Stege får sin vandpost tilbage. Privatfoto

Pumpen kommer tilbage til Stege voldanlæg

Det var ikke i orden, da Vordingborg Kommune valgte at fjerne den gamle bybrøndspumpe i Stege voldanlæg sidst i 2017. Nu beder Kulturstyrelsen kommunen sætte den op igen og i det hele taget få lovliggjort de indgreb kommunen har foretaget i det fredede anlæg.

Stege I forrige uge fortalte vi her i avisen om den røde vandpumpe, som Vordingborg Kommune fjernede fra det fredede voldanlæg uden først at bede om tilladelse i Kulturstyrelsen.
Siden har Vordingborg Kommune skrevet til styrelsen og beklaget samt spurgt ind til, hvorledes sagen bedst håndteres.
- Jeg har svaret, at det letteste vil være, at kommunen søger om lovliggørelse af den udførte opfyldning (af bybrønden, red.) samt genopstiller pumpen, fortæller Thomas Roland til Sydsjællands Tidende. 
- Min fornemmelse er således, at sagen vil blive bragt i orden helt efter bogen.
Det har ikke inden deadline været muligt at få en kommentar fra driftschef Helene Vinther Seidler i Vordingborg Kommune, om tidsperspektivet for, hvornår borgerne kan forvente igen at se den røde vandpumpe i voldanlægget i Stege.

 

På linket herunder ses nogle oplysninger om de gamle pumper på Møn, somHans Ole Petersen på Lokalarkivet i Stege har sendt til avisen. Blandt andet begyndelsen på sidste afsnit af Gustav Wieds "Barnlige Sjæle", der netop beskriver vandpumpen i Stege bybrønd. God læselyst.

Vedhæft fil: 

Stege får sin vandpost tilbage. Privatfoto

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Der er vel ingen grund til at sætte pumpen op igen, hvis brønden er kastet til. Den skal da tømmes først, og så op med pumpen, i brugbar stand.

Tilføj kommentar