• www.henriks-hvidevarer.dk

Beboerne på Marienborg gods har gennem ni år modtaget farligt drikkevand fra godsets eget vandværk. Nu har godset fået nyt vandværk, men vandet er stadig ikke godt og beboerne er utrygge. Foto: Mille Holst

Problemer med vandkvalitet på 9. år

I næsten ti år har der været problemer med drikkevandet fra Marienborg gods’ eget vandværk. I lange perioder har vandet skullet koges, før det måtte drikkes, men i august i år blev de berørte borgere tilsluttet et helt nyt vandværk på Marienborg, hvilket har givet politikerne håb om at problemet bliver løst snart. Men der er fortsat problemer med vandkvaliteten. De første 14 dage skulle vandet koges på grund af forhøjede kimtal. Det skal det ikke længere, men tallene er fortsat for høje. Desuden er indholdet af nitrit og grundstoffet ammonium henholdsvis fire og fem gange for højt ifølge sidste uges målinger.

Damsholte Marienborg gods på Møn har siden 1950 leveret vand fra eget vandværk til en række husstande på godsets jorder. Siden 2009 har vandkvaliteten dog været så ringe, at vandet skal koges, før det må drikkes på grund af forhøjede kimtal, samt forhøjede mængder af blandt andet nitrit, ammonium og ammoniak.
Efter årelange tovtrækkerier mellem godset og Vordingborg Kommune, hvor kommunen blandt andet tilbage i 2016 påbød godset at nedlægge sit vandværk og tilslutte sig Gammelsø vandværk i stedet, er sagen nu foreløbig endt med, at Miljø- og naturklagenævnet har annulleret kommunens påbud og i stedet givet tilladelse til at godset laver nye vandboringer og et nyt vandværk.
Siden 21. august i år har beboerne således fået leveret vand fra det nye vandværk på Marienborg gods, men embedslægen måtte kort efter atter anbefale, at vandet koges, da kimtallene, som er dem, der angiver indholdet af bakterier i vandet, fortsat er for høje. 

Godsejer forhaler tingene
- Det er jo helt forfærdeligt, siger Else-Marie Sørensen (SF), formand for Udvalget for Klima og Miljø i Vordingborg Kommune.
- Hver gang, vi har troet, at nu var vi i land, så har vi ikke været det alligevel, fortsætter hun og lægger ikke skjul på sin frustration over, at sagen med det dårlige vand har kørt i så mange år.
- Der er en forståelig frustration i forvaltningen, blandt borgerne og politikerne over, at vi ikke er i mål, siger hun og oplyser at kommunen modtager ugentlige målinger fra vandværket på Marienborg, og det vil man fortsætte med også efter at vandkvaliteten - forhåbentlig snart - bliver i orden. Men at det har taget så mange år giver hun godsets ejer Birgitte Natorp skylden for.
- Havde de haft stor interesse i at få løst det, så vil jeg tro, at de havde gjort det, siger hun.

 

Nu skal der ske noget
På grund af den dårlige vandkvalitet, har Vordingborg Kommune den 22. august foranstaltet en teknisk undersøgelse af det nye vandværk med henblik på at få klarlagt, hvad der kan gøres, for at forhindre indtrængen fra de farlige stoffer.
I indeværende uge forelægger kommunen resultaterne af undersøgelsen og forelægger Marienborg, hvilke tiltag, de skal sætte igang for at få styr på vandkvaliteten. 
- De stoffer, de har i den nye boring, er naturligt forekommende i grundvandet på Møn, siger Rolf Hoelgaard og beroliger således med, at de pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer, der var i Marienborgs gamle vandværk, ikke er i vandet fra det nye vandværk. Men han er ikke imponeret over, at vandværket endnu ikke har styr på kvaliteten.
- De her ting kan man godt lykkes med på andre vandværker på kortere tid, bemærker han og siger at Marienborg indenfor nogle uger, højst et par måneder skal have fået fuldstændig kontrol med vandkvaliteten.

 

Påbud, klager, omgørelser
Som tilsynsførende har kommunen mulighed for at give et vandværk påbud, når vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende. Det er også sket i denne sag. 
Som vi skrev her i avisen tilbage i marts 2014 (”Marienborg gods og det farlige vand”), som kan læses på avisens hjemmeside, har kommunen givet forskellige påbud til godset, men hver gang er de blevet påklaget til naturklagenævnet. Birgitte Natorp ansøgte i 2012 om at lave en ny vandboring, hvilket både kommune og naturklagenævn afviste, fordi, som det hed i en tilsynsrapport fra 2012: Vandværket er placeret tæt på staldbygninger, en benzintank, en vaskeplads, pesticid-oplag og tidligere olieoplag. Desuden var det gamle vandværk både i dårlig stand, ikke rengjort og ikke hygiejnisk.
På baggrund af udtalelser fra embedslægen går kommunen i 2016 igang med en selvhjælpsplan, der skal sikre, at borgerne bliver tilknyttet Gammelsø Vandværk og dermed rent vand, såfremt godset fortsat ikke udfører arbejdet. Kommunen vil altså lægge ud for de udgifter, der måtte være hermed og efterfølgende opkræve dem af godset. Men Natorp klager til Naturklagenævnet, som i sin afgørelse i januar 2017 omgør alle tidligere beslutninger inklusiv kommunens påbud om, at godset af hensyn til borgernes drikkevand  inden for ganske få måneder skal tilslutte sig Gammelsø vandværk. Istedet får godset nu tilladelse til at etablere nye vandboringer samt et nyt vandværk. 
- Da kommunen endelig gik igang - og det er helt vildt, at det først var i 2016 - så fik man dengang ikke ret af klagemyndigheden, siger Else-Marie Sørensen og fortsætter:
- Påbudet bortfalder og går i Marienborgs fordel, uden at se på embedslægens udtalelser. Så stopper kommunen med selvhjælpsplanen.
Marienborg gods gives en frist på ni måneder - men først 21. august i år, 18 måneder senere, har embedslægen anbefalet, at borgerne tilsluttes det nye vandværk fremfor det gamle. Vandet på det nye værk er nemlig bedre end vandet fra det gamle værk, selvom det ikke er godt nok endnu.
- Vandet er betydeligt bedre end på den gamle boring, siger Rolf Hoelgaard.

 

Ophæver kogeanbefaling
Sidst i august var tallene fra den ugentlige måling ifølge Else-Marie Sørensen i orden. Hvis der to uger i træk er målinger, hvor tallene holder sig indenfor grænseværdierne, kan kogningsanbefalingen ophæves og miljøformanden kan så også endelig tro på, at man ”er kommet i mål”.
- Det værste, jeg kan forestille mig som formand for dette udvalg er, at den her sag får ti års jubilæum, siger hun og slutter med at præcisere, at denne sag har meget høj prioritet for både hende og hele miljøudvalget.
3. september ophævede embedslægen kogeanbefalingen af vandet på Marienborg,   og det har givet optimisme i kommunen, der dog fortsat holder øje.
- Selvom der er to gode målinger i træk og man ikke skal koge vandet længere, så vil der være nogle anbefalinger, som de (godset, red.) skal følge, siger udvalgsformanden, der også har fokus på andre vandværker i kommunen.
- Jeg ved, at råvandet i området er godt, men der er en del boringer - især på Møn - hvor der er forholdsvis meget metan og svovl, siger hun. 
I fredags kom så de seneste målinger fra Marienborg vandværk: De viser for højt indhold af nitrit og ammonium samt en stigning i ét af kimtallene - ikke nok til at vandet skal koges, men nok til at både fagchefen og udvalgsformanden bliver ærgerlige. Nu troede man lige, at det gik bedre...

 

Utrygge beboere
Blandt beboerne på de 12 berørte husstande på Marienborg gods er der bekymring over den fortsatte ringe vandkvalitet, og flere udtrykker overfor avisen utryghed overfor problemet. Nogen af dem tror ganske enkelt ikke på, at vandet nogensinde bliver helt i orden og regner med, at de vil fortsætte med at koge vandet også selvom de skulle få en meddelelse fra udlejer om, at det ikke længere er nødvendigt. De har ganske enkelt oplevet for mange gange, at problemet trods tilsagn om det modsatte alligevel ikke er blevet løst.
I skrivende stund har de fleste endnu ikke modtaget oplysninger fra godsejeren om at vandet ikke længere behøver koges.

 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra godsejer Birgitte Natorp.

Beboerne på Marienborg gods har gennem ni år modtaget farligt drikkevand fra godsets eget vandværk. Nu har godset fået nyt vandværk, men vandet er stadig ikke godt og beboerne er utrygge. Foto: Mille Holst

Selvom Marienborg gods har fået nyt vandværk, er der fortsat problemer med vandkvaliteten. Kommunen vil have problemet løst indenfor højst nogle få måneder. Foto: Mille Holst

Ifølge flere lejere, giver godsejeren ikke alle besked, når der er kogeanbefaling fra embedslægen - eller når den bliver ophævet igen. Det skaber utryghed, siger de. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar