En gavl er ved at vælte i Steinerskolens vuggestue, hvorfor børnene midlertidigt er flyttet til børnehaven mens skaderne udbedres. Skolen mener skaden skyldes Banedanmarks arbejde i området, men frygter selv at komme til at hænge på regningen for udbedring. Foto: Mille Holst

Steinerskolens gavl falder ud efter jernbanearbejde

Et par af Steinerskolens bygninger har fået store skader det seneste år og skolebestyrelsen er overbevist om, at det skyldes det massive arbejde med jernbanen og Viadukten. Selvom der er taget billeder inden arbejdet påbegyndtes, frygter skolen, at den selv kommer til at hænge på kæmperegningen for at udbedre skaderne.

Ore Rudolf Steinerskolen i Vordingborg er nærmeste nabo på Ore til Banedanmarks omfattende arbejder ved jernbanen og Viadukten. I løbet af det seneste år har nogle af skolens bygninger fået så alvorlige skader, at skolen helt har måttet tage en af bygningerne ud af brug. Og skolebestyrelsen er overbevist om, at skaderne skyldes rystelser fra vej- og jernbanearbejdet.

Gavl ved at vælte
Steinerskolens vuggestue, der ligger i en af de gamle villaer  helt ud til Orevej, er så hårdt ramt, at en gavl er ved at vælte.
- Den er rykket 20 centimeter ud oppe i toppen, og det kommer altså ikke af sig selv, siger Ken Heddinge, der som forældrevalgt til skolens bestyrelse er den, der har taget sig at opgaven med at få udbedret skader og afholdt møder med Banedanmark. 
Om Banedanmark vedkender sig ansvaret for skaderne, er i skrivende stund uvist, og på skolen er man bange for selv at komme til at sidde med regningen. 
- Vi er jo ikke fagfolk indenfor det her. Vi kan bare konstatere, at eftersom der er blevet gravet og banket, så er vores gavl ved at vælte ud. Det skal nogen nu se på, og vi har haft ingeniører på, fortæller Ken Heddinge til Sydsjællands Tidende.
- Det kan være enormt svært at bevisføre noget, fortsætter han, selvom skolen har taget billeder af alle bygninger og skader inden Banedanmark gik igang med arbejdet. Ken Heddinge erkender også, at der ikke er tale om en pludselig opstået skade.
- Men det er i hvert fald ikke blevet bedre af, at der er blevet banket, konstaterer han.
At rystelserne har været slemme under Banedanmarks arbejde i området er der ingen tvivl om:
- Satte man et glas vand på bordet derinde (i vuggestuen, red.), så rystede det. Så vildt har det været, fortæller Ken Heddinge.

Midlertidige støttepiller
Skolen har af Vordingborg Kommune fået tilladelse til i en 14-dages periode at flytte vuggestuebørnene over i børnehaven for enden af skolens parkeringsplads.
- For os har det været vigtigt at få ro på, og at alle kan føle sig sikre, siger Ken Heddinge og fortsætter:
- Hvis vi skulle nå at gøre bygningen sikker på 14 dage, så skulle vi igang nu. 
Han er dog ikke er begejstret for at bruge over 100.000 kroner af skolens til renoveringsarbejdet, uden at vide om skolen får dem tilbage på et senere tidspunkt.
- Og det er den billigste løsning, at sætte støttepiller, men det er ikke en permanent løsning, siger Ken Heddinge, der forklarer, at skolen på sigt skal tage stilling til, om vuggestuebygningen skal renoveres eller rives ned og erstattes af noget nyt.
Skolebestyrelsen regner med, at vuggestuebørnene kan flytte tilbage i deres vante bygning lige efter efterårsferien.

Speciel undergrund 
I sidste uge begyndte håndværkere så arbejdet med at afstive gavlen. Her kunne de hurtigt konstatere, at undergrunden var problematisk, og at afstiverne skulle dybere end vanligt ned i jorden for at stå fast.
- Vi har godt hørt om at undergrunden ikke er så god, siger Ken Heddinge, der har hørt om de ”gamle” sager i Masnedsund, der er bygget på blød indvundet havbund, hvilket gennem årene har givet boligejere problemer med huse der revner og opstigende vand.
- Er undergrunden så blød som den er, forplanter rystelser og lyd sig så anderledes, spørger Ken Heddinge? Han føler, at skolen bliver fanget af spor- og vejarbejdet. Bygningen med vuggestuen er fra første halvdel af 1900-tallet og har derfor de skavanker, der naturligt følger med så gammel en bygning.
- Dem havde den nok kunnet have de næste 50 år, men fordi de graver og banker, så sker skaderne nu, siger han men erkender, at lige præcis dét er svært at bevise.
- En ting er de der målinger; at de har holdt sig under grænseværdiern; men når det står på i et helt år...Vores klare opfattelse er, at det har forkortet husets levetid, siger Ken Heddinge.
Steinerskolen afventer pt ingeniørens rapport om skaderne, som efterfølgende sendes til Banedanmark.
Banedanmark meddeler til Sydsjællands Tidende, at man endnu ikke har taget stilling til sagen, og at der heller ikke er sat en dato for, hvornår en afgørelse træffes.

En gavl er ved at vælte i Steinerskolens vuggestue, hvorfor børnene midlertidigt er flyttet til børnehaven mens skaderne udbedres. Skolen mener skaden skyldes Banedanmarks arbejde i området, men frygter selv at komme til at hænge på regningen for udbedring. Foto: Mille Holst

Inde i huset kan man flere steder se, at gavlen har løsrevet sig fra resten af huset. Foto: Mille Holst

Sidste år blev nogle revner repareret, men i løbet af det seneste år er de ikke bare kommet igen men også blevet langt værre end tidligere. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar