Vordingborg Kommunes store reklamesøjle ved Afkørsel 41 var et krav fra Shell og McDonalds, der ikke ville købe grunde ved Stensved, hvis ikke kommunen byggede en reklamesøjle. Foto: Michael Thønnings

Reklamesøjle ved afkørsel 41 var krav fra firmaer, der ellers ikke ville købe grunde

Shell og McDonalds ville ikke etablere sig ved Afkørsel 41, hvis ikke Vordingborg Kommune stillede en reklamesøjle synlig fra motorvejen til rådighed for firmaerne. En god million kroner har reklamesøjlen kostet kommunen, som dog mener, at den betaler sig selv ind igen gennem lejeindtægter fra reklamerne.

Stensved Det var et krav fra Shell og McDonalds, at Vordingborg Kommune skulle etablere en reklamesøjle ved Afkørsel 41, hvis de to virksomheder skulle købe grunde og etablere sig ved Stensved. Det bekræfter udviklingsdirektør i Vordingborg Kommune, Jan Michelsen. Hvis politikerne således ville i mål med ønsket om at få både tankstation og burgerkæde til Afkørsel 41, måtte de således punge ud til en høj pylon ved motorvejen.
På både økonomiudvalget og kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2018 var en anlægsbevilling til opførsel således på dagsordenen - som en lukket sag; og bilagene til sagsfremstillingen er fortsat lukkede.
Politikkerne bevilgede på begge møder penge til opførelsen af pylonen, om Jan Michelsen fortæller, at anlægsudgifterne lober op i ”godt en million kroner”. Han er dog overbevist om, at reklamesøjlen er en god investering for kommunen og at den på sigt vil betale sig selv ind - og mere til.
- Der vil være en årlig lejeindtægt på cirka 150.000-200.000 kroner, fortæller Jan Michelsen og argumenterer for, at pylonen har en levetid på 25 år, og udgifterne for kommunen derfor vil blive betalt tilbage efter nogle år.
I de nuværende budgetter er regnet med tre lejeindtægter for i alt 158.000 kroner (fra Shell, McSonalds og ladestationen Ionity); derudover er budgetteret med 81.000 kroner i udgifter til vedligehold, el, forsikring og rengøring af pylonen. Det betyder, at pylonen vil vil være betalt tilbage om godt 13 år og i løbet af 25 år vil pylonen generere et overskud på godt 900.000 kroner - afhængigt af den eksakte anlægspris.
Beregninger forudsætter ligeledes at de tre nuværende lejere af plads på reklamesøjlen forbliver lejere i hele perioden, men det er der ingen garanti for. 
- Der er ingen bindingsperiode, fortæller Lene Vaupel fra Vordingborg Kommunes ejendomsservice, som styår for udlejningen af reklamepladsen.
- Men de har forpligtet sig, eller i al fald har de sat det som et krav, at de skulle kunne reklamere dér, hvis de skulle etablere sig der, fortsætter hun og er således overbevist om, at de vil blive ved med at reklamere, så længe de har en forretning ved Afkørsel 41. Skulle de en dag vælge at lukke forretningen igen, ser Lene Vaupel det som en fordel, at der ikke er en bindingsperiode i lejeaftalerne. 
Kommunen er ikke interesseret i at de reklamerer dér, hvis de ikke lænere holder til i området, siger hun.
Jan Michelsen oplyser desuden, at der er mulighed for at forhøje pylonen med op til fem meter, hvorved der bliver plads til endnu flere reklamelejere.

Kun delvist synlig 
Pylonen er særligt synlig fra Mønsvej, men kan også ses fra motorvejen - især hvis man kommer sydfra. Kommer man nordfra skygger en række træer for pylonen.
Vordingborg kommune har selv tyndet godt ud i sine træer i området, men en del træer fra en nordlig nabo har kommunen ikke råderet over. Om der bliver taget kontakt til naboern med henblik på at få fældet træerne, så reklamesøjlen bliver mere synlig fra motorvejen, kan ingen i skrivende stund svare på i Vordingborg Kommune.
- Det er det muliges kunst, lyder meldingen fra Jan Michelsen om synligheden.
Da avisen spørger ham, om der nede på selve motorvejen kommer små skilte, der indikerer, at der ved Afkørsel 41 er mulighed for at tanke, spise med mere, svarer han nej.
- Det er kun ved de officielle rastepladser, som Vejdirektoratet styrer. Det her er bare en afkørsel, forklarer han og siger, at der også er regler for, hvor tæt en tankstation må ligge på motorvejen, ved en afkørsel. Kun Vejdirektoratets rastepladser må have tankstationer helt tæt på motorvejen.      

Vordingborg Kommunes store reklamesøjle ved Afkørsel 41 var et krav fra Shell og McDonalds, der ikke ville købe grunde ved Stensved, hvis ikke kommunen byggede en reklamesøjle. Foto: Michael Thønnings

En del træer måtte i sommers lade livet i storbyens smukkeste forhave, for at give bilister på motorvejen udsyn til reklamesøjlen. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Endnu engang oplever kommunens Afviklings direktør med forklaring, der indikerer at han er indvolveret andet "steds" Hemmeligheder er bedst når der er flre til at holde på dem, men ikke i Vordingborg kommunes regi. Skal disse to selskaber drives med tilskud også fra kommunen, i forvejen betaler de ikke SKAT her til lands, men nu skal borger financiere der reklame og regnestykket viser endnu engang at denne direktør er en økonomisk belastning for kommunen. Vedkommen bor end ikke i kommunen, og gjorde han ville det give en skatteindtæg fra han alene på 4-500.000 og fandt dette sted for række af øvrige direktører mm der ikke deltager i fællesskabet , ville det give yderligere et provenu på henved 10- 15 millioner i kommune kassen. Så kære alle borgere tænk en smule over hvem det er du stemmer på næste gang. Og lad os så se den aftale der er indgået!

Tilføj kommentar