgerliges Jørn Rasmussen - mens Allan Huglstad foreslog, at politikerne kunne afgive en hvis procentdel af deres vederlag, som så kunne fordeles til foreningerne. 
Mikael Smed foreslog at det bliver repræsentanter fra foreningerne selv, der fordeler midlerne Peter Brinch ønsker generelt at tilføre flere midler til Kultur- og idrætsudvalget og foreslog, at midlerne til foreningerne bliver fordelt med 50 procent til foreninger hvis medlemmer er 0-18 år, og de sidste procenter fordeles på alle andre foreninger.  Endelig slog Michael Seiding Larsen fast, at foreningerne på deres side må sørge for, at bevillingerne forbliver lokalt og ikke ryger ind til hovedkontorer i København.

Tema: 
Kommune- og regionsvalg 2017

Der kunne ikke klemmes flere tilhørere ind i Ældresagen, da der i torsdags blev holdt vælgermøde med fokus på ældrepolitikken. Foto: Mille Holst

Politikerne fik alle mulighed for at svare på samtlige spørgsmål. Her fra venstre Mikael Smed (S), Kaj Aagaard (R), Peter Brinch (K), Jørn Rasmussen (Nye Borgerlige) og Else-Marie Sørensen (SF). Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar