• www.henriks-hvidevarer.dk

Slotsfruen og igangsætteren på Møn

Virksomheden Liselund Fontænen er fundamentet for Krista og Steffen Steffensen, som i dag må anses for at være nogle af de mest flittige igangsættere, når der skal puffes til udviklingen i Stege og på Møn. Ikke altid med penge. Også med nye idéer.
Sydsjællands Tidende mødte parret.


Det var en idé om at renovere det faldefærdig Liselund Slot til et hotel med tilhørende restaurant, der i 1989 betød, at ægteparret købte slottet. I dag kendt og markedsført som Liselund Ny Slot med økologi som varemærke.

- Økologien går igen i alt. Vi bruger økologiske madvarer leveret af lokale producenter. Samtidig bestræber vi os på at tænke økologisk i andre sammenhænge med for eksempel siveanlæg til spildevand og elektricitet fra vindmøller, siger Krista Steffensen, som med et stort smil tilføjer, at hotellet også har sine egen ko – Klara – på græs i Jydelejet, som er nabo til hotellet.

Det har altid været målet, at hotellet skulle bidrage til at tiltrække turister og andre gæster til Møn samt udvikle sig som et samlingspunkt for mønske borgere. Men hoteldrift lader ikke meget tid og energi tilbage til andre ting, så ægteparret er klar til at sælge det, hvis den rigtige køber dukker op.

 

Tragedien

Men, det er dog ikke kun det store arbejde med hotel- og restaurationsdrift, der har skabt salgstankerne. Der ligger også noget meget mere alvorligt bag disse tanker om salg.

For et par år siden kom deres søn Nikolaj (i dag 25 år) ud for et frygteligt uheld. Han var passager i en bil, der kurede gennem afspærringen på en bjergvej i Schweiz og styrtede et par hundrede meter ned i en slugt for at ende i en trætop. Bilens fører kom ikke så slemt til skade. Men for Nikolaj endte det med både invalidering og en svær hjerneskade, som betyder, at han i dag har brug for døgnpleje og kun kan gå få skridt uden støtte. Men måske endnu værre. Hans hjerneskade har ødelagt nogle nervebaner til skade for blandt andet hans egen forståelse af sin situation.

- Ulykken skete dagen før han skulle modtage sit bevis for en bachelor-uddannelse i hoteldrift. Jeg var ved at gøre mig klar til overrækkelsen på skolen i Schweiz, da vi fik meddelelsen om den frygtelige ulykke, fortæller Steffen Steffensen.

- I øjeblikket er han på Egmont Højskole og kommer hjem med jævne mellemrum. Han taler meget om, at han snart er klar til at deltage i driften af Liselund Ny Slot og forstår ikke, at det nok aldrig kommer til at ske, forklarer Krista Steffensen blot som et eksempel på, han ikke forstår sammenhænge, men alligevel godt kan følge med i meget af det, der bliver talt om.

 

Kold dukkert

De er begge to vinterbadere og trådte for et par år siden til, da kommunen ikke var meget for at sætte penge i en badebro og dermed også give vinterbaderne mulighed for en tur i vandet, når isen lå lige om hjørnet. Derfor forærede de Stege en ”flydende” badeanstalt med både omklædningsrum og sauna. Samtidig sørgede Krista Steffensen for, at de cirka 120 vinterbadere blev samlet som medlemmer i et nyoprettet badelaug.

Hun har også været drivkraften bag etablering af en klub – Møninerne – for kvinder på Møn. Klubben tæller i dag godt 20 medlemmer, der mødes til debat.

- For at blive klogere på verden, siger hun.

Desuden var hun med til at starte en forening for ”Flere Cykelstier på Møn”, der har bidraget med både aktiviteter og meninger, når det har drejet sig om at gøre livet nemmere for både lokale og besøgende cyklister. Hun var formand for foreningen i 2009 og 2010.

 

Hjælp til selvhjælp

Steffen Steffensen var fra starten med i ”Møn Nu” som den mønske selvhjælpsgruppe til mere udvikling i lokalområdet og var igangsætteren af ”Møn Supporters” med frivillig arbejdskraft, når der skulle hjælpes til i forbindelse med arrangementer som blandt andet Tirsdagsmarkederne om sommeren, juleudsmykningen og meget mere.

- Vi vil gerne hjælpe med til at sætte noget i gang og derefter overlade det til andre at fortsætte arbejdet, siger Steffen Steffensen.

- Ja. Og det gælder også ungdommen. Her var vi med i opstarten af et Møns Ungdomsråd sidste år i rådhuset kælder. Nu er det så op til dem selv at fortsætte arbejdet og udvikle aktiviteter for de unge, siger Krista Steffensen.

 

Rådhus med iværksættere

Apropos det gamle rådhus på Stege Torv – som senest var politistationen, der også blev nedlagt som en offentlig arbejdsplads for nogle år siden – så blev bygningen overtaget af ægteparret i 2008 for at blive indrettet som et hus for iværksættere. I dag huser det næsten en halv snes af slagsen, foruden døren har stået åben til både foredragsaften og danseaften. For ikke at glemme den årlige invitation, hvor alle interesserede inviteres indenfor Nytårsaften klokken 12 til et glas champagne og et kig på nattens raketter.

- Vi købte bygningen på torvet for at den skulle bevares som den flotte bygning, den er, og ikke ødelægges med ombygning til for eksempel ejerlejligheder i luksus-klassen.

Desuden har der været tid til, han har støttet beskæftigelsesprojektet Praktisk Service i Stege med både sin arbejdskraft og kapital i forbindelse med bestræbelser på at bruge det græs, som hvert år bliver slået i rabatten langs flere hundrede kilometer vej i Vordingborg kommune. Målet er at bruge græsset til piller og briketter anvendt som opvarmning. Og beregninger har vist, det kan give en energimængde som svarer til 400.000 liter benzin.

- Projektet er på vågeblus, mens vi søger efter nødvendige investorer, som også kan se mulighederne. Vi har blandt andet mødt interesse fra DONG, siger han.

På det seneste er Steffen Steffensen trådt ind som medejer og meddirektør for Privathospitalet Møn med den hovedopgave at styre den forretningsmæssig side af virksomheden samt udvikle nye muligheder. Det nye er for eksempel en wellness-afdeling, der skal udvikles med en lang række forskellige tilbud til pleje af krop og sind.

- Og her kan vi godt forestille os, at både badeanstalt og Liselund Ny Slot på én eller anden måde kan bidrage til disse aktiviteter, siger Krista Steffensen.

- Men det bliver nok aldrig til en stor og indbringende forretning, siger Steffen Steffensen, der ikke havde investeret i hospitalet, hvis det havde været med et stort ønske om at tjene penge.

Jmr
Sådan kan det også gøres...


En karriere der begyndte  som rejseleder, tolk for flygtninge og bådudlejning og nu byder på opkøb på Møn og mulitinationale selskaber. Steffen Steffensen har prøvet lidt af hvert.


Iværksætter, direktør og fabrikant eller formand i lokalafdelingen af Dansk Industri er blot nogle af de titler, som Steffen Steffensen fra Stege eventuelt kunne skrive på sit visitkort - oprettet, siden han i 2008 frasolgte hovedparten af sine aktier og trådte ud af den daglige ledelse af koncernen Jupiter.

Historien begynder med en længere tur til udlandet efter studentereksamen, Derefter fulgte et par år som rejseleder i Spanien efterfulgt af en periode som spansk-svensk tolk i en flygtningelejr i Sverige, inden han blev ansat som udlejningschef hos Novasol. Her arbejdede han i fem år, mens han sideløbende læste til en HD i udenrigshandel på Handelshøjskolen (CBS). Efter sin eksamen kom udlejning af både gennem Holiday Charterboats i Hårbølle Havn i 1982. To år senere kom integrationen med Møn Boats med fremstilling af både. Firmaet flyttede til Stege i 1985 og blev solgt i 1989.

Næste skridt var Jupiter Plast. Det første spadestik til Jupiter blev sammen med forretningspartneren H. C. Gabelgaard taget i 1990. Årene efter udviklede det sig til en koncern med afdelinger og, datterselskaber og salg i 15 lande verden over og til en arbejdsplads for 600 ansatte, hvor 450 af dem blev oprettet i Danmark - halvdelen på fabrikkerne på Bogø og Sydsjælland. Jupiter-koncernen blev solgt i 2009.

Allerede året efter starten af Jupiter blev bygningen efter sukkerfabrikken i Stege købt, da den lukkede som Møns største arbejdsplads.

Ind imellem blev der også i 2008 tid til at blive medejer af rekrutterings- og kursusvirksomheden FlexWorkers. Det selskab blev lukket efter to år. Kursusvirksomheden var samtidig anledning til, at han var medstifter af FairWind til montering og service af vindmøller. Det selskab blev solgt i december sidste år.

Senest er han gået ind som medejer af Ucomposites på Bogø, der benytter fraklippet glasfiber, og oparbejder dette til nye halvfabrikata, som anvendes i blandt andet automobilindustrien. Desuden ejer han fortsat flere mindre selskaber i udlandet, blandt andet i Kina.          


Jmr


Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar