• www.henriks-hvidevarer.dk

Kurt Steen Andersen med barnebarnet Silje på seks år, der var med til farfars nytårsparole. Brandsationslederen er ikke tilfreds med, at man i Stege og Præstø ikke har fået køretøjer, som er udstyret lige så godt som i resten af MSBRs område. - Vores brandfolk arbejder under ringere vilkår og med skrabet udstyr, påpegede han. Hans bekymring blev dog affejet af både borgmester og ledelse. Foto: Mette Neerup

Stationsleder skød med skarpt til nytårsparole i Stege

Brandstationsleder i Stege Kurt Steen Andersen holdt et brag af en nytårsparole, hvor han påpegede at de nye brandkøretøjer i Præstø og Stege er ringere end i resten af området. Ikke forum for debat, lød svaret fra den øverste ledelse, på årets allersidste dag.

Stege Som traditionen byder, inviterede stationslederen på Brandstationen i Stege til nytårsparole den 31. december. Garagen var tømt for køretøjer og i stedet var der dækket op med pænt pyntede borde, så der var plads til, at alle brandmænd, nuværende som tidligere, kunne deltage i parolen. Omkring 60 dukkede op - deriblandt  borgmester  Mikael Smed (S) samt  Flemming Hansen fra Falcks brandledelse og Erik Andersen, operativ brandchef fra MSBR. 
Ved nytårsparolen ser stationslederen tilbage på det forgangne år, mindes dem der er gået bort, hilser nye velkommen og takker brandmændene for deres indsats og engagement. Dernæst taler han om det kommende år og de opgaver det bringer. 
I år var temaet mere kildent - nemlig kontraktfornyelsen med Falck - og hvordan indholdet i kontrakten effektueres...
Brandstationerne i Vordingborg kommune ejes af MSBR (Midt- og Sydsjællands brand og redning) der er et mellemkommunalt selskab dannet i 2015 af Vordingborg, Faxe, Næstved og Ringsted. Brandstationerne i Stege og Præstø har dog som de eneste stationer i selskabet kontrakt med Falck i forhold til driften og den kontrakt blev netop fornyet i begyndelsen af 2018  - dog med den ændring at MSBR ville hjemtage køretøjerne. Det betød i praksis  at MSBR skulle stå for indkøb af køretøjer til stationerne. 
- Med start  den 1. januar 2019  står vi derfor på tærsklen til  de forandringer som fornyelserne i kontrakten indebærer, lød det fra den lokale brandsationsleder,  Kurt Steen Andersen, der under sin parole da også kom ind på det samarbejde som brandstationen i Stege har med MSBR. 
- Der har hele tiden været en forventning om at uanset om du som brandmand var ansat under den Falckdrevne station i Stege eller Præstø, ville du have de samme arbejdsvilkår som hvis du var brandmand i Vordingborg under MSBR. Og det daglige samarbejde mellem de tre brandstationer i kommunen har været fantastisk, lød den, men det var alligevel en skuffet brandstationsleder.
- Oplægget til Den nye kontrakt med både en ny tankvogn og nye branddragter lovede også godt. Branddragter med MSBR-logo så alle brandmænd i kommunen ville være ens klædt på, blev alligevel strøget og kimen til en distance mellem Falck og MSBR ansatte blev sået, mente lederen.

Nyt køretøjer
Så skulle MSBR  indkøbe fem nye køretøjer. Stemningen her var positiv med udsigten til en opgradering af køretøjer og udstyr. Her var Kurt Steen Andersen selv af sted  i sommer, for at blive introduceret for de fremtidige køretøjer. Det viste sig dog at de to køretøjer der skulle til henholdsvis Stege og Præstø var meget skrabede udgaver på udstyrssiden. De tre køretøjer der skulle til MSBRs egne stationer var derimod med topudstyr, der gør brugen af køretøjerne og udstyret sikrere og bedre rent arbejdsmiljømæssigt. 
- Det er utroligt skuffende, at der bliver gjort denne forskel for brandmændenes arbejdsmiljø, siger Kurt Steen Andersen, der med det nye tiltag i kontrakten havde forventet en ensliggørelse af brandmændenes arbejdsforhold. 
- Det får os til at føle os som et B-hold og det fordrer jo ikke samarbejdet med MSBR, som ellers har været godt, fortsætter han. 
- Vi risikerer liv og lemmer i det her arbejde, uddyber stationslederen,  der oplever det som en bevidst strategi fra MSBR, at det skal være ringere at være ansat på en Falckdrevet brandstation. 
- Jeg synes borgerne på Møn og i Præstø skal vide at deres brandmænd arbejder under andre vilkår og med skrabet udstyr, som for eksempel et ringere horn, mindre teknisk kørekamera, fastmonteret tagboks, hvilket betyder at mændene skal udføre arbejde på taget af bilen, og så videre. 
- Jeg har henvendt mig til borgmesteren med mine synspunkter, men endnu ikke fået svar, afslutter den skuffede stationsleder, der håbede at en nytårsparole med besøg af netop borgmesteren og ved  pressens bevågenhed, kan få fokus på problematikken og en debat i gang.

Den grønne hjelm
Efter Kurt Steens Andersens brandparole, talte både Flemming Hansen fra Falck,  Erik Andersen fra MSBR og borgmesteren. 
Alle tre manede til besindighed og var fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden og samarbejdet. 
Erik Andersen udtrykte ærgrelse over at folkene i Stege var efterladt med en følelse af mindreværd i forhold til den økonomiske prioritering mellem stationerne. 
Mikael Smed benyttede sig af muligheden for at takke alle brandmændene for deres indsats og Flemming Hansen fra Falcks ledelse pointerede at dette ikke var forum for debat og at det må klares i andre regi.
Afslutningsvis overrakte brandmand og tillidsmand, Per Sørensen, den grønne hjelm til Erik Andersen fra MSBR. Den grønne hjelm overrækkes til én der i det forgangne år har gjort sig særligt bemærket. Det kan både være i både positiv og negativ forstand. 
Ved denne overrækkelse herskede der dog ingen tvivl om budskabet, da Erik Andersen modtog den som repræsentant for netop MSBR,  der ifølge brandstationen i Stege har gjort sig uheldigt bemærket.

En særlig indsats
- Vi er 17 deltidsansatte brandmænd på stationen, fortæller Per Sørensen, der er tillidsmand og som alle de andre brandmænd har et fuldtidsjob ved siden af. 
- Vi bliver ikke rige af at være brandmænd og det kræver meget både af familien og vores arbejdsplads. Det betyder også, at man maksimum må bo fem minutter væk herfra og at din arbejdsplads også ligger på Møn, hvilket begrænser muligheden for at blive brandmand for en del,siger han og uddyber 
- Vi har folk nok i øjeblikket, men det kan være svært at få nye til og de fleste af os er efterhånden ved at være lidt grå i toppen, smiler Per Sørensen, der tilføjer, at man er velkommen til at henvende sig på stationen, hvis man kunne tænke sig at komme i betragtning som deltidsbrandmand. 
- Husk på, vi gør det her af interesse, falder Kurt Steen Andersen ind og tilføjer at det derfor er  særligt vigtigt at passe på brandmændene, så de bliver ved med at have interesse i at yde det store stykke brand- og redningsarbejde som de gør.

Kurt Steen Andersen med barnebarnet Silje på seks år, der var med til farfars nytårsparole. Brandsationslederen er ikke tilfreds med, at man i Stege og Præstø ikke har fået køretøjer, som er udstyret lige så godt som i resten af MSBRs område. - Vores brandfolk arbejder under ringere vilkår og med skrabet udstyr, påpegede han. Hans bekymring blev dog affejet af både borgmester og ledelse. Foto: Mette Neerup

Per Sørensen, mangeårig brandmand og tillidsmand overrakte den grønne hjelm til Erik Andersen MSBR. Foto: Mette Neerup

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar