Politikere går ind i Pers kamp for at få job: Jobcentret SKAL have fokus på mennesket

Flere lokalpolitikere kritiserer nu Jobcentrets behandling af Per Sennicksen, som selv ønsker at komme i arbejde. Nogle påpeger, at jobcenter-systemet er for bureaukratisk og fastlåser de ledige. Nu skal problemet tages op på ministerniveau.

 

Flere lokalpolitikere er forundrede over behandlingen af Per Sennicksen, som Sydsjællands Tidende så sent som i forrige uge fortalte om.
Per Sennicksen har i to år kæmpet for at komme i fleksjob. Han er uddannet inden for revision og har haft globalt ansvar for effektivisering af arbejdsgangene for tusindvis af medarbejdere.
En hjertesygdom og efterfølgende hjerneskade som følge af en fejlslagen hjerteoperation har imidlertid sat en stopper for Pers muligheder for at varetage et fuldtidsjob. Men arbejde, det vil han. Han har sågar selv fundet sig et arbejde, men bliver han ikke godkendt til et fleksjob, kan han ikke leve af de få timer, han er i stand til at arbejde om dagen. Derfor har han i midten af juli måttet sige farvel til sit seneste job og er røget direkte på kontanthjælp.
På trods af, at han de seneste to år er gået til et hav af lægeundersøgelser, arbejdspladsvurdering og afklaringsmøder på Jobcentret, mener rehabiliseringsteamet i Jobcentret ikke, at der foreligger nok informationer til at indstille ham til fleksjob. Her ender sagen dog ikke. Rehabiliseringsteamets indstilling om at Per Sennicksen skal starte helt forfra i ”afklaring” er nemlig blevet afvist af Jobcentrets afdelingsleder, som insisterer på, at teamet kun skal vurdere Per Sennicksen ud fra de oplysninger, der er indsamlet over de seneste to år. På grund af sommerferien kan der dog ikke afholdes møde før sidst i september måned.

 

Jobcentret er for firkantet
Blandt lokalpolitikerne vækker Per Sennicksens historie røre, og selvom ingen direkte vil kommentere den konkrete sag, så har både borgmester Michael Seiding Larsen (V), socialdemokratiets borgmesterkandidat Mikael Smed og Alternativets Ann Busch klare holdninger til det, der i øjeblikket foregår på Jobcentret. Alle er de enige om, at den konkrete sag belyser nogle problematikker i systemet.
- Jeg undrer mig over, at man tager den beslutning, at der ikke er nok info og skal hele møllen igennem igen, udtaler Mikael Smed, der ved de kommende budgetforhandlinger vil sørge for, at der bliver kigget på Jobcentrets måde at bruge penge på.
- Det er blevet for firkantet. Det er blevet for meget system og paragraffer fremfor mennesker, siger han og vil have mere fokus på det menneske, der sidder overfor den enkelte socialrådgiver. Han erkender, at det kommer til at tage tid at ændre systemet, men ”vi taber på den lange bane”, som det er nu, mener han.
- Vi skal gøre noget meget hurtigere, mener han.

 

Holder folk nede
Alternativets Ann Busch har i kraft af sit arbejde som værtshusejer daglig kontakt med nogle af de mennesker, der befinder sig på samfundets bund, og hun er ikke i tvivl:
- Det virker som om, man bevidst holder folk på kontanthjælp, fordi det er billigere. Men det er jo ulovligt, siger hun til avisen.
- Jeg kunne godt tænke mig at ryste hele den der pose og lave det om i Vordingborg. Man skal udstikke nogle helt andre rammer, mener hun og fortæller, at man eksempelvis i Kalundborg Kommune kobler borgeren på én person på kommunen, der med udgangspunkt i en samtale om hvad borgeren selv ønsker, forsøger at hjælpe den enkelte videre.
Og så hun vil have borgeren i centrum og desuden gerne have flere godkendt til førtidspension.
- De fleste borgere på kontanthjælp hører ikke til der. De skal jo bare have en førtidspension - ikke i arbejde, siger hun og argumenterer for, at netop førtidspensionister er værdifulde for samfundet, da de kan bidrage til samfundet som frivillige i foreninger. Hellere det, end at ”man presser folk endnu længere ned i sygdomsforløbet”, siger hun.

 

Involverer minister
- Regeringen vil gerne have så meget som muligt ud af kontanthjælpen, men det her eksempel tyder på, at der er noget galt i den måde, man arbejder på, lyder borgmester Michael Seiding Larsens umiddelbare reaktion på sagen om Per Sennicksen.
- Hvis man gerne vil ud og arbejde i fleksjob, så skal man da det og ikke holdes tilbage af noget bureaukrati, fortsætter han.
Borgmesteren skal i august have møde med Sophie Løhde, der er minister for offentlig innovation.
- Et eksempel som det her kan man jo tale med hende om, mener Michael Seiding Larsen, der finder det helt urimeligt at ”folk bliver fanget i det her og bliver låst”.

 

Enkeltstående eller flere?
- Jeg ved ikke, hvad der er sket i den enkelte sag, men det er forhåbentlig en enkeltstående fejl, siger borgmesteren, der vælger at stole på at systemet fungerer.
- Jeg er ret sikker på, at jeg ellers ville have hørt om det, siger han. Den antagelse er både Ann Busch og Mikael Smed direkte uenige med borgmesteren i.
- Han er ikke den eneste, men han er en ressourcestærk person, siger Mikael Smed om Per Sennicksen og hans ”sag”.
- Det enkeltstående tilfælde virker rigidt.
Ann Busch går så langt som til at sige at Vordingborg Kommune ”mistænker folk”, - De her mennesker bliver kastet rundt i den her mølle. Heldigvis synes jeg, det virker som om, flere får øjnene op for det, når I skriver om det, siger hun.

 

Møde fremrykket
I skrivende stund er mødet i rehabiliteringsteamet, som blev fastlagt til 25. september, blevet rykket frem til 21. august. Officielt er forklaringen, at ”der kom et afbud”.
Det er dog påfaldende, at fremskyndelsen kommer kort efter at borgmesteren er blevet sat ind i sagen og retter henvendelse til den ledende direktør på området, for at få en forklaring på sagen.
- Jeg kan ikke omstøde sager, men nogen gange hjælper det at ringe til borgmesteren, udtaler Michael Seiding Larsen, der dog ikke er sikker på at den nye mødedato er hans fortjeneste.
Per Sennicksen er glad. Nu skal han nemlig kun være to måneder på kontanthjælp fremfor tre, før han sidst i august får besked på, om han bliver godkendt til fleksjob eller ej.

 

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Dybt bekymrende læsning om kommunens sagsbehandling eller mangel af samme. Her gik jeg lykkeligt og troede at jeg var den eneste borger, der blev nødt til at rette henvendelse til kommunalbestyrelsen for at jobcentret tog stilling til min sag. Det kan ikke have sin rigtighed at borgers sager først ser dagens lys, idet at kommunalbestyrelsen bekendte med dem. Til de kommende nyvalgte politikere, håber jeg inderligt at i vil overveje om en borgerrådgiver, ville gavne denne kommune og nedbringe antallet af denne slags sager - for rigtig mange af borger med sager, har ikke resourcerne eller viden til at kæmpe denne slags kamp for anstændighed. Når alt dette er skrevet, begynder jeg at frygte hvordan det faktiske antal er, eftersom alle sager ikke lander hos kommunalbestyrelsen.

Tilføj kommentar