Stil spørgsmål til politikerne i baren

I forbindelse med efterårets kommunalvalg lægger Kafé Ann’en hus til en anderledes form for debataftner, hvor politikerne står bag bardisken og serverer, mens de svarer på spørgsmål fra værtshusets gæster.

 

Som indehaver af Kafé Ann’en på Vordingborgs handelsgade har Ann Busch taget initiativ til en anderledes form for debataftner. For det første finder de sted på Kafé Ann’en og for det andet kommer repræsentanter fra de forskellige politiske partier på skift på besøg og står i baren og serverer for kunderne - sammen med Ann selv - og svarer samtidig på spørgsmål fra kunderne.
Samtlige partier har takket ja til ideen.
- Der er en lyst til dialog på tværs, mener Ann Busch, der selv stiller op for Alternativet og hun glæder sig over den store opbakning hendes initiativ har fået.

 

Politikere ud til folket
Ideen til ”Valgbar”, som Ann Busch kalder arrangementet kommer egentlig fra billedkunsten, som flere og flere steder bliver repræsenteret i udstillinger på caféer.
- Det at billederne rykker ud i caféerne gør, at de bliver set af mange, der ikke ellers ville se dem. Hvad hvis vi flyttede politikerne ud, hvor borgerne er - ud på værtshusene, fortæller Ann, at hun tænkte, og således gjort.
- Jeg er så træt af at høre, at ”politik er kedeligt” og ”jeg har ikke forstand på politik”. Jo, dine holdninger og det du siger er jo også politik, pointerer Ann Busch, der glæder sig til valgbaren, der finder sted en række hverdage i september.
At møderne finder sted på værtshuset skyldes ikke kun, at det er Anns’ hjemmebane:
- Folk kommer måske til borgermøde, men det er de samme, der kommer til borgermøde hvad enten det er om nyt rådhus, broen og så videre. Det er jo ikke folk, der ikke er politiske allerede, siger hun og fortsætter:
- Jeg synes, der er kommet så langt mellem politikere nog borgere og der er ingen tillid til politikere mere.
Derfor skal politikerne nu ud på de ikke-politisk-aktive borgeres hjemmebane og svare på spørgsmål om emner, der er vedkommende for dem.
- Når man står bag baren kan man ikke komme væk, men er nødt til at gøre dialogen færdig, fortæller Ann, der selv vil komme til at virke som en slags uformel ordstyrer i baren. Og så svarer hun naturligvis også selv på spørgsmål.
Ann Busch understreger dog, at hovedtanken med arrangementet er, at det skal være hyggeligt for alle parter. Hun er selv træt af skænderier mellem politikere, så det er ikke det, der er lagt op til her.
- Jeg tror faktisk, at jeg selv kun vil træde ind, hvis jeg er enig, men vi ser hvad der sker, siger hun.

 

Vi vil alle ”de gode liv”
Alle 11 kandidater, som stiller sig i baren på Kafé Ann’en mødes på Kafé Ann’en for at få taget et billede til avisen. Her er både garvede parlamentarikere og helt nyopstillede kandidater, men de har det til fælles, at de har noget på hjerte.
- Vi vil jo et eller andet sted allesammen ”det gode liv”, men vejen dertil er vi ikke enige om og måske heller ikke i, hvad”det gode liv” er, siger Ann. Busch og alle er netop enige heri. De er også enige om, at de vil prøve at finde nogle fællesnævnere, når der skal debatteres på værtshuset, men mest for hyggens skyld.
- Man skal ikke bilde sig ind, at vi er de samme og at det er lige meget, hvem man vælger ind, bemærker de radikales Carsten Nøhr Larsen dog som kommentar - og de øvrige samtykker højlydt. Desuden er det jo gæsterne, der bestemmer, hvad der skal tales om, så det kan sagtens være, at enigheden ikke rækker så langt.
- Det er som når man går på værtshus i øvrigt. Man ved ikke, hvad der sker.
- Vi kommer med åbent sind, supplerede Venstres Ronni Lykkehus.

 

Debatten er i fuld gang
Selvom de 11 kandidater ikke er samlet ret længe i Kafe Ann’en, så får de allerede under billedtagningen taget hul på emner som ytringsfrihed i den offentlige administration, som alle er enige om at det halter med og som nogen erfor foreslår at man måske ændrer fra en ytringsfrihed til en ytrings pligt. Men kan man forpligte sine medarbejdere til at sige deres mening, hvis man samtidig udøver kontrol fra ledelsens side? Hvordan sikrer man, at man får ærlige og konstruktive svar fra sine medarbejdere uden at de frygter for at få en fyreseddel, hvis de er kritiske?
En lokal ombudsmand (eller kvinde) blev diskuteret, for hvorfor vil man ikke have en i Vordingborg? Som parantesen indikerer blev kønsdebatten også lige nævnt. Og spotsprøjtning. Og hvordan skal man i det hele taget forstå den politiske magtstruktur? Nogen synes, at der er alt for mange regler, der er til gene for borgerne i hverdagen. Endelig var de 11 kandidater ikke helt enige om, hvorvidt det er vigtigt i kommunalbestyrelsen, at repræsentere sit ultra lokale område (eksempelvis Kalvehave, Præstø eller Møn). Har politikerne hidtil været mere optagede af deres eget lokalområde end om at samle kommunen?
- Det er fint, der er nogen ude lokalt, der kæmper lokalt. Vi skal ikke alle op i fugleperspektiv, men vi i kommunalbestyrelsen skal, mente socialdemokratiets borgmesterkandidat Mikael Smed, og så spredte flokken sig igen for alle vinde til nye gøremål. Ni hverdage i september har du mulighed for at møde dem enkeltvis, når de står bag baren på Kafé Ann’en for en aften.

 

Valgbar på Kafé Ann’en er altid klokken 19-21 og med Ann Busch (Å) som vært. De politiske gæster er:
• Tirsdag 5. september Mikael Smed (S)
• Torsdag 7. september Carsten Nøhr Larsen (B)
• Tirsdag 12. september Heino Hahn (DF)
• Torsdag 14. september Karin O. Jørgensen (SF)
• Tirsdag 19. september Jørn Rasmussen (D)
• Torsdag 21. september Mette Gerdøe (Ø)
• Mandag 25. september Daniel Irvold (C)
• Tirsdag 26. september Ronni Lykkehus (V)
• Torsdag 28. september Allan Huglstad (L)

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar