Lægerne Henrik von Freiesleben (tv.), Lene Høst og Jørgen Dejgaard (th.) har solgt deres lægehus i Vordingborg og overdraget deres klinikker til praktiserende læge Henrik Heerwagen, der også står bag Næstved Lægehus. Foto: Mille Holst

Næstved-læge overtager lægehus i byen

I foråret satte lægerne Jørgen Dejgaard, Henrik von Freiesleben og Lene Høst deres klinikker og lægehus til salg. Per 1. oktober i år overtager Henrik Heerwagen, der også er medejer og praktiserer i Næstved Lægehus, klinikkerne i Vordingborg.

Vordingborg Selve lægehuset har Henrik Heerwagen købt, men lægeklinikkerne bliver overdraget. Som andre læger her i området tidligere har erfaret, er det ikke muligt at sælge en klinik. Men de tre læger glæder sig over, at Henrik Heerwagen overtager lægehuset og driver klinikkerne videre. I praksis bliver de tre læger fra 1. oktober ansatte under Henrik Heerwagen og fortsætter på fuld tid i klinikkerne frem til nytår. Derefter går de alle på deltid og arbejder tre dage om ugen; Jørgen Dejgaard frem til sommeren 2020, de to andre hele 2020.
- Sådan lyder kontrakterne, men de kan eventuelt forlænges, hvis det er nødvendigt, fortæller Lene Høst.

Minimale ændringer
Ved overtagelsen flytter Jørgen Dejgaard ned i stueetagen sammen med Henrik von Freiesleben og Lene Høst og de tre læger kommer til at dele sekretær. Mikael Sværke, som bevarer sin egen klinik, flytter op på anden sal, hvor Jens Gabriel tidligere havde klinik.
Førstesalen bliver derved i første omgang tom og planen med den er ifølge Henrik Heerwagen, at nye læger med tiden kan flytte ind her, hvad enten de ønsker egen klinik eller at være ansatte i det eksisterende lægehus. Den første starter allerede efter nytår. Nye læger kan koble sig på husets eksisterende IT-system, benytte laboratoriet og telefonerne, men kan samtidig have deres eget.
- Det håber jeg kan være med til at trække yngre eller ældre læger hertil, siger Henrik Heerwagen, der med købet af Vordingborg Lægehus håber at vende udviklingen.
- Jeg vil gerne skabe et samarbejde, siger han og har planer om efteruddannelse, sparring og fællesmøder med mere for alle i Lægehuset Vordingborg. Han fortsætter:
- Med det set-up her er der helt sikkert nogen, der gerne vil være her. Jeg tror, det kommer til at fungere.
For lægehusets cirka 5.100 patienter får overdragelsen af lægeklinikkerne således ikke umiddelbart nogen betydning. De kan fortsætte ved den læge, de hele tiden har haft; nogen af dem skal blot møde op på en anden etage i bygningen end tidligere. Desuden får de tilsendt et nyt sundhedskort i løbet af indeværende uge eller den kommende uge. Jørgen Dejgaards patienter får dog et nyt telefonnummer, de skal ringe til fra 1. oktober. Under fællesbetegnelsen vordingborglægehus.dk kan lægerne desuden findes på internettet. I første omgang er der ikke åbnet for tilgang af nye patienter, men Henrik Heerwagen bekræfter, at det er tanken på sigt.

Ikke et regionslægehus
Henrik Heerwagen fortæller også, at Lægehuset Vordingborg ikke er en pendant til regionslægehuset Alles Lægehus i Vordingborg. Regionslægehusene har nemlig en licensperiode, som med få års mellemrum skal i udbud, hvorefter man kan risikere, at andre vinder udbuddet.
- Den her klinik har jeg så længe jeg vil, pointerer Henrik Heerwagen og fortæller også, at man i Lægehuset Vordingborg fortsat er tilknyttet sin egen faste læge.

Lægelige fællesskaber
Henrik Heerwagen, der er 44 år, har det overordnede lægelige ansvar i lægehuset, men patienterne vil ikke møde ham, da han selv praktiserer i Næstved. Derimod kan man møde hans kone Lone Overbeck Heerwagen, som står for alt det administrative i lægehuset. Dermed kan lægerne koncentrere sig om selve lægegerningen uden at skulle bekymre sig om fakturaer, personale, persondataforordning og så videre.
Ægteparret er bekendt med denne arbejdsfordeling fra  Næstved Lægehus som i flere år har kørt på samme måde. 
- Ideen er, at vi skal være med til at der kommer et generationsskifte i praksisserne, fortæller Henrik Heerwagen, der både er villig til at ansætte læger, udleje lokaler til selvstændige eller sælge lægehuset videre, hvis der er en, der på sigt vil overtage.
Henrik Heerwagen overtager samtidig alt personale i huset - også de ansatte i laboratoriet i kælderen - men ikke ansatte i Mikael Sværkes praksis. Nogle enkelte ansatte har dog valgt at stoppe og blandt andet gå på efterløn. I stedet bliver der ansat to nye sygeplejersker. Alt i alt kommer klinikken i stueetagen således til at rumme tre læger, tre sygeplejersker og en sekretær. Den ene af sygeplejerskerne får desuden nogle sekretærfunktioner og vil blandt andet være behjælpelig med at besvare telefonopkald fra patienterne i telefontiden 8-12. Telefontid klokken 8-9 hos lægerne afskaffes per 1. oktober.

Fakta
• Fredag 27. september klokken 14-17 markerer hver af de tre lægeklinikker, at de efter weekenden slår sig sammen under ét. Patienter og andre er velkomne.

Lægerne Henrik von Freiesleben (tv.), Lene Høst og Jørgen Dejgaard (th.) har solgt deres lægehus i Vordingborg og overdraget deres klinikker til praktiserende læge Henrik Heerwagen, der også står bag Næstved Lægehus. Foto: Mille Holst

Lone Overbeck Heerwagen tager sig af alt det administrative i lægehuset på Sankelmarksvej. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar