Det grønne areal på Marienbergvej udfor fodboldbanerne er nu gruslagt. Her etablerer Banedanmark en midlertidig parkeringsplads til sine medarbejdere og entreprenører. Foto: Mille Holst

Stationsbyggeri kræver ny skurby og flere parkeringspladser

Banedanmark er i fuld gang med at etablere sig på en række ”tomme” arealer i nærheden af Vordingborg station. I løbet af marts måned påbegynder nemlig ombygningen af selve stationen.

Vordingborg Frits H. Schurs grønne areal på Marienbergvej lige nord for godshotellet er ikke længere særlig grønt. En masse grus og småsten er blevet kørt ud på området og store gravemaskiner er parkeret der.
Det er Banedanmark, der har eksproprieret arealet midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med jernbanearbejdet i byen.
- Vi er i gang med at etablere nye parkeringspladser til byggepladskontorerne for Banedanmark og vores entreprenører ved Marienbergvej, lyder således meldingen fra Banedanmark, der i øvrigt sidst i marts måned desuden påbegynder ombygningen af selve Vordingborg Station. 
- Det vil sætte sit præg på området mellem Vordingborg Station og Godshotellet, fortæller Banedanmark, der også kommer til at tage andre arealer syd for Vordingborg Station i brug, samt også arealer vest og nord for jernbanen, blandt andet kommer der en byggeplads på et areal på Vordingborg Kasernes område lige syd for Brovejen. 

Ombygger station i marts
- Mange af Ringsted-Femern Banens entreprenører, som får aktiviteter i og ved Vordingborg, kommer til at skulle være i området og have midlertidige kontorfaciliteter (skurby), oplyser Banedanmark, der således vil sætte sit tydelige præg på byen omkring stationen resten af 2019. 
En ny gangbro fra østsiden af Vordingborg station vil blive etableret til Kuskevej, således at personale og elever fra ATP og Absalon kan gå mere direkte til og fra stationen. Desuden bliver gangbroen mellem spor to og tre ombygget så den opfylder kravene til Ringsted-Femern banens nye hastighedsopgradering.
- Desuden kan det oplyses, at pendlerparkeringspladserne lige syd for stationen vil blive gjort permanente, når projektet med at ombygge stationen er færdigt i løbet af 2019, slutter Banedanmark. 
 

Det grønne areal på Marienbergvej udfor fodboldbanerne er nu gruslagt. Her etablerer Banedanmark en midlertidig parkeringsplads til sine medarbejdere og entreprenører. Foto: Mille Holst

Arbejdet med at ombygge Vordingborg station begynder i marts måned. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar