Når McDonalds åbner sidst i marts kommer endnu en reklame op i den omstridte pylon i baggrunden. Det ærgrer Vejdirektoratet, der dog ikke kan gøre noget pt. Foto: Mille Holst

McDonalds reklame puster liv i pylonstrid

I forbindelse med at McDonalds åbner restaurant ved Afkørsel 41 senere i marts måned, bliver der sat en reklame op øverst i pylonen ved afkørslen. Fastfood-kæden har en lejekontrakt med kommunen om reklamepladsen, men Vejdirektoratet ærgrer sig over, at Vordingborg Kommune ser stort på det påbud den fik om at reklamerne skulle fjernes. Men andet end dialog kan Vejdirektoratet ikke ty til i øjeblikket.

Stensved Striden om pylonen ved Afkørsel 41 ved Stensved fortsætter.
Som vi fortalte her i avisen i januar måned, har Vejdirektoratet givet Vordingborg Kommune et påbud om at fjerne pylonen eller som minimum tildække de reklamer, der er på den. Dét påbud har kommunen påklaget til Natur- og Fødevareklagenævnet, hvor sagen pt ligger.

Bad om genoptagelse 
Tilbage i januar måned har Vordingborg Kommune anmodet Vejdirektoratet om at genoptage sagen. Kommunen mener nemlig, at området med opførelsen af McDonalds’ restaurant i området ligner bymæssig bebyggelse, ligesom også etableringen af vejbelysning på stikvejene til landevejene, trækker i den retning. Endelig oplyser kommunen nogle tal for, hvor mange bilister, der dagligt kører på Mønsvej, og at denne er stigende, hvilket gør, at trafikanterne ifølge kommunen opfatter området som by.
Det afviser Vejdirektoratet dog i et brev af 10. februar. 
- De (Vordingborg Kommune, red.) har bedt os om, om vi ville genoptage sagen på nye oplysninger, men vi havde alle de oplysninger i forvejen, mener afdelingsleder for Planlægning og Myndighed i Vejdirektoratet, Maria Lønsmand Meiner.
- Den afvisning kan man også klage over, men det er uanset hvad stadig påbuddet, der gælder, siger hun.
Vejdirektoratets argumentation går på, at man i sit påbud allerede havde taget højde for, at McDonalds bygger i området.  I og med at der ikke er vejbelysning helt fra motorvejsafkørslen til rundkørslen ved det nye erhvervsområde, ændrer det heller ikke på, at området betegnes som ”åbent landskab” - og i et sådant må der ikke reklameres.
Endvidere kan antallet af trafikanter ifølge Vejdirektoratet heller ikke bruges som argument for at der er tale om by og ikke åbent land. I øvrigt er kommune og direktorat uenige om, hvor mange bilister, der færdes her: ”(Vi kan) umiddelbart ikke genkende jeres oplysninger om, at årsdøgntrafikken er cirka 9.150 biler. Af vores registreringer fremgår det, at årsdøgntrafikken i 2018 var cirka 7.750 biler. Altså cirka 1.400 biler færre end det I oplyser”, lyder det i brevet fra Vejdirektoratet.

Endnu en reklame på
I forbindelse med at McDonalds åbner restaurant i området sidst i marts, sætter fastfood-kæden en reklame op i toppen af pylonen inden åbningsdatoen. Det har været en forudsætning for kæden, at der kunne reklameres mod motorvejen, hvis den skulle etablere sig der.
- Vi har lejet os ind, siger Mads Sømod fra McDonalds og forholder sig kun til den aftale fastfood-kæden har indgået med kommunen.
- Det dilemma kommunen har med Vejdirektoratet er os uvedkommende, mener han.
Også udviklingsdirektør i Vordingborg Kommune, Jan Michelsen, tager sagen med ro:
- Lige nu er der jo ikke en sag; den er neutraliseret, når der er klaget, siger han.
- Om der er en eller to reklamer på pylonen er underordnet, mener han og forklarer:
- Vi er jo bare ikke enige i den her sag.
- Vi mener, det (erhvervsområdet, red.) er, som det skal være. Der skal ikke bygges mere, for at det bliver bebyggelse.

Dialog er eneste mulighed
I Vejdirektoratet er man enige med Jan Michelsen om, at de to instanser ikke er enige, men Maria Lønsmand Meiner ærgrer sig over kommunens måde at agere på.
- Det vi har sagt er, at der ikke kan komme reklamer op i pylonen, sålænge den står i åbent land. Det er uafhængigt af at McDonalds åbner. Det er det samme påbud, forklarer hun.
Vejdirektoratet holder øje med, om og hvornår Vordingborg Kommune og McDonalds sætter det store gule ”M” op øverst i pylonen.
- Kommer ”M’et” op, tager vi en fornyet snak med kommunen, siger Maria Lønsmand Meiner, men hun erkender samtidig, at Vejdirektoratet ikke kan gøre mere pt. De har udstedt et påbud om at reklamerne skal fjernes, og så længe sagen ikke er afklaret i klagenævnet, kan Vejdirektoratet ikke gøre yderligere. Præcis samme problematik gør sig gældende ved Afkørsel 43 ved Nørre Alslev.

Når McDonalds åbner sidst i marts kommer endnu en reklame op i den omstridte pylon i baggrunden. Det ærgrer Vejdirektoratet, der dog ikke kan gøre noget pt. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar