• www.henriks-hvidevarer.dk

Arkivfoto

Politisk fokus på konsulent-millioner

Op mod 50 millioner kommunale kroner om året går til konsulent-relaterede ydelser - men det er svært at finde besparelse her, mener den kommunale forvaltning.

Kommunen Der har tidligere været lagt op til - og politisk lovet - at der skulle kigges nærmere på hvad kommunen bruger af konsuleneter. Planer om at spare op mod en million på området årligt, har været på tale forud for budgetdrøftelserne, der venter lige om hjørnet.
Nu er der så lavet en administrativ gennemgang af hvor mange penge der egentlig bliver brugt på konsulenter - altså ekstern hjælp - i Vordingborg Kommune.
Her viser det sig, at der de seneste to år har været brugt i omegnen af 50 millioner kroner (henholdsvis 56 millioner i 2016 og 50 millioner i 2017) i de kategorier af kommunens regnskaber, der anses for at være konsulent-relaterede - herunder eksempelvis advokatbistand, arkitekter, IT, vikarer, tolke og lignende. 
I følge forvaltningen er det dog kun henholdsvis 30 millioner og 25 milioner der - i forhold til deres kategoriseren - der  skal anses som egentlig regnskabstekniske konsulentydelser i forhold til kommunens  drift, mens der derudover har været udgifter på henholdsvis otte millioner og seks milioner relateret til anlæg. De resterende udgifter på området bliver lagt i andre kategorier, i opgørelsen, så den kun er 31 million i 2017 og 38 millioner i 2016, der direkte bliver anset som konsulentydelser.

Ikke plads til at spare
- Kortlægningen og opdelingen af konsulentudgifter i kategorier giver mulighed for at udvælge områder, der bør kigges nærmere på. Men på baggrund af den viden, som kortlægningen giver i sig selv, er det svært at pege på konkrete besparelsespotentialer, skriver forvaltningen således i et notat til politikerne, hvor de desuden henholder sig til, at konsulent-millionerne kun er en mindre procentdel af kommunens samlede økonomi.

Op til politikere
Økonomiudvalget har fået og gennemgået notatet der for nu blot tages til efterretning. Om det kommer til at indgå som konkrete besparelsesmuligheder i budgetforhandlingerne, bliver således op til politikerne.
De største poster på området er i følge notatet kategoriseret som ”virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om ledelse”, ”bogføring og revision” samt ”IT”, mens det på driften er ”arkitekter og rådgivende ingeniører”, der koster mest, når kommunens folk henter hjælp udefra, til det forvaltningen ikke selv synes de kan klare.

Arkivfoto

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Et oplagt sted at spare er i de indhentede special lægeudtalelser til brug for førtidspension ! Disse hentes i flæng til kommunen for at få en der passer ind i deres kram! Nemlig at afholde syge borgere fra førtidspension !

Tilføj kommentar