Den Forberedende Grunduddannelse, som træder i kraft i 2019, betyder, at VUC mister en fjerdedel af sin aktivitet i Vordingborg. Fotos: Brian Romberg

Ny uddannelse får konsekvenser for Vordingborg-uddannelser

Den 1. august 2019 træder en ny uddannelse - FGU - i kraft landet over, og for både VUC og produktionsskolen Strømmen i Vordingborg får det konsekvenser. For VUC Storstrøms vedkommende mister man en fjerdedel af undervisningsaktiviteten i Vordingborg. 

 

Vordingborg Der findes  alt for mange forberedende uddannelsestilbud til unge, som endnu ikke er kommet videre efter folkeskolen. Viften af tilbud er simpelthen en jungle for de tusindvis af udfordrede unge, som ikke er gået direkte fra folkeskolen til videregående uddannelse  eller i job. 

Derfor har regeringen besluttet at indføre én samlet Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der træder i kraft til august i 2019. 

Det er blandt andet produktionsskoleundervisningen og dele af VUC’s tilbud, som bliver samlet på omtrent 90 FGU-skoler rundt om i landet.  

Målet er, at flere unge under 25 kommer videre med uddannelse eller får arbejde, når alt pludselig er samlet under ét tag - med én samlet skole, én fast kontaktperson og én indgang til kommunen. 

 

Mister pæn andel 

FGU kommer til at bestå af tre spor: Almen Grunduddannelse, Produktionsgrunduddannelse og Erhvervsgrunduddannelse. 

Det er med FGU’ens Almen Grunduddannelse, at VUC kommer ind i billedet. Og hos VUC Storstrøm er den nye uddannelse en blandet fornøjelse, som også vil påvirke Vordingborg-afdelingen. I praksis betyder den nye uddannelse blandt andet, at også VUC skal afgive lærerkræfter, som overdrages til FGU. 

- Af negative konsekvenser kan man nævne, at vi mister en pæn andel af vores aktivitet. Rundt regnet 25 procent af den samlede aktivitet i Vordingborg forsvinder væk fra VUC og bliver placeret på den nye FGU, siger Niels Henriksen, direktør for VUC Storstrøm. 
- Det er jo den aktivitet, der gør, at vi kan betale husleje og lønninger, tilføjer han. 
Dog er der ikke på nuværende tidspunkt tale om behov for fyringer på grund af FGU’en, kan direktøren tilføje. 

- Afdelingen i Vordingborg forventer vi fortsætter med et uddannelsesudbud, der ligner det udbud, som vi kender i dag. 

- Lige nu afventer vi den lovgivning, der skal bestemme, hvordan virksomhedsoverdragelsen fra VUC Storstrøm til de nye FGU-institutioner skal foregå, fortæller Niels Henriksen. 

 

Brug VUC-bygningerne

Niels Henriksen forklarer endvidere, at det er VUCs almen voksenundervisning, ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning, som overgår til FGU’en. 

- Vi sigter efter, at selvom vi afgiver 25 procent, er der stadig VUC i Vordingborg. Vi lukker ikke noget, forsikrer Niels Henriksen.

VUC Storstrøm-direktøren håber, at man med den kommende uddannelse vil bruge Vordingborg-afdelingens lokaler. 

- FGUs almene grunduddannelse skulle man da placere i VUC-lokalerne med vores lærere. Det synes jeg er det eneste rigtige at gøre og giver bedst mening, siger Niels Henriksen. 

Direktøren ser også gerne, at der kan opstå undervisnings-samarbejde, da avu-holdene (almen voksenundervisning, red.) i de mindre VUC-afdelinger potentielt bliver halveret. 

- Lad os lidt forenklet sagt  forestille os, at har man et dansk-hold med ti elever fra den nye uddannelse og ti elever på VUC. Ti elever er for lidt til at lave en klasse. Førhen ville vi have haft et hold på 20. Der ville det give mening at samarbejde om at lave en klasse med 20 elever, forklarer Niels Henriksen. 

 

Naturligt i Vordingborg

- Skal jeg være ”institutions-egoistisk” er det selvfølgelig trist, at vi skal afgive en større del.
Men jeg tror på, at vi kan lave et godt samarbejde med den nye skole, siger Niels Henriksen, som kalder det naturligt, at Vordingborg får en FGU-skole. 

- Vi har både Strømmen og VUC her. Måske kan man finde en tom folkeskole at etablere det, men så får de altså en udfordring med, at der står nogle tomme produktionsskole-lokaler og VUC-lokaler, forklarer han.

- Jeg håber, at dem, der skal arbejde videre med FGU’en - primært Vordingborg Kom
mune - kigger vores vej og forstår betydningen af at fylde vores lokaler op, tilføjer Niels Henriksen. 

 

 

Strømmen slukker - men lever videre

Produktionsskolen Strømmen ser frem til FGU’en, som dog betyder, at det er slut med navnet og stedet, som man kender det. 

 

Vordingborg Hos Produktionsskolen Strømmen i Vordingborg ser man gode muligheder i reformen, selvom det betyder en helt ny æra efter 20 år med produktionsskole. 

- Vi lukker teknisk set om halvandet år - og så alligevel ikke. Det kommer ikke til at hedde Strømmen mere. Men jeg synes umiddelbart, det (FGU, red.) ser rigtig fornuftigt ud, siger forstander Allan Bjørn. 

Men han begræder ikke, at Strømmen bliver FGU og vælger ikke at se det som en spareøvelse. Produktionsskolernes værkstedsrammer og dét at lære med hænderne er en vigtig søjle i den nye uddannelse, og Strømmens lærere står ikke til at miste deres job. 

- Der skal tages afsæt i de eksisterende bygninger fra særligt produktionsskolerne. Dele af VUC’s bygningsmasse skal også bruges, men der er endnu uvist hvor meget, forklarer Allan Bjørn.  

 

Meget fleksibelt

Allan Bjørn glæder sig over, at den nye uddannelse bliver fleksibel for de unge. 

- Det nuværende produktionsskoleforløb er kun ét år. Den nye FGU er op til to år med mulighed for forlængelse. 

 - Du kan godt starte på produtkionsskole-linjen og efter et halvt år finde ud af, at man mangler gode tiende-klasse-karakterer og vil på HF. Så hopper du bare over på den boglige FGU-linje, får din tiende klasse og kommer videre i uddannelsessystemet. 

Han ser det også som yderst positivt, at elever med udfordringer fra ottende klasse af kan få en personlig mentor, der følger dem hele vejen igennem FGU og videre gennem deres uddannelse. 

- Set med FGU-elevernes briller bliver det her rigtig godt. Jeg er fuldstændig sikker på, at det nok skal blive et kanon tilbud, understreger Allan Bjørn.

 

Hvor skal skolen ligge? 

Ifølge forstanderen venter nemlig et større puslespil. 

Indtil august 2023 må FGU’en godt være spredt på forskellige matrikler. Men efter en overgangsperiode på fire år kan VUCs rammer og Strømmens rammer ikke blive ved med at være adskilt. 

- Hvordan man vil løse det, bliver et kommunalt problem. Det vil tiden vise, siger Allan Bjørn.

- Vi skal samles i gåafstand. Man ser gerne, det boglige og praktiske er samme matrikel, men det bliver svært i forhold til at skulle flytte vores tunge maskiner, og det vil være dyrt at skulle bygge nye praktiske værksteder, tilføjer han. 

Allerhelst så han, at alt samles ved gymnasiet og ZBC med et samlet campus. 

 

Kan stoppe blødning

Positivt er det ifølge forstanderen også, at eleverne så at sige får råd til uddannelse. Regeringen vedtog at sætte skoleydelsen - ”lønnen” - til eleverne ned fra 1. januar 2017. 

- Produktionsskolerne bløder landet over. Vi mangler p.t. cirka 30 elever over 18 år. De får 1.600 kroner mere om måneden ved at få uddannelsesydelse gennem kommunen, så mange vil gerne gå her - men har ikke råd, fortæller forstanderen, der lige nu mangler 30 elever og har måttet afskedige ansatte. 

- I de 20 år vi har eksisteret, er det første gang, at vi kommer ud med et minus på bundlinjen, siger forstanderen. 

Han trøster sig med, at det muligvis bliver ændret igen, så ”blødningen stopper”. 

En FGU-institution vil således betyde 600-700 årselever. Samtidig er FGU-ydelsen, SU og uddannelsesydelse éns. 

 

Måske afdeling Strømmen

Allan Bjørn krydser fingre for, at man vil tilpasse FGU-sporene de lokale behov og virksomheder - frem for rigide kasser.  

Navnet ”Strømmen” håber han derfor også kan leve videre. 

- Det kommer måske til at hedde ”FGU Storstrøm” og ”afdeling Strømmen” med samme logo. Men det bliver op til den kommunale ledelse, siger forstanderen. 

  

 

 

FAKTA

• FGU træder i kraft 1. august 2019. 

• Cirka 50.000 unge mellem 15 og 24 år er hverken i gang med uddannelsen eller har job.

• Kun hver fjerde, der starter på et forberedende uddannelsestilbud, gennemfører en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 24 år. 

• Seks tilbud bliver samlet til FGU (KUU, egu, avu, FVU, OBU og produktionsskole). 

• FGU får omkring 30 institutioner på landsplan med 90 skoler landet over. Dem skal Kommunernes Kontaktråd finde ud af at placere.

Den Forberedende Grunduddannelse, som træder i kraft i 2019, betyder, at VUC mister en fjerdedel af sin aktivitet i Vordingborg. Fotos: Brian Romberg

Forstander Allan Bjørn ser rigtig mange fordele ved den nye uddannelse, som også betyder, at Strømmen i princippet lukker.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar