• www.henriks-hvidevarer.dk

Deltagerne blev sendt af sted i grupper på 15-20 mennesker og kunne vandre langs den kommende bane, mens der på ”stationer” undervejs var eksperter, der fortalte om det udfordrende projekt. Foto: Ulrik Jensen

Stor interesse for banebyggeri

Byggeriet af den nye bane ned mod masnedsund er godt i gang og i lørdags kunne man  på en guidet vandring langs banen.

Vordingborg Der var stor interesse for at se hvordan byggeriet af den nye Masnedsundbro og anlægsarbejdet i forbindelse hermed skrider frem, da Banedanmark i lørdags havde inviteret til åben byggeplads. Et par hundrede spørgelystne og interesserede borgere havde tilmeldt sig arrangementet, som i det stegende hede sommervejr blev en noget støvet affære. Det meste af turen gik nemlig gennem tørt sand og grus ad det der i fremtiden bliver til underlaget for en elektrificeret, tosporet højhastighedsbane.  Deltagerne kunne på nærmeste hold se, hvordan man arbejder på højtryk for at gøre sporunderbygningen klar.

Et mindre projekt
Projektleder Mette Koch Sonnenborg forklarede i sin indledning, inden deltagerne blev sendt af sted i grupper på 15-20 personer,  at sporarbejde og ny Masnedsundbro blot er et mindre projekt i det helt store Femern-projekt.  Banedanmark står for anlæggelse af 55 kilometer dobbeltspor, elektrificering af 115 kilometer, ny station ved Holeby og ud over bygningen af ny Masnedsundbro, er Banedanmark også ansvarlig for mere end 100 nye eller ombyggede broer. Midt på Masnedø overtager Vejdirektoratet ansvaret og står for bygningen af den nye Storstrømsbro. 

Ubrugelig undergrund
Undervejs på turen fra Marienbergvej til Masnedø var der stop ved bemandede ”stationer”, hvor eksperter som eksempelvis landmålere og ingeniører fortalte mere detaljeret om tekniske detaljer. Anlægsarbejdet byder på store udfordringer og visse steder er der nærmest tale om en gordisk knude, der skal løses. Undergrunden er reelt ubrugelig at bygge på, fordi der er tale om gammel mosebund og derfor  skal der på lange strækninger piloteres med 17 til 25 meter lange betonpæle, der bankes ned i jorden. 
Den mest komplicerede strækning er det smalle stykke bag Lidl, hvor der er opsat en stor spunsvæg til at holde på grus og sand. Samtidig løber de eksisterende spor også helt tæt på, og banedriften skal opretholdes, mens der arbejdes. 
Beboere fra Ore var naturligvis interesserede i at høre mere om, hvordan man sikrer adgangen til Ore via den gamle viadukt på Orevej.  Der skal bygges en ny og højere viadukt, der bliver 12 meter bred og hvor der udover kørebanen også bliver plads til fuldt fortov og cykelsti. Broen bygges i etaper, hvilket betyder enkeltsporet trafik og lysregulering i en længere periode. Hertil kommer, at der i et tidsrum må etableres en alternativ midlertidig adgangsvej langs kajen ved Kulturarkaden.

Bygger under vand 
Ved ”stationen” ved Masnedsundbroen kunne deltagerne høre om, hvordan man bygger i vand i syv-otte meters dybde, og hvordan man monterer broelementerne. På Masnedøsiden  kunne deltagerne følge dæmningsbyggeriet med store mængder jord og sand, ligesom de fik udpeget grænsen til den nye Storstrømsbro. 
Turen sluttede på det tidligere Masnedø Marinecenter, hvor der var mulighed for at kigge på noget af det materiel, der benyttes.  Der var lidt at spise og drikke til deltagerne, der desuden kunne kigge på en udstilling, der beskriver hele Femern-projektet.
En identisk udstilling kan i øvrigt ses på biblioteket i Kulturarkaden. 
Projektleder Mette Koch Sonnenborg understreger, at man fra Banedanmarks side -blandt andet for at skabe forståelse fra borgernes side - gerne vil være meget åbne og fortælle om delprojektet, der uundgåeligt medfører gener i form af støj og støv.
Næste store skridt skal tages i uge 26 og 27, hvor der kommer to flåder med broelementer i form af betonpiller og dækelementer. Montagen er planlagt til at starte 17. juli.

Deltagerne blev sendt af sted i grupper på 15-20 mennesker og kunne vandre langs den kommende bane, mens der på ”stationer” undervejs var eksperter, der fortalte om det udfordrende projekt. Foto: Ulrik Jensen

Baneføringen kommer meget tæt på Lidl. Foto: Ulrik Jensen

Deltagerne kom helt tæt på byggepladsen. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar