Vordingborg Kommunes Natur- og Miljøpris blev i år givet til fra venstre Preben Knuth og Rikke Moeslund (Knudsskov Græsningsforening), Martin Vestergaard (Danmark Natyrfredningsforening) og Peter Tillisch (Rosenfeldt Gods). Udover diplom og blomster modtog prismodtagerne hver en akvarel fra Knudshoved Odde tegnet af Jette Jørgensen. Foto: Mille Holst

Naturpris: En hyldest til Knudshoved Odde

Vordingborg Kommune tildelte i fredags sin Natur- og Miljøpris til dem, der i samarbejde over årene har arbejdet for naturen og dyrelivet på Knudshoved Odde.

Kommunen I fredags uddelte Vordingborg Kommune for anden gang sin Natur- og Miljøpris og valget var i år faldet på de forskellige folk og foreninger, der gennem snart mange år har arbejdet for at gøre Knudshoved Odde til et paradis for padder  og vandrende folk.
Jorden ejes af Peter Tillisch på Rosenfeldt gods, men det er i lige så høj grad Danmarks Naturfredningsforening og Knudsskov Græsningsforening (2003-2016), der har bidraget til, at odden i dag er den naturperle, den er, og som tusinder hvert år nyder at gå ture på.
Knudshoved Odde er på 450 hektar fra spidsen til Knudsskov. Her holder 17 af landets 19 rødliste padder og krybdyr i dag til.
- Det er helt unikt, sagde borgmester Mikael Smed (S) i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Fokus på samarbejdet
Knudsskov græsningsforening blev etableret i 2003, men i 2016 gav dyreholdet på odden så meget mening, at Rosenfeldt gods valgte at overtage bedriften, hvorfor græsningsforeningen nedlagde sig selv. Selvom græsningsforeningen således ikke længere eksisterer, valgte miljørådet i kommunen, der uddeler prisen, og som består af folk, der på forskellig vis har interesse for natur og miljø, at fokusere på dén periode i oddens historie, hvor kommune, gods, naturfredningsforening og græsningsforening samarbejdede om udviklingen og beskyttelsen af dens natur.
- Vi har en ambition om at blive den grønneste kommune. Det er der også andre der har, og der er nogen der er meget længere fremme, men vi tager en masse små skridt, sagde Mikael Smed. Og Naturprisen er netop et skulderklap til dem, der tager nogle af disse skridt.

Fjerner plastik før køerne
Samtlige prismodtagere glædede sig over anerkendelsen fra Vordingborg Kommune, og Peter Tillisch mindede om, at alle er velkomne til at gå tur i Knudsskov. Men det var nu Preben Knuth fra den hedengangne græsningsforening, der primært takkede for prisen, og det gjorde han med en lang række anekdoter om blandt andet det store arbejde, der gennem årene er lagt på odden. Blandt andet er der hvert år samlet affald.
- Vi har kørt meget affald væk derudefra. Langt det meste kommer ind udefra (fra havet, red.), men er der ryddet, smider folk ikke affald, sagde han og gjorde opmærksom på, at gallowaykøer er altædende og blandt andet spiser pastik, hvis det ligger der.
- Vi har måttet hive plastik ud af halsen på køerne, fortalte Preben Knuth om nogle af de mindre behagelige oplevelser fra odden.
Blandt de sjove oplevelser er de gange, hvor køerne har været stukket af fra indhegningen (for eksempel ved at gå ud i vandet og dermed uden om hegnet) og er gået på rov i nærliggende rapsmarker.
Den rigtig gode historie fra odden er, at køerne med tiden har spist sig gennem underskoven og skabt stier på kryds og tværs, hvilket har gjort odden mere fremkommelig og gjort at vildtet er kommet igen, hvilket har givet jægere lyst til at komme på jagt i området. Desuden kommer der lys til områdets vandhuller, når vegetationen holdes nede, og det skaber gode betingelser for padder.

Vordingborg Kommunes Natur- og Miljøpris blev i år givet til fra venstre Preben Knuth og Rikke Moeslund (Knudsskov Græsningsforening), Martin Vestergaard (Danmark Natyrfredningsforening) og Peter Tillisch (Rosenfeldt Gods). Udover diplom og blomster modtog prismodtagerne hver en akvarel fra Knudshoved Odde tegnet af Jette Jørgensen. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar