På Havnevej i Vordingborg er samtlige Rønnetræer blevet fældet og intet tyder på, at der bliver plantet nye træer. Foto: Michael Thønnings

Næppe ny allé på Havnevej og retningslinier rettes

Træer skal genplantes samme sted og der skal plantes tre nye træer, for hvert træ der fældes. Der er ret strikse regler for træer i Vordingborg, men de passer ikke altid helt til det, der gøres. Budgetterne bærer en del af skylden, mener forvaltningen, der er i gang med at ”tilpasse” deres retningslinier.

Kommunen - ”Der foretages så vidt muligt genplantning, hvis det er formålstjenstligt det pågældende sted.” 
Sådan lyder kommunens egne retninglinier for træer, hvor det også fremgår at: 
- ”Vi skal tænke på hvad vi kan gøre for træet, fremfor hvad træet kan gøre for os”. 
Eller at man vil øge mængden af træer i byen og at: 
- ”...for hvert træ vi fælder, skal vi som minimum plante tre nye”.
Alligevel er der fældet løs, blandt andet røg rønnealléen på Havnevej - mellem Nordhavnen og voldgraven i Vordingborg. Og den ser ikke ud til at genopstå.
Hvad er muligheden for at få genplantet træer langs Havnevej i Vordingborg?
- Pt. er der ikke planer for tilplantning af Havnevej, lyder det skriftlige svar fra Helene Vinther Seidler, fra vej- og park, der i forhold til mængden af træer i byen i stedet henviser til den lille plads ved Nordhavnen, hvor der kører en sag i fredningsnævnet efter man fældede flere sunde træer - den sidste rest af rønnealléen. Her vil man - hvis projektet bliver gennemført - få en plads der : - ”...indeholder flere træer end der tidligere stod på arealet”, hedder det, således at der skulle blive ”flere træer i området”. I hvert fald ifølge Helene Vinther Seidler.

Nye retningslinier
Der tegner altså ikke til at blive genplantet træer på de samme steder - hvis overhovedet - som der ellers er lagt op til i de kommunale retningslinier, og de særlige hensyn til træerne og ekstra genplantninger, er tilsynelandende ikke kommet videre end retninglinierne.
Men de står så til gengæld også til at blive ændret, lyder det fra forvaltningschefen, der påpeger at der med det nye politiske udvalg på området, skal tilpasses en plan for hvad man vil med træerne.
- Vi kan ikke øge antallet er af træer, hvis ønsket ikke prioriteres, siger hun og påpeger at de planter nye træer for så vidt de kan få det ind i deres budget.
- Hvis visionen om at plante tre træer for hvert træ, der fældes, skal realiseres, så skal der tilføres flere midler, understreger hun.
Det blev i sidste uge fremført, at det med at plante et træ, for hvert man fælder, kunne være for at legitimere fældningerne, ligesom man ikke har genplantet træer nogen af de steder, der er fældet de senere år. I stedet har forvaltningen henholdt sig til, at man ”vil genplante træer andre steder”. 
Hvor der skulle være plantet, som erstatning for  eksempelvis træerne ved jordbassinerne i Stege, samt  Havnealléen og Kirkeskoven i Vordingborg er dog uvist.
De nye - tilrettede - retningslinier for træer, ventes fremlagt politisk til sommer.
 

Læs også de foregående artikler om de fældede træer:

"Kommunen lover at varsle naturfolk om - nogen - træfældninger"

"Rød plads er røget i naturklagenævnet"

"Flagermusene forsvandt da man fældede havnealléen"

"Efter massive træfældninger": Er du bange for træerne?" 

På Havnevej i Vordingborg er samtlige Rønnetræer blevet fældet og intet tyder på, at der bliver plantet nye træer. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar