Fugletårnet ved Barup Sø er solidt, men ikke handicapvenligt. Foto: Ulrik Jensen

På tur i naturen: Mangrove-agtigt landskab ved Barup Sø

Sydsjællands Tidende guider dig til gode ture i naturen - i denne uge besøger vi en lille naturperle på Nordfalster - Barup Sø.

På tur i naturen Midt i en coronatid er det værd at minde om, at naturen absolut ikke lukker ned, og tværtimod i den kommende tid byder på en masse gode udendørs oplevelser. Mange vil oven i købet få ekstra tid til at komme op af sofaen og ud for at suge til sig af de mange indtryk, årstiden byder på. I takt med at foråret skrider frem vil Sydsjællands Tidende komme med forslag til en række forårsture til kendte og mindre kendte udflugtsmål i avisens udgivelsesområde, hvor vi i denne uge besøger en lille naturperle, som nok er kendt af de færreste. Den findes på Nordfalster, hvor Fugleværnsfonden har et lille reservat omkring Barup Sø. Det er ikke et sted, man lige kommer forbi, men vælger man at lægge vejen forbi, kommer belønningen i form af en lille oase, hvor freden i den næste par måneder kun forstyrres af livsbekræftende fuglesang. 
Barup Sø byder på vidtstrakt rørskov og åbne vandflader, som tilsammen udgør et ideelt levested for mange fugle. Det hele kan opleves fra et fugletårn, som kun nås efter at have forceret et næsten mangrove-agtigt landskab via en lav træbro på et par hundrede meter. Langs træbroen vokser Danmarks mangrovetræ rødellen, som tåler at stå med rødderne i vand. Rødellen bærer små kogler, som er en lækkerbisken for flere småfugle blandt andet den lille grønsisken. 
Gangbroen er visse steder en smule usikker, og træder man ved siden af, er man sikker på en våd sok. Og man kommer kun frem til fugletårnet midt i reservatet, når man vover sig gennem sumpen. Fra det solide fugletårn er der fra en højt beliggende og lukket platform med vinduer, som kan åbnes, flot udsigt over hele området. 

Grisehyl
Fuglekoret er ikke den rene skønsang, for fra mangrovesumpens rørskov lyder der toner fra et par fuglearter, som i det tidlige forår nærmest lyder som stukne grise.  Det er den gråstrubede lappedykker og vandriksen, som med høje kraftige stemmer markerer deres territorium. Lappedykkeren er ofte fuldt synlig på det åbne vand, mens vandriksen typisk gemmer sig i rørskoven og sjældent lader sig se. 

Tågehorn
En af Barup Søs sjældne ynglefugle er rørdrummen, som er en sky fugl. Den er svær at opdage, da den har en velcamoufleret gulbrun fjerdragt med mørke pletter og striber og derfor næsten umulig at opdage i rørskoven.  Til gengæld er dens karakteristiske pauken ikke til at tage fejl af: et dybt ”booh” der lyder som et tågehorn og let kan efterlignes ved at puste i en flaske.

Skønsang fra pilekrattet
Med sine 26 hektar rørskov, eng, sø, ellesump og kratskov er der mulighed for at rigt og varieret fugleliv. Småfuglene er i overtal og flere steder er der opsat redekasser til mejser. Men ellers er det rørsangeren, som er en af de almindelige fugle i rørskoven. Den kan være svær at få øje på, men lidt senere på foråret høres dens monotone og skrattende sang mange steder fra rørskoven. Måske ser man reden, som er en lille ”hængekøje” af strå og blade, som hænges op mellem tagrørene.
I maj og juni genlyder krat og rørskov af et alsidigt fuglekor. Hvor rørskoven bliver til pilekrat yngler en lille bestand af nattergale. Nattergalens kraftige og dybtliggende sang består af klukkende og boblende motiver og afsluttes med en uskøn snerren.

Rørskovens rovfugl 
Langs træbroen er der et par steder opsat store redekasser til ugler og tårnfalke. I træktiden kan man opleve, at fiskeørnen raster nogle dage ved søen.
Flere par rørhøge finder plads til deres reder i den tætte rørskov. Rørhøgen ses ofte glide hen over tagrørene med vingerne i karakteristisk v-stilling. En rovfugl man ser jage lavt hen over et rørskovsområde er næsten altid en rørhøg. Der er stor forskel på han og hun. Hannen har sorte vingespidser, rødbrun krop og en trefarvet overside i sort, gråt og brunt, mens hunnen er mørkebrun med lyst hoved. I yngletiden sørger hannen for mad til familien, og byttet i form af mosegrise og småfugle afleveres ofte til hunnen i luften over reden.

Her ligger Barup Sø
Barup Sø er et besøg værd året rundt, men der bliver mere og mere at se på i takt med, at foråret skrider frem.  Kommer man fra motorvejen, tager man afkørsel 43 ved Nr. Alslev og kører mod Stubbekøbing. I Blæsbjerg, hvor der er skilt til Barup Sø, drejes til højre og vejen følges mod Lillebrænde. Kort efter deler vejen sig, og her skal man køre lige ud mod Lillebrænde (og ikke ad Barup Søvej). Et par hundrede meter fremme er der skilt med Naturreservat og en lille sti går over marken ned til søen.

God tur!

Tema: 
På tur i naturen

Fugletårnet ved Barup Sø er solidt, men ikke handicapvenligt. Foto: Ulrik Jensen

Sådan ser en ægte Falstersk mangrovesump ud. Foto: Ulrik Jensen

Fra fugletårnet er der flot udsigt over hele reservatet. Foto: Ulrik Jensen

Man kan kun komme ind i området via en træbro, der fører frem til fugletårnet - men man skal færdes med forsigtighed. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar