Klaus S. Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark på Ringsted Femernbanen, med Vordingborg station i baggrunden. I de kommende måneder udbygges spor 2 og 3 og der etableres en helt ny gangbro til sporene syd for den nuværende stationsbygning. Foto: Mille Holst

Nu kommer et halvt år med togbusser

Det næste halve år kører der ingen tog mellem Nykøbing Falster og Næstved. Pendlere og andre rejsende skal fremover ud i togbusser. Sydsjællands Tidende har talt med Banedanmark om det arbejde, der er årsag til den manglende togdrift og med DSB om, hvordan rejsende fremover kommer til og fra Sydsjælland. Den 21. marts er der borgermøde om situationen i medborgerhuset i Vordingborg.

Sydsjælland/Nordfalster I næste uge påbegynder Banedanmark en omfattende del af sporarbejdet på Ringsted/Femern banen - i daglig tale kaldet Sydbanen.
Arbejdet betyder, at der i perioden 24. marts til 23. april ingen tog kører mellem Næstved og Ringsted og i perioden 29. marts til 2. september indstilles al togtrafik mellem Næstved og Orehoved på Nordfalster. Skal man videre til Nykøbing Falster er togdriften indstillet helt frem til 29. september.
I perioden kører der istedet togbusser, og det betyder  længere rejsetider for pendlere i hele vores område.  Efter påske kan pendlere til København med fordel stå af bussen i Næstved og tage toget over Køge til København. Pendlere skal dog være opmærksomme på selv via en sms til 1919 at gøre opmærksom på, at den sædvanlige rute over Ringsted nu går over Køge.

Busser erstatter alle tog
Ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, indsætter DSB tre forskellige typer togbusser. Grøn linie kører mellem Nykøbing Falster og Næstved uden stop undervejs og udelukkende i myldretiden. Om morgenen fra Nykøbing og nordpå, om aftenen fra Næstved og sydpå.
Blå linie stopper kun i Vordingborg mellem Nykøbing og Næstved.
Rød linie stopper ved alle stationer mellem Nykøbing og Næstved.
- Busser erstatter alle de tog, der ellers skulle have kørt, fortæller Tony Bispeskov, men indrømmer, at togbusserne ikke kører lige så stærkt som togene. Rejsen vil derfor vare længere - også fordi turen runder Køge.
- Men selv når man tager grøn linie vil det tage 53 minutter længere end med toget, siger han om rejsen fra Nykøbing Falster til København. I stedet for en rejse på en time og 39 minutter som nu bliver rejsen det næste halve år på 2,5 timer.

Brug rejseplanen flittigt
DSB anbefaler, at pendlere tjekker rejseplanen før en rejse påbegyndes. På nogle tidspunkter kan det nemlig bedst betale sig at tage en bus til Næstved og derefter toget over Køge til København; på andre tidspunkter - eksempelvis hvis man skal mod Fyn og Jylland - skal man tage togbussen helt til Ringsted, før man skifter til tog.
Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark har fuld forståelse for den frustration borgerne måtte have i forbindelse med at jernbanen er lukket i så lang en periode, men i og med at jernbanesporet flere steder bliver helt fjernet i perioden vil det ikke være muligt at køre tog samtidig med at der arbejdes på strækningen, forklarer han.

Nye spor og stationer
Det arbejde, Banedanmark nu påbegynder, består blandt andet i at rette nogle kurver i banen ud. Fremtidens højhastighedstog kan simpelthen ikke køre gennem visse af de sving den nuværende jernbane tager. Det gælder eksempelvis på en cirka 100 meter lang strækning ved Lov og en lidt længere strækning nær Ring. 
Desuden skal en del jernbanebroer stabiliseres, mange af de eksisterende spor skal fjernes og laves om og undergrunden skal flere steder stabiliseres. Nogle dæmninger skal også forstærkes, blandt andet ved Ring, hvor en dæmning over tid er faldet  så meget sammen, at togene i dag kun kan køre med 80 kilometer i timen på strækningen. 
- Det er det arbejde, der tager længst tid, fortæller Klaus S. Jørgensen og forklarer at ligepræcis arbejdet ved Ring vil strække sig over det meste af perioden. Her skal på en strækning på knap 200 meter hamres 388 pæle på 35 meter ned i jorden, hvorefter et kraftigt armeret betondæk lægges ud på strækningen, hvor sporene hæves. Desuden laves en dyretunnel under sporene, noget der iøvrigt laves flere steder på strækningen.
Flere steder i Lundby sættes der støjskærme op langs jernbanen; det samme sker i Vordingborg på det meste af strækningen gennem byen. I Vordingborg bliver der på et tidspunkt desuden arbejdet på broen over omfartsvejen, hvilket bevirker at visse lastbiler må en anden vej ind til byen.Både Lundby og Vordingborg stationer får nye gangbroer med elevatorer. I Vordingborg føres gangbroen helt over til campusområdet på Kuskevej. Desuden får perron 2 og 3 ny belægning, så de kommer til at se ud som perron 1 og når byggeriet er færdigt etableres parkeringspladser på arealet langs jernbanen syd for den nuværende station.
Til september vil ét nyt spor på den ny Masnedsundbro blive taget i brug, hvorefter Banedanmark piller sporene op på den gamle bro.
Alt i alt forventer Banedanmark at blive færdig med alle arbejder i løbet af 2021, bortset fra kørestrømmen og de steder, der skal kobles på den ny Storstrømsbro, som først står færdig i 2023.

Tjek Rejseplanen
• DSB anbefaler at man tjekker Rejseplanen inden man begiver sig ud på en togrejse i perioden 24. marts til 29. september. Du kan finde oplysninger om rejsetider og transport muligheder på http://dsb.dk/sydbanen.

Fakta
• Torsdag den 21. marts klokken 18-19.30 afholder Banedanmark og DSB borgermøde i medborgerhuset i Vordingborg, Skovvej 2, vedrørende det kommende halve års sporarbejde og indsættelsen af togbusser.

Tema: 
Bro til fremtiden - Den nye Storstrømsbro

Klaus S. Jørgensen, projektdirektør i Banedanmark på Ringsted Femernbanen, med Vordingborg station i baggrunden. I de kommende måneder udbygges spor 2 og 3 og der etableres en helt ny gangbro til sporene syd for den nuværende stationsbygning. Foto: Mille Holst

En dæmning er over tid faldet så meget sammen nær Ring, at togene i øjeblikket kun må køre 80 kilometer i timen henover dæmningen. Det er et af de steder, Banedanmark i det kommende halve år vil hæve og forstærke med pæle og armeret betondæk. PR-foto

Til september vil ét af de to nye spor på den ny Masnedsundbro blive taget i brug. PR-foto

Mange steder langs jernbanen er Banedanmark i øjeblikket i gang med at tage nye arealer i brug til parkeringspladser, materialepladser og skurbyer. Her mellem jernbanen syd for Vordingborg station og Brovejen. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar