Borgmester Mikael Smed (S) venter på svar fra Vordingborg Kommunes udviklingsdirektør Jan Michelsen med hensyn til en status på Røde Løbere projektet. Arkivfoto: Mads Sørensen

Røde Løbere sakker bagud

2018 er sidste projekt-år for Vordingborg Kommunes byfornyelsesprojekt De Røde Løbere, og det er nu, at de enkelte anlægsprojekter skal i gang. Blandt politikerne hersker der lige nu uvished om, hvilke byggeprojekter, der konkret bliver til noget og i hvor stort omfang. Borgmesteren spår, at anlægsdelen ikke når at blive færdig i år og venter stadig på en ordentligt redegørelse fra administrationen. 

Vordingborg Visionen om fem rød løber-ruter, der skal binde Vordingborg sammen skal i år blive til fysisk virkelighed. Ruterne er Uddannelsesruten, Panterruten, Kulturruten, Havneruten og Algade, Slotstorvet og nyt Borgertorv. 
Blandt politikerne hersker der dog lige nu  uvished om, hvilke projekter, der reelt kan blive til noget. 
Eksempelvis har man på seneste Plan og Teknik-udvalgsmøde haft delprojekterne med mobile møbler på Slotstorvet og et byrums-projekt i Algade kaldet ”Lomme i Algade Vest” oppe at vende. Her har man udsat sagerne indtil næste møde i april.
- Vi har skubbet det for at få fuldt overblik over, hvad der er sat i gang, hvad der skal sættes i gang, og hvad der er penge til, og hvad vi kan forvente, der er penge til, siger plan- og teknikudvalgsformand Michael Larsen (B). 
- Og er der ikke penge nok til det hele, skal vi se, om det er noget, vi skal have ind i vores budgetovervejelser her før sommer, tilføjer Michael Larsen. 

Borgmester venter på svar
Dog synes der at være forsinkelser i vente netop på grund af manglende overblik over De Røde Løbere.  
Eksempelvis hedder det sig, at Uddannelsesruten skal stå klar i foråret 2018, men i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har man udsat sagen. Udvalget vil nemlig gerne have et notat fra administrationen ”med status for samtlige igangværende og kommende aktiviteter for de røde løbere”. 
Sydsjællands Tidende spurgte for en måned siden formanden for dette udvalg, borgmester Mikael Smed (S), om status med De Røde Løbere. Her lovede han at undersøge, hvad status er med byggeprojekterne, og hvad der er sket med de 4,5 millioner kroner til at bygge for.  
- Hvad har du fundet ud af? 
- En statusopgørelse, som jeg havde forventet, foreligger der ikke lige nu, så jeg ved ikke så meget nyt, siger borgmesteren.
Han er dog sikker på, at der vil være forsinkelser.  
- Det hele bliver ikke færdigt i 2018. Det tror jeg godt, man allerede kan sige nu. Jeg har bedt om en ordentlig redegørelse fra Jan Michelsen (udviklingsdirektøren, red.) med en oversigt over ”dét og dét, som koster sådan og sådan” - men den har jeg heller ikke fået endnu, siger han.

Valdal venter stadig
Vi spurgte tilbage i februar borgmesteren, om han ville hjælpe Valdal-beboerne med at få klarhed om, hvorvidt deres private fællesvej bliver til offentlig vej og brugt som rød løber-forbindelse, og her ville han også hive fat i udviklingsdirektøren. 
I lyset af, at De Røde Løbere lægger vægt på borgerinddragelse, ved Valdal-beboerne stadig ikke, hvad de skal regne med og får ingen opdateringer fra kommunen. Lige nu er der ifølge Plan og Teknik-udvalget ikke penge i De Røde Løbere til at gennemføre hele projektet. 
- Jeg skal også nok sørge for at spørge til en fuldkommen liste igen, så man kan kommunikere ud, hvad projekterne rummer, siger borgmesteren. 
- Kan du gøre noget i forhold til Valdal-beboerne? 
- Jeg har bedt Jan Michelsen om at tage kontakt til dem og fortælle dem, hvad planen er nu og her - men jeg skal ikke kunne sige, om den kontakt har fundet sted, siger Mikael Smed. 

 

 

 

Mystiske anlægs-millioner

Avisen har spurgt udviklingsdirektør Jan Michelsen om status på De Røde Løbere, hvor klar kommunen er med sidste fase - og hvordan de 4,5 millioner til byggedelen er fordelt. Valdals beboere har tilsyneladende stadig intet hørt fra ham eller administrationen. 

Vordingborg Da Sydsjællands Tidende kontakter udviklingsdirektør Jan Michelsen, hersker der ingen tvivl om noget som helst. 
- Hvad er egentlig status på Røde Løbere med anlægsprojekterne? Det er jo ifølge tidsplanen nu, at kommunen skal finde ud af, hvad man gør med de forskellige projekter? 
- Status på samtlige projekter står beskrevet, så jeg kan ikke forstå, hvad du spørger om? 
- Hvordan har man fået fordelt de 4,5 millioner øremærket til anlægsprojekter? 
- Det er ikke tal, jeg har præsent på en ferie og er på en mobiltelefon 4.000 kilometer fra Danmark. 
- Det er heller ikke dét, jeg spør...
- Specielt ikke, når du kan se en dagsorden fra Plan og Teknik, hvor der står i bilagene, hvad sagen går ud på, lyder det fra direktøren. 
I de bilag, direktøren henviser til, står der dog ikke, hvordan det kan være, at der skal søges penge fra forskellige kommunale puljer til rød løber-anlægsprojekterne. 
De Røde Løbere har i alt ni millioner til rådighed, hvoraf 4,5 skal gå til fysiske anlæg. 6,5 millioner er fra en ministeriel pulje, mens Vordingborg Kommune selv skal bidrage med 2,5 millioner til områdefornyelsen. 
Avisen ville dog gerne have fået forklaret, hvorfor de 2,5 millioner skal søges fra kommunale puljer og bevilges, når det fra start har heddet sig, at de 2,5 millioner er en påkrævet egenfinansiering for at få lov at få ministeriel støtte. Det når avisen dog ikke at få svar på. 
- Borgmesteren venter på et notat fra dig med status for samtlige igangværende og kommende aktiviteter.
- Han kender ikke alle sager. Den kommer også på Økonomiudvalget, siger Jan Michelsen. 
Mere har han ikke at sige til sagen, selvom det er over en måned siden, at borgmesteren har bedt om en redegørelse for netop at blive klogere på sagerne - ikke mindst på grund af beboerne på Valdal, som stadig venter svar. 

 

Borgmester Mikael Smed (S) venter på svar fra Vordingborg Kommunes udviklingsdirektør Jan Michelsen med hensyn til en status på Røde Løbere projektet. Arkivfoto: Mads Sørensen

Også plan- og teknikudvalgsformand Michael Larsen (R) mangler klarhed over Røde Løbere projektet. Hans udvalg har således udskudt en dialog om projektet til april måneds møde. Arkivfoto: Mads Sørensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar