En anden type revision kan give større gennemskuelighed med festugens regnskab, foreslår revisor. Arkivfoto fra festugen 2017: Klaus Lohmann

Revisor foreslår at regnskaber kigges grundigere igennem

Vordingborg Festuge har for vane ikke at offentliggøre sit regnskab. 2017 er ingen undtagelse. En aktindsigt har sikret avisen indblik i regnskabet, og vi har spurgt en uvildig revisor, hvad der er med det regnskab.

Vordingborg Vordingborg Festuge har gennem flere år været kritiseret for sit hemmelighedskræmmeri omkring sit regnskab. I foråret lovede VIF’s formand Morten Brandt nye tider og ”gennemsigtighed” også i forhold til regnskabet. Siden har han trukket i land og der har derfor skullet en aktindsigtsbegæring til, før Sydsjællands Tidende fik lov at se festugens regnskab for 2017.
- Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke vil offentliggøre regnskabet. På den ene side er regnskabet lavet, som det skal, på den anden side er der ingen, der bliver klogere af det her regnskab, udtaler revisor Ebbe Jensen fra Revision Vadestedet i Næstved, som Sydsjællands Tidende har bedt kigge på regnskabet som uvildig fagmand. 
Han fortæller os desuden om gængs regnskabspraksis og forklarer, at regnskabet ifølge årsregnskabsloven, som er den praksis festugen har valgt, er fulgt til punkt og prikke. 
- Under normale omstændigheder ville man ikke lave et årsregnskab, men bare et projektregnskab. Men de har klart beskrevet, hvad de gør, og er der ikke nogen, der siger noget til regnskabet, så er det ok, siger Ebbe Jensen og fortsætter:
- Ifølge årsregnskabsloven kunne de faktisk godt have gjort det (regnskabet, red.)endnu mindre specifikt.

Hvorfor ikke uddybe?
- Kommunen kunne sagtens stille yderligere krav til det regnskab, der bliver aflagt, mener Ebbe Jensen.
Festugens regnskab har eksempelvis flere uspecificerede poster og andre, der er umulige at gennemskue, med mindre, man sidder med selve bilagene til posterne. Ifølge Ebbe Jensen kan man således diskutere, hvorvidt en diverse-udgiftspost på 92.000 kroner er meget eller lidt; der burde måske være en note med specificeringer på ”Øvrige indtægter”, og det kan undre, hvordan udgiften til møder og forplejning kan overskrides med 100.000 kroner (55.000 budgetteret; 153.000 bogført). For eksempel kunne det være, at de budgetterede 50.000 til en frivilligfest er blevet flyttet ind under ”Møder og forplejning” - festen er nemlig forsvundet fra regnskabet, og Skat stillede som betingelse for momsfritagelsen i år, at festugen ikke afholder udgifter hertil.
Det undrer også Ebbe Jensen, at det ikke er klart specificeret, hvor meget der er givet i kommunale tilskud samt hvad de offentlige midler er brugt til. Omvendt stiller Vordingborg kommune ingen krav til, hvordan der skal aflægges regnskab for midler givet via Markedsføringspuljen, udover at det skal være påtegnet af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Ebbe Jensen foreslår, at Vordingborg Kommune forlanger en såkaldt ”Forvaltningsrevision” på festugeregnskabet. Han forklarer:
- Det offentlige forlanger ofte forvaltningsrevision, når der er offentlige midler i et projekt. Normalt foretager en revisor en finansiel revision, det vil sige at man tjekker, at der er bilag bag de givne poster. Med en forvaltningsrevision graver man et spadestik dybere og vurderer, om en given udgift er fornuftigt afholdt.
Under en forvaltningsrevision, ville man eksempelvis tjekke, om festugen har indhentet forskellige tilbud på sceneopbygningen, eller om man bare har brugt ”ham, de plejer”, som Ebbe Jensen siger. 
Vil man have et mere specifikt regnskab, er der ifølge Ebbe Jensen dog kun ét sted, man kan ændre på det:
- Vil man klandre nogen, så er det kommunen, man skal gå efter, fortsætter han.

Pengene givet til andre
På nuværende tidspunkt kan man ikke se, hvad pengene fra Vordingborg Kommunes markedsføringspulje er blevet brugt til.
I bevillingsbrevet fremgår det, at de første 250.000 kroner er givet til aktiviteter på festugen. De kan altså bruges til hvad som helst. De resterende 200.000 kroner er øremærket til at dække udgifter til afspærringer, trafikregulering med videre. I den mail, bevillingsbrevet bliver fremsendt til Morten Brandt, præciserer den kommunale medarbejder, at pengene er til ”køb af ydelser fra Vej, Park og Havneservice” og vedkommende præciserer, at ”de to bevillinger skal holdes adskilte, så pengene fra de to bevillinger ikke blandes sammen.”
Pengene er altså tiltænkt at skulle gå tilbage til en anden kommunal kasse. Dette er imidlertid ikke sket. Pengene kan sagtens være brugt på indretning af festivalpladsen, for disse poster er rigeligt store i regnskabet, men man har ikke benyttet kommunens folk, hvorfor pengene er gået til andre. Det kan være firmaer, foreninger eller privatpersoner. Det fremgår ikke. I følge Vordingborg Kommune er kun godt 4.000 kroner af de 200.000 gået tilbage til kommunekassen.
Gennem en årrække har festugen fået 250.000 kroner i støtte fra kommunen, men de ekstra 200.000 er kommet til, da kommunen besluttede at tage penge for sine ydelser for eksempel i forbindelse med vejspærringer i forbindelse med alle offentlige arrangementer i kommunen. For at holde festugen skadesfri i den forbindelse valgte man at give en bevilling specifikt hertil på max 200.000 kroner. Det beløb vil man måske ikke give fremover, i al fald ikke, hvis man spørger kommunens sagsbehandler på området:
- Hvis de kan holde sig på 3-4.000 kroner, så vil man måske fremadrettet ikke bevilge pengene. Man bør måske graduere beløbet, lyder meldingen herfra. Også revisor Ebbe Jensen mener, at måden denne bevilling er forvaltet på er på kanten.
- Selvfølgelig er mailkorrespondancen jo en del af bevillingen, men det havde jo været smart, hvis kommunen havde skrevet det ind i selve bevillingsbrevet, siger han.
Ifølge VIF’s formand Morten Brandt, er pengene dog brugt, efter hensigten:
- Vi har fået at vide, at hvis vi kunne gøre det billigere, måtte vi gerne bruge pengene til noget andet, udtaler han til avisen.

Skudt helt ved siden af
Ebbe Jensen undrer sig også over, at sceneopbygningen er steget fra de 110.000, som var budgetteret, til de godt 320.000, der figurerer i regnskabet.
- De har afholdt festugen i 35 år. Hvordan kan de skyde så meget ved siden af?, spørger han. I regnskabet kan man ikke se, nogen forklaring herpå, og ifølge Ebbe Jensen kan der være mange plausible grunde til stigningen, men der er også en problematik indeholdt i det generelt meget uspecificerede regnskab, for man kan ganske enkelt ikke se, hvad posterne reelt dækker over.

Rod i CVR -numrene
Ebbe Jensen studser desuden over, at det CVR-nr, der er oplyst i regnskabet (side 3) ikke er det samme, som det, der oplyses på ansøgningen til kommunen. Det sidste er VIFs CVRnummer, mens det, der er anført i regnskabet er den gamle Festuge komités, selvom regnskabet jo er et projektregnskab under idrætsforeningen.
Som konkluderende bemærkning til regnskabet siger Ebbe Jensen:
- Om der er nogen, der har økonomisk fordel af dette, ved vi ikke, men hvis der er, er det kommunen, man skal klandre.
 

Vil du vide, hvad festugens overskud gik til i 2017? Læs: "Festuge-overskud går til mere fodbold"

En anden type revision kan give større gennemskuelighed med festugens regnskab, foreslår revisor. Arkivfoto fra festugen 2017: Klaus Lohmann

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar