John Danielsens bygning (bagved) har taget skade efter kommunen rev Algade 63 ned, for at bygge borgercenter. Hidtil har kommunen afvist at have et ansvar. Foto. Michael Thønnings

Nabo til nyt borgercenter advarer: - Kommunen har ødelagt min ejendom

Naboen til Vordingborgs kommende Borgercenter, har måtte ofre flere hundredetusinde for at sikre og redde sin ejendom, efter Vordingborg kommune rev naboejendommen ned og omdannede den til byggeplads på snart tredje år. Han er således godt træt af  kommunen, der har afvist, at de har et ansvar. Nu advarer han andre mod at investere i byen.

Vordingborg - Der stod jo pludselig 30 centimeter vand her i kælderen, fortæller John Danielsen.
Vi er i hans ejendom på Algade 61 (Danske Bank), som gennem tre år har været nabo til byggepladsen, der skal blive Vordingborg kommunes nye borgercenter og måske rådhus.
Og det er ikke et godt naboskab eller samarbejde man har haft. Faktisk advarer John Danielsen nu andre mod at investere i Vordingborg, og han har endda indrykket annoncer, hvor han fortæller om sine oplevelser.
- Det startede allerede tilbage i 2016, hvor de spærrede adgangen til min parkeringplads og indlemmede en del af min grund til byggeplads, fortæller John Danielsen, der  fortæller at han har prøvet at gå dialogens vej. Han har således været i kontakt med både forvaltningen, politikere og på direktørniveau, med sin bekymringer, der efter nedrivingen direkte har betydet ødelæggelser på hans bygning.

Det gik fint
Det begyndte ellers fint, med kommunen og Vordingborg Erhverv, der indkaldte ejendomsejere til netværksmøder og informerede om hvad der skulle ske, John  Danielsen var med og lod endda de unge lave et maleri på sin gavl.
Men det stoppede. Simple spørgmål om planer og forhold blev, ifølge John Danielsen ignoreret eller var måneder om at blive besvaret - uden der kom egentlig afklaring og svar.
Og så gik det helt galt, da  entreprenøren havde afsluttet nedrivningen og gavlen på Algade 61 tilsynelandende var ordnet som den skulle være, ifølge kontrakten.
- Men vi kunne jo ikke se, hvad der skete derinde. Det var spærret af. Vi fik ingen information, siger John Danielsen, der bagefter har opdaget at sokkel og fundamentet til hans ejendom har stået fuldstændig blotlagt - åben for vind og vejr - efter  kommunes ejendom Algade 63, som den var sammenbygget med, var revet net. Fundamentet var således fjernet, uden at kommunen havde sikret hans ejendom. Derudover var der - og er der - lavet fald direkte fra borgercenterets grund og ind mod John Danielsen bygning. Og det  kostede en kælder. 
For tilsyneladende var der ikke etableret nogen dræn eller afvanding fra kommunens bygning og byggeplads, så regnen endte i kælderen.
- Der var jo flere tusinde liter vand, påpeger John Danielsen, der fik sat i gang i arbejderne og måtte bede om adgang til byggepladsen, så han selv kunne få sat gang i dræn og sikring af bygningen.
- Jeg etablerede endda egen kloak og nedsivning, for det havde de stadig ikke lavet, siger han.

Advokater
- Så forsøgte jeg at kontakte kommunen, for det er jo deres ansvar. Jeg tænkte at vi kunne tale om tingene og vi eventuelt kunne mødes om noget, siger han.
- Men det ville de ikke og bad mig kontakte en advokat, hvis der var noget vi skulle snakke om. Jeg tænkte man kunne ordne det i mindelighed, men så blev det jo sådan, siger John Danielsen.
Han fik så et møde i teknisk forvaltning, hvor de diskuterede og mente at problemet måske var grundvand - noget man ville undersøge. Det skete dog aldrig ifølge John Danielsen, der påpeger at kommunen i øvrigt var fuldstændig afvisende i forhold til, at de skulle have noget ansvar for, at Algade 61 blev ødelagt.
- Her i sidste uge fik jeg så et brev fra kommunens advokat, der afviser alt fuldstændig. Det er der den ligger nu. Så skal jeg overveje om jeg vil føre en sag, i stedet for at tale om tingene. Det er ikke noget der giver en lyst  til at investere i Vordingborg, siger John Danielsen, der har flere  ejendomme - primært bolig/erhverv - her i området, fordi han har haft familie, der er hernede fra, men ellers har hans selskab primært ejendomme på Køgeegenen.
 

 

 

Kommune afviser krav men vil gerne mødes

Vordingborg kommune mener der er flere sider af sagen og har hidtil afvist at imødekomme John Danielsen. Der ventes dog at blive holdt et møde den 10. april mellem parterne - inden det bliver en eventuel retssag.

Vordingborg Dialogen mellem kommunen og John Danielsen har ikke været imponerende, men kommunaldirektør, Lau Svendsen-Tune, afviser både krav og at det er kommunens skyld.
- Der er to udlægninger af en sag, men den er hos advokaterne nu, så derfor kan der ikke laves en mindelig løsning, siger han og uddyber.
- Vi må respektere de gældende regler og værne om skatteborgernes penge. Hvis ikke vi er forpligtet til at dække noget, så kan vi ikke bare udbetale, siger han.
Men kunne man ikke have forsøgt en mindelig løsning og en dialog, fremfor at køre det som en sag gennem advokater?
- Det tror jeg vi har forsøgt, påpeger Lau Svendsen-Tune.
Som sagen står nu er der dog indkaldt til et møde mellem parterne i første omgang, før det eventuelt bliver en retssag.
- Der er advokater på banen - det vi taler om nu er juraen, men vi har et møde med naboen den 10. april og håber vi kan sætte os samme og finde en løsning, siger kommunaldirektøren.

 

 

Hvem har ret - og kan kommuner spekulere i sagsanlæg?

Kommunen har hele tiden afvist at have et ansvar - primært med henvisning til byggelovens paragraf 12 - men love kan ofte diskuteres og tolkes. John Danielsen frygter dog at kommunen ligegyldigt hvad vil trække sagen i langdrag, for at køre ham træt, men det afviser kommunaldirektøren.

Vordingborg Kommunen har hidtil afvist at have del i ansvaret for at John  Danielsens bygning blev ødelagt med henvisning til byggeloven - men er det egentlig korrekt?
Tilbage tilbage i januar sidste år, sendte kommunaldirektøren et brev, hvor de afviste helt:
- ”Det forhold at bygningerne har ligget meget tæt, ændrer ikke ved at ejeren af en bygning - såfremt tilladelserne er tilstede - er berettiget til at nedrive sin bygning med dertil hørende gene for nabobygningen”, skriver kommunaldirektøren og henviser specifikt til reglerne i byggelovens paragraf 12.
Brevet er senere brugt af forvaltningen til at afvise John Danielsen og af kommunens advokater i Viltoft, til at affeje ham.
Det kommer dog an på hvordan man tolker reglerne. Det særlige ved netop den paragraf er at der specifikt står, at når der laves ændringer og udgravninger ved nedrivninger så skal - i det her tilfælde kommunen - sørge for at der ”Træffes enhver foranstaltning der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art”.
Desuden står der specifikt at det er gældende: ”Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terrænet”, som det jo sket med fundamentet på kommunens bygning, der også hang sammen med Algade 61’s nu utætte sokkel og fundament. Hvordan man tolker at ”sikre en bygning”, kan så diskuteres.
Kommunen har her - i deres kontrakt med nedrivningsfirmaet - sørget for at de filsede, malede og vådsikrede Algade 61 - men kun specificeret som ”gavlen”. Et bud kan derfor være, at det måske har været derfor at sokkel og fundament stod blottet og ødelagt tilbage.
Dertil kommer vandet, hvor der er regler for at regnvand skal holdes og afledes på egen grund, og ikke som her hvor det - stadig  - ledes fra kommunens grund med fald ind mod John Danielsens bygning. Afvanding af nedrivningsarealet var i øvrigt også en del af kontrakten med nedrivningsfirmaet.
Kommunaldirektøren afviser  dog i sit daværende  brev at de har et ansvar, og vil for nuværende  ikke gå ind i det specifikke. 
Det er vel Jeres ansvar at sikre bygningen, hvis man ser på byggelovens paragraf 12, som du selv henviser i dit brev til John Danielsen.
- Det er så det, der tvivl om. Det baserer sig på advokater og syn og skøn, siger kommunaldirektøren.
- Det konkrete i tvisten kan jeg ikke forholde mig til i avisen, det må bero på syn og skøn, siger han.
Afvanding af grunden, var en del af nedrivningskontrakten, men det er da ikke sket, for det er netop vandet, der har ødelagt nabobygningen.
- Det har jeg ingen kommentarer til, siger han.

Ikke behov for retssag
Udgiften til selve sikringen af John Danielsens ejendom var på cirka 176.000 kroner og det var egentlig blot det beløb, han havde håbet at kommunen ville tage en del af ansvaret for.
- Jeg har talt med min advokat og bare sagomkostninger vil løbe op i over 100.000 kroner. Og hvis kommunen taber, så kan de bare anke. Det kan trække ud i årevis og blive så dyrt, at det ikke giver nogen mening. Kommunen kan jo være ligeglad - det er bare borgernes penge de bruger, siger John Danielsen, der påpeger, at det er hans indtryk, at nogle kommuner spekulerer i at køre sagerne så langt, at almindelige mensker, der kommer i klemme, ikke har nogen chance for at få det til at hænge sammen.
Det afviser kommunaldirektøren dog at man gør i Vordingborg.
- Det kan jeg blankt afvise. Vi vil hellere end gerne undgå en retssag.
- Vi går efter at rede det ud, og der er ikke behov for en retssag, hvis vi kan blive enige, siger han. 

John Danielsens bygning (bagved) har taget skade efter kommunen rev Algade 63 ned, for at bygge borgercenter. Hidtil har kommunen afvist at have et ansvar. Foto. Michael Thønnings

Fundamentet på Algade 61. Det over terræn blev ordnet efter kommunen rev sin bygning ned, men resten lod de tilsyneladende være. Privatfoto

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar