Casper Larsen ved Næb Fyrs indgang, der vender væk fra Præstø Fjord. Foto: Lise-Lotte Iuel

Næb Fyr - et levn fra gamle dage

Hvis man kører ud ad Præstø over Østerbro og drejer af mod Hestehaven, ender man ud i det område, der blandt lokale kaldes Næbbet. Derude for enden af alting ligger Næb Fyr, som vedblivende bliver brugt – ikke som fyr, men som samlingssted for ejere og lånere af det lille hus.

 

PRÆSTØ Det er Casper Larsen, nevø af en af fyrets ejere Ernst Larsen, Bårse, der har været så venlig at stille sig til rådighed og lukke fyret op til en snak om fortid og nutid i den historiske bygning, der ligger og knejser med udsigt til Præstø Fjords indsejling.

- Fyret blev bygget i 1898 og har været i funktion helt op til 1970, hvor moderne tid havde indfundet sig, og der ikke længere var brug for den slags navigation i forhold til skibstrafikkens sikkerhed, fortæller Casper Larsen.

- Det lå i en årrække hen til en usikker skæbne, men blev på et tidspunkt sat til salg formodentlig af Søfartsstyrelsen, og der var faktisk flere interessenter blandt andet ”Grundejerforeningen Næbbet”, der indgav bud. Men det blev min farbror, Ernst Larsen, der sammen med nogle få andre i sidste ende helt præcist i 1981 løb af med sejren, og det er stadig ham, der med udskiftninger i ejerkredsen, er primus motor for stedet, beretter Casper, der nu har taget plads ved bordet, hvorpå den opslåede logbog ligger. Der er skrevet logbog fra dag ét, og det betyder, at hver gang, der er nogen i huset i et hvilket som helst ærinde, ja, så er man forpligtet til at skrive.

 

Fyrets udseende og brug

Det er et ganske lille hus vel på cirka femten kvadratmeter, og det er indrettet hyggeligt med bord og bænke, en køje, en lille disk og en gasbrænder, så man ved særlige lejligheder også kan være der i vinterhalvåret.

- Jeg kan huske, at vi har været her til jul, fortæller Casper, og der bliver da også stadig i den mørke tid gjort noget særligt hyggeligt ud af fyret, som i vinduet bliver udsmykket med et lillebitte juletræ med elektriske lys og nissefolk i små størrelser. Og over bænken langs vinduet hænger der en særdeles tør mistelten, som måske i sine velmagtsdage har givet anledning til romantisk nærhed, hvis man af vanvare eller med vilje har fået placeret sig lige under den.

- Julevinduet var netop det vindue, der i gamle dage havde et rødt og et grønt glas, som, når fyret blev tændt, kunne anvise retning eller position for de søfarende, forklarer Casper Larsen, der selv i en årrække har fået lov at låne fyret af sin farbror. Lige for øjeblikket fungerer vinduet som opslagstavle, hvor der hænger en invitation til at deltage i Ernst Larsens traditionelle musiktræf på Bårse Nakke den første weekend i juli måned.

- Jeg har haft et mindre firma, der importerede vin fra Sydafrika, så hen over sommeren afholdt jeg nogle vinsmagningslørdage, hvor naboer og andet godtfolk blev inviteret til en hyggelig eftermiddag, og ved særlige lejligheder grillede vi også, så vinene ligesom kunne præsenteres i den kontekst, de var beregnet til.

 

”Fyrpassernes” arnested

Fra starten af 1980’erne blev fyret hver onsdag i sommerhalvåret brugt som øve- og spillested for den gruppe af fritidsmusikanter, der fik navnet ’Fyrpasserne’, og som faktisk vedblivende er en aktiv gruppe, der tager ud og spiller for folk i forskellige anledninger.

- Min nu afdøde far Kurt Larsen var med på banjo, hans bror Ernst spillede på harmonika, så var der en sangerinde, en banjo mere måske og sikkert også en guitar, erindrer Casper Larsen og finder sanghæfterne i et af vægskabene. Det trak selvfølgelig folk til, og fortællingen lyder, at der har været små tredive mennesker herinde på én gang på en af disse spilleaftener, som så afstedkom klager fra naboer, der ville have fred og ingen tisserier i det omkringliggende krat.

Hegnet udenom fyret bliver af og til lagt ned, for når skraldebilen eller andre store køretøjer har fået vovet sig ned ad sidevejen, kan de kun komme bakkende tilbage, idet det er en blind vej uden mulighed for at vende.

En gang imellem organiserer min farbror et arbejdshold, der retter op på torpederede hegn, fælder eller beskærer de omkransende træer og maler lidt hist og pist, hvis forfaldet og årenes tæring på det lille træhus bliver alt for dominerende, slutter Casper Larsen sin guidetur i Næb Fyr.

 

Casper Larsen ved Næb Fyrs indgang, der vender væk fra Præstø Fjord. Foto: Lise-Lotte Iuel

Interiør fra fyret – læg mærke til misteltenen i venstre vindue og den opslåede logbog på bordet. Foto: Lise-Lotte Iuel

Interiør fra Næb Fyr – gasbrænderen i hjørnet sørger for, at også hyggestunder i vinterhalvåret kan lade sig gøre. Briksen bliver mest brugt til overtøj, men det er jo rart at vide, at man kan få et hvil, hvis behovet skulle opstå. Foto: Lise-Lotte Iuel

Udsmykningen på væggen består her af et lille oliemaleri af fyret ved vintertide samt et fotografi af Ernst Larsen, Bårse Nakke, der vedblivende er en af ejerne af Næb Fyr, og som har været tilknyttet huset siden 1981. Foto: Lise-Lotte Iuel

Casper Larsen, nevø til Ernst Larsen, har taget plads i fyret med den opslåede logbog foran sig på bordet. Foto: Lise-Lotte Iuel

Casper Larsen foran Næb Fyr, der vender ud mod indsejlingen til Præstø Fjord. I baggrunden er det fjorden, Sjolte og Karlshøj. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar