Nej til tildelingsmodel

Asger Diness Andersen (V) (BUFudvalget)
Ørslevvej 167
4760 Vordingborg

Nej til ny tildelingsmodel for folkeskolerne i Vordingborg
Der er et forslag om en ny tildelingsmodel i Vordingborg. Forudsætningen for forslaget er at der skønnes en økonomisk fordel ved en høj klassekvotient, som værdisættes til 4-5 procent per elev hvis klassekvotienten er over 22 elever per klasse. Det betyder på almindelig dansk, at elev nummer 23, 24, 25, 26, 27 og 28 er ”gratis” at have for en skole. Som en konsekvens heraf kan man teoretisk beregne at Gåsetårnsskolen har en økonomisk fordel, så man kan flytte seks millioner fra Gåsetårnsskolen til andre skoler i kommunen med en lavere klassekvotient. Jeg mener, at de sidste seks elever i en klasse også er forbundet med udgifter. De skal også have en IPAD og de skal også have en bog. Derudover er sandsynligheden for at der er behov for at dele klassen i to hold jo væsentlig større når vi har en klasse på 28 end hvis klassen kun rummer 22 elever. Ikke mindst fordi vi har inkluderet væsentlig flere elever i normalklasserne end andre kommuner.  Når vi får mange elever med forskellige udfordringer ind i klasserne,  så er der jo brug for ekstra hænder, og det koster. Forslaget vil fjerne seks millioner fra Gåsetårnsskolen årligt – en udgift der svarer til at der bliver 12 folkeskolelærere færre. Gåsetårnsskolen har været ramt af et højt sygefravær, stor udskiftning i ledelsen og store vikarudgifter. I Vordingborg bruger vi 72.000 kroner per elev på folkeskolen hvor en gennemsnitskommune bruger 78.000 kroner. Jeg kan ikke støtte forslaget til en ny tildelingsmodel. Gåsetårnsskolen har behov for ro og har ikke brug for at få reduceret økonomien. Folkeskoleområdet som helhed har et efterslæb og jeg håber at der i forbindelse med budgetbehandlingen for 2018 og overslagsårene kan findes midler til at løfte området.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar