• www.henriks-hvidevarer.dk

Det gule hus på Parkvej 21 - lige ved siden af tennisklubben er ombejlet og nu viser det sig at kommunens ejendomsafdeling har gjort det klar til salg. Intet er dog besluttet endnu, så Seniormotionisterne har stadig en chance, hvis det politiske flertal vil. Foto: Michael Thønnings

Seniormotionisters gule bygning klargjort til salg

Der har været positive tilbagemeldinger i forhold til at seniormotionisterne kunne overtage den gule bygning ved Vordingborg Stadion, men nu viser det sig at kommunens ejendomscenter har gjort den klar til salg.
Således er det nu op til politikerne at finde ud af om de vil støtte op om de ældre. Borgmesteren er positiv men ”vil se på helheden og andre muligheder”, først.

Vordingborg Den gule - næsten tomme - bygning ved siden af tennisklubben på Parkvej er netop blevet gjort klar til at skulle sælges.
Det oplyser borgmesteren, der fik besked fra kommunens ejendomscenter, efter de læste Sydsjællands Tidende for 14 dage siden. Her håbede foreningen Senior Motion og Trivsel (SMT), at de kunne få lov at bruge bygningen, efter der er gået hårknude i opførelsen af et nybyggeri til dem mellem petanque- og krolfbanerne. 
- Ejendomscenteret har netop fortalt at de lige har afsluttet klargøring og udstykning til salg, som de har arbejdet med i halvandet års tid, fortæller borgmester Mikael Smed (S), der lovede at undersøge muligheden og egentlig var ganske positiv overfor idéen, med at give foreninger mulighed for at bruge bygningen.
- Det er en politisk beslutning, der er truffet for nogle år siden, hvor man overførte fra den driftsafdelingen til ejendomscenteret, for at få den solgt, fortæller Mikael Smed, der ikke selv var en del af den beslutning.
Han understreger dog at bygningen kun er gjort klar til salg, men at det kræver en politisk beslutning om at sætte den til salg - eller bruge den til noget andet - hvis det skal ske.
- Nu er det oppe, så jeg håber vi kan få sagen på snart, men jeg er ikke sikker på vi kan nå det før sommerferien, siger borgmesteren, der lover at der bliver taget en beslutning snart.

På Panteren
Det har dog ikke været drøftet politisk og en anden forening, der samler mad, har også vist interesse for den gule bygning.
- Jeg vil gerne have et overblik over helheden af kommunens bygningsmasse, inden vi beslutter noget, siger borgmesteren.
Han påpeger således at SMT er en idrætsforening, og man prøver at få så sendt så meget idræt op på Panterområdet, som muligt. Her er der dog ikke er en petanque eller krolfbane.
- Men det kan der måske komme og så kan man lave et skur til deres ting deroppe, siger borgmesteren, der dog ikke vil ligge sig fast.
- Vordingborgskolen vil også bygge nyt og fraflytter formentlig Medborgerhuset. Så skal vi også finde ud af, hvad der skal ske med det, siger borgmesteren.
Direkte adspurgt ser han dog  positivt på at SMT eller  en anden forening kan dele eller overtage den gule bygning, men intet er sikkert.
I følge næstformanden i SMT, har man fra både kultur og driftsafdelingen i kommunen, været positive i forhold til at de kunne overtage bygningen og eventuelt komme ud af kniben med at opføre en ny bygning inden udløbet af deres tildelte fonds- og kommunekroner. Men det er en politisk beslutning.
I følge borgmesteren har bygningen i øvrigt været brugt til opmagsinering af nogle af driftsafdelingens ting, så den har ikke stået helt tom, og umiddelbart er der i planen for salget af bygningen ikke lagt op til den kan omdannes til meget andet end netop lager, garage - eller måske en mulighed for foreninger.

Det gule hus på Parkvej 21 - lige ved siden af tennisklubben er ombejlet og nu viser det sig at kommunens ejendomsafdeling har gjort det klar til salg. Intet er dog besluttet endnu, så Seniormotionisterne har stadig en chance, hvis det politiske flertal vil. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar