Præstø får privatskole

Klosternakkeskolen i Præstø er blevet solgt med henblik på at etablere en privatskole på stedet.

Foranlediget af sidste års skolestrukturændring, der i Præstø medførte at de to eksisterende skoler i Præstø blev lagt sammen til én, fik en gruppe borgere til at påbegynde arbejdet med at få etableret en privatskole i byen.
- Vi syntes det var synd at lukke det attraktive skolemiljø, der er på Klosternakkeskolen, fortæller Jacob Christensen, der er en af idémændende bag privatskolen.
- Drivkraften har været at videreudvikle Præstø, og en del af målet er, at folk vil bosætte sig i Præstø.
- Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er tale om en protestskole. Etableringen af en privatskole sker for at bevare det utrolig attraktive skolemiljø, der er på Klosternakkeskolen, og det vil være et aktiv for byen som helhed, hvis der er en privatskole som supplement til en forhåbentlig velfungerende folkeskole, fortsætter han.

 

Skolens linje
Planen er, at den nye skole starter i august 2014. Det bliver en mindre et-sporet privatskole fra 1.-9. klasse, med færre elever i klasserne, og hvor der i følge Jacob Christensen vil blive lagt vægt på tryghed og fagligheden.
- Skolens linie meldes ud løbende i løbet af efteråret, men den får det faglige i højsædet. Det bliver et eksklusivt miljø med tryghed, hvor man kommer hinanden ved, fordi man er tæt på hinanden og samtidig bliver der stillet krav.
- Vi kan ikke tilbyde specialundervisning til børn med helt særlige behov, understreger han og henviser disse elever til den kommunale folkeskole eller andre specialiserede skoler. 

 

Indmeldelse til efteråret
Arbejdet med at konstituere den kommende privatskole som en selvejende institution er gået i gang, og senere på året vil der blive indkaldt til stiftende generalforsamling. Efter planen vil kommende elever kunne begynde at tilmelde sig i løbet af efteråret 2013.

 

Investor
Det er Ejendomsselskabet Stentoft A/S, der også står bag blandt andet Frederiksminde i Præstø, der har købt Klosternakkeskolen for et endnu ukendt millionbeløb med henblik på at bevare et attraktivt skolemiljø på stedet.


miho


Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar