Parkering på fortove...

Anders J. Andersen (lokalrådsformand)
Keidamsvej 7
4760 Vordingborg

Høringssvar om parkering på fortove
Vordingborg By Lokalråd har i mail af 17. august 2017 fået ændring af Vordingborg Kommunes parkeringsbekendtgørelse i høring.
Som borgere og bilister i vores egen by, hvor vi jo færdes dagligt, ser vi ingen problemer i den nuværende ordning, som forbyder parkering på fortove. Hvorfor ændre en god ordning? I øvrigt hører vi altid, at der er masser af parkeringspladser i Vordingborg by – men at der blot skal bedre skiltning hertil.
Det er svært nok i forvejen for mange at færdes på byens fortove. Derfor går flere og flere også på vejen. Hvorfor fortovene nu igen skal fyldes delvist med biler, er os meget imod. Parkering på fortove vil udover en ulempe for gående særligt være til hindring for brugere af kørestole, rollatorer og barnevogne.
Lad bilerne være på vejen og lad gående have eksklusiv ret til færdsel på fortovene.
Af sagsfremstillingen fremgår det, at kommunens p-vagt ikke efter den nye ordning vil kunne pålægge parkerede biler, der er til gene for gående med videre på fortovet, en afgift. Det kan kun politiet. Følger man lidt med i politiets problemer, vil man hurtigt kunne konkludere, at politiet vil give denne opgave meget lav prioritering. I praksis betyder det, at gåendes rettigheder på fortove ikke vil blive håndhævet. Vil udvalget virkelig byde os borgere det?
Skulle der et enkelt eller to steder i byen være parkeringsproblemer, må det kunne løses på anden måde end at genere gående eller rullende. Indførelse af datoparkering eller permanent parkering i den ene side af smalle gader kunne være en løsning.
Måske Teknik- og Miljøudvalget allerede er opmærksom på, at fortovsfliserne ved parkering bliver udsat for en belastning, som de ikke er beregnet til. De trykkes skæve eller knækker. De bliver ikke vedligeholdt eller rettet i samme omfang, som de bliver ødelagt.
Vores høringssvar kan læses på vlraad.dk.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar