Præstegårdens kommunale vennetjenester...

Uffe Thorndahl

Klintholm Havnevej 74

4791 Borre

 

Præstegårdens mange kommunale vennetjenester

Avisen bragte en artikel om den nedlagte præstegård i Stavreby, som kommunen har godkendt som et mindre hotel med    festlokaler. Jeg er bisidder for nogle beboere i landsbyen, og man er her meget generet af virksomheden. Det viser sig så også, at kommunen i en helt usædvanlig grad har ydet vennetjenester, til ejerne af præstegården. Når der eksempelvis afvikles arrangementer i festlokalerne med deltagelse af mere end 100 personer, så er landsbyens smalle veje gjort nærmest ufremkommelige på grund af gæsternes parkerede biler. Al parkering skal ifølge kommunens lokalplan ske på præstegården, og selvom kommunen efter planloven aktivt skal virke for lokalplanens virkeliggørelse, så undlader kommunen at overholde denne forpligtelse, og gennemtvinger ikke etableringen af den parkeringsplads, som er en væsentlig del af lokalplanen for præstegården. Det er et forhold, som den statslige tilsynsmyndighed nu behandler.

Spildevandsafledningen fra præstegården er en anden helt særlig vennetjeneste. Den 3. juli 2013 gav Vordingborg kommune    præstegården tilladelse til udledning af spildevand i havet. Kommunen fastslog, at der under spidsbelastning ikke må udledes spildevand fra mere end 20 personer. Når der er gang i festlokalerne, er der formentlig op mod 150 personer på ejendommen, og der afledes således langt mere spildevand end tilladt. Det ved Vordingborg kommune, men kommunen foretager sig intet i den anledning. Da Magleby skulle tvangskloakeres gik kommunen imidlertid utrolig hårdhændet til værks. Så selv om spildevandssagerne her er helt bagatelagtige i forhold til spildevandsafledningen fra præstegården så medførte kommunens metoder fem tvangsauktioner, herunder tvangsudsætttelse af en enlig mor med to børn. Vi siger om vort land, at vi har lighed for loven, men her i Vordingborg kommune er der åbenbart ”nogle der er mere lige end andre.”

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar