Movia lader på nuværende tidspunkt til at være åben over for idéen om frivillige, lokalråds-drevne delebilsordninger i hele Vordingborg kommune. Arkivfoto.

Movia har intet imod udbredelse af frivillig delebilsordning

Movia har tilsyneladende ingen indsigelser imod Vordingborg Kommunes udmelding om, at konceptet med delebilen Frøen - som Jungshoved Lokalråd står for - kan udbredes til samtlige lokalråd i kommunen. Det glæder borgmester Mikael Smed (S), at Movia umiddelbart ikke ser et problem med flere borgerdrevne busser. 

 

 

Kommunen Fremover har alle lokalråd i Vordingborg kommune mulighed for at få en delebil - kørt af frivillige - stillet til rådighed af kommunen. Efter en testperiode kan delebilsordningen så forlænges, hvis det viser sig, at brugen af Flextur i lokalrådets område bliver så lille, at delebilen bliver gratis for kommunen at støtte økonomisk. 

Dette meldte Vordingborg Kommune ud i sidste måned efter at have taget pulsen på Frøen på Jungshoved. 

Siden 1. august har delebilen Frøen kørt lystigt frem og tilbage mellem Jungshoved og Præstø med passagerer, som ellers har været afhængige af Flextur.

Allerede få måneder inde i prøveperioden har det vist sig, at Jungshoved-borgerne har benyttet sig så meget af Frøen - for en ti-krone per tur - at flexturene ifølge Vordingborg Kommune er gået markant tilbage. Faktisk så meget tilbage, at den frivilligt drevne borger-bus pludselig er gratis for kommunen at støtte, idet Flexturene også er et dyrt transporttilbud for kommunen.

Det har fået Teknik- og Miljøudvalget til at give Frøen lov til at køre i en periode på tre år.

Ordningen fungerer således, at de, der har stemmeret til Jungshoved lokalråd, kan kontakte ’frøpasseren’, en frivillig og ulønnet chauffør, som Jungshoved Lokalråd lige nu har et helt korps af. 

 

16 delebiler? 

Movia har på nuværende tidspunkt intet imod, at samtlige lokalråd i Vordingborg kommune - som der er 16 af - tilbydes at afprøve delebils-konceptet. 

Sydsjællands Tidende har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Movia, men det eneste trafikselskabets presserådgiver, Tenna Nielsen, vil ud med, er: ”(...) vi har for nuværende ikke yderligere at tilføje i forhold til de kommentarer, vi allerede har givet.”

Her henviser hun til en kommentar fra Movias flextrafikchef, Jens Peter Langberg, som ikke har noget imod delebusordningen. 

Movia lader således ikke til at have noget imod, hvis delebilsforsøget kører i hele Vordingborg kommune. 

 

Af med Movia? 

Movias tilsyneladende velvilje over for borgerdrevne busser langt ud over Jungshoved- og Præstø-området glæder borgmester Mikael Smed (S). 

Han kalder det ”interessant”, at Movia umiddelbart ikke har noget problem med flere delebiler.

- Det følger vi da bare op på.  Jeg har under hele valgkampen sagt, at ordningen med Movia og måden vi har offentlig transport på måske ikke er god nok til en landkommune som vores. Det kan gøres bedre, end det er nu, påpeger Mikael Smed. 

- I det nye år har vi tænkt os at sætte fokus på, hvordan vi finder bedre løsninger, fortsætter han. 

Han er dog ikke sikker på, om Movia reelt vil sige god for i princippet 16 delebiler som alternativ til Flextur. 

- Det kan godt være, der opstår problemer med Movia, hvis vi pludselig begynder at opsige busruter for at sætte vores egne tilbud ind, siger borgmesteren, som gerne vil  mindske Movias magt så meget som muligt.   

- Men vi skal have undersøgt, hvad man egentlig kan få lov til i forhold til aftalerne og forpligtelserne over for Movia; hvad kan vi slippe ud af. 

- Det er dét, vi ikke ved endnu, tilføjer han.  

 

Skuer mod Guldborgsund

Borgmesteren selv har holdt øje med ’Ringruten Nordfalster’, der også er et forsøgsprojekt. Her drejer det sig om at få tilfredsstillende bustrafik på Nordfalster og Nørre Alslev efter en busrute blev nedlagt. Forsøget er også her det første af sin slags og er et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og borgerne i Nørre Vedby Forum. 

- De har taget Movia-tilbud ud og sat Ringbussen ind i stedet for. En lokal vognmand kører i morgen- og eftermiddagstimerne. Bussen betales af kommunen og er gratis for borgerne at køre med, forklarer Mikael Smed. 

Kørslen er mere fleksibel end traditionelle busruter, og bussen stopper blandt andet, hvis man vinker.   

- Det er noget af dét, jeg tænker, vi kan lade os inspirere af  som en måde, hvorpå man kan gøre den offentlige transport bedre i vores landområder, siger borgmesteren.  

 

Movia lader på nuværende tidspunkt til at være åben over for idéen om frivillige, lokalråds-drevne delebilsordninger i hele Vordingborg kommune. Arkivfoto.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar