Roundup er sandsynligvis kræftfremkaldende

Ole Kragh-Sørensen Østmøn Naturforening

Liselundvej 4 B 

4791 Borre

 

Det er egentlig paradoksalt, at de konservative, der vil være et grønnere parti, og derfor var imod dele af ”landbrugspakken” nu i egenskab af Thomas

Christfort i Teknik- og Miljøudvalget, foreslår at genindføre Roundup til ukrudtsbekæmpelse i Vordingborg Kommune.

Et flertal i EU-Parlamentet opfordrer til, at det bliver forbudt at sælge glyphosatholdige sprøjtemidler til private og at sprøjte på offentlige områder.

I forbindelse med behandlingen af sagen i EU, var det i marts meningen at

Kommissionen skulle forlænge tilladelse til at bruge glyphosat med 15 år.

Men her havde flere landes repræsentanter fået kolde fødder efter WHO -

Verdenssundhedsorganisationen - i en rapport har beskrevet glyphosat som ”sandsynligvis kræftfremkaldende”.

Europa-Parlamentet vedtog en resolution onsdag 13. april. Den endelige afgørelse om glyphosat træffes 18. maj.

Glyphosat (Roundup) er noget af det giftigste, planter kan blive udsat for, selv i små mængder. Og ikke nok med at giften sandsynligvis er kræftfremkaldende; giften fortsætter også ned gennem jordlagene til vores grundvand og gør det i værste fald udrikkeligt. Det ER bevist, og derfor bliver giften højst sandsynlig udfaset hurtigere i EU, hvor det ikke længere bliver tilladt at anvende den. Derfor er det en dårlig idé at genindføre Roundup til ukrudtsbekæmpelse i Vordingborg Kommune - som i øvrigt har klaret sig uden gift siden 1996. Hvis ikke hr. Thomas Christfort er bekendt med dette, så ved han det nu.

Fantastisk at en folkevalgt politiker angriber sine vælgere med en miljøgift, der overvejes forbud imod.

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar