Den "gamle" borgmester, Michael Seiding Larsen (th.) viser den nye borgmester, Mikael Smed (tv.), hvordan borgmesterkæden sættes helt rigtigt.
Foto: Michael Thønnings

Mange politiske møder - men kun lidt debat

Fire kommunalbestyrelsemøder på en uge - heraf tre for ”de gamle politikere”. Der var nok at se til, men ikke megen debat.

Kommunen -  Er det fordi valget er slut, at I ikke siger noget, sagde Michael Seidng Larsen (V), på sit næstsidste ordinære kommunalbestyrelsesmøde, som borgmester. For der var ikke meget gang i den i torsdags, hvor hele det åbne møde, blev kørt igennem på godt tre kvarter. Mødet var dog også kun et af fire, fordi der på to ekstraordinære møder skulle besluttes at lave de nye udvalg og vederlag, ligesom den ny kommunalbestyrelse holdt konstituering og fordeling af poster mandag (se her ved siden af).
Så han kunne selv fortælle om at der ”er styr på økonomien”, og at der er brugt en del millioner mindre på anlæg - blandt andet på grund af et par byggeforsinkelser på Panter og borgercenter, som ryger videre til næste år. Panteren fik dog en bevilling på knapt 700.000 ekstra til toiletter. 
Borgmesteren kunne dog glæde sig over en ”veteranhåndbog”, inden der blev godkendt nye takster for at bruge havnene.
Thomas Christfort (K) glædede sig over at man fik flere penge til at ”landsbyfornyelse” - altså nedrivning af gamle huse, som han mente, vil gavne bosætningen,.
- Det er vigtigt. Det løfter kommunens udtryk, sagde den afgående teknikudvalgsformand.
Han havde dog ikke meget at sig til de nye vandløbsplaner, eller de to millioner som kommunen bruger på Klintholm Havn, som får nyt ”bytorv”, ny trappe, belægning med videre - et projekt der også får fondsmidler, så der bygges for godt 4,5 millioner kroner ved den østmønske havn, som kommunen håber kan bruges når vindmølleparken Kriegers Flak skal bygges.
En plan om otte lærerboliger, på Bosei ved Præstø gik også igennem og sendes nu i høring.
Størst debat vakte noget udenomskommunalt. Sorø Kommune  vil købe Sorø Fjernvarme og bygge om for lidt under 200 millioner, men har valgt at gøre det gennem det fælleskommunele selskab Affaldplus.
- Det kan vi ikke støtte. Det giver ingen mening at Affaldplus skal ind over. På et tidspunkt kommer regningen, mente Heino Hahn (DF), mens Thomas Christfort var delvist enig - dog ikke i delen med at Vordingborg får en regning.
Poul Adolf Larsen (S), der sidder i bestyrelsen for Affaldplus, syntes til gengæld at det var ”en rigtig god idé”, mens Birgitte Steen Jørgensen (R) var imod.
- Det er principielt en forkert konstruktion, sagde hun
De 23 var dog for - kun R, DF og - af uviste årsager - Kirsten Overgaard (V), var imod.

 

Larsener tager flest poster

Fred og fordragelighed, da de politiske poster blev fordelt - især til folk der hedder Larsen...

Kommunen En ting er selve valget, men fordelingen af poster, siger ofte mere om hvordan partierne er styret. Således er det naturligvis borgmesteren der får de fleste poster - nogen af dem skal han have - og det samme gælder spidskandiaten for oppositionen, Michael Seiding Larsen. 
Men efter mandagen fordeling, var det også to andre Larsener - Poul Adolf og Michael - begge fra S, der kunne tage hjem med flest politiske ”hatte”. Michael Larsen  tog såldes fire poster og to suppleanttitler, heriblandt Forsyningens bestyrelse og Seas - ud over et par udvalgposter, mens Poul Adolf Larsen, fik fire og en suppleant - heraf tunge poster i økonomiudvalget, havnebestyrelsen, hvor han forventeligt bliver ny formand og Affaldplus. Kurt Johansen (S) fik også lidt at lave, med fire poster og en suppleant og napper blandt andet sundhed, teknik.
Også Heino Hahn (DF), fik lidt med, med fem poster - herunder i økonomiudvalget.
Ingen af dem fik dog formandposter og det kan være årsagen til de så fik lidt ekstra på den anden front, hvor stemmeslugeren Nikolaj Reichel ”kun” fik turisme og børneudvalget, men til gengæld fik en formandspost, selvom han  er helt ny, ligesom Thorbjørn Kolbo (S) også ”kun” fik to poster - men til gengæld i det magtfulde økonomiudvalg og som formand for kultur og idræt.
Både Mette Gerdøe (Ø) og Ann Busch (Alternativet) fik dog ikke meget ud af deres ene mandat. Førstnævnte er kun i børneudvalget og i handicaprådet, men får så en formandspost i det særlige ekstraordinære parafgraf 17 - skoleudvalg - der nedsættes. Og det giver også lidt kroner.
Alternativets kandidat må til gengæld nøjes med arbejdsmarked og klima som arbejdsområde og en plads i musikskolens bestyrelse.
En Larsen, der ikke får så meget er de radikales Michael, der kun får to poster - til gengæld i både økonomiudvalg og en plads som formand i tekniksudvalget, der om noget er en tung post, selv uden klimadelen, som er hevet ud.
Blandt de - måske - lidt overraskende valg, var udpegning af Kirsten Overgaard (V). Den tidligere formand for skoleudvalget har helt droppet den del til fordel for en plads i socialudvalg og teknikduvalg, noget af et skifte, om end hun også sidder i det særlige ”tvangsfjernelsesudvalg”.
Og så dryppede det også lidt på et par gamle kendinge. Selvom de ikke var opstillet fik den tidligere teknikudvalgsformand (før 2013) Erling B. Nielsen (SF) både plads i hegnssyn og som vurderingsmand til mark og vejstridigheder, ligesom den tidligere borgmester (også før 2013), Henrik Holmer (S), fik en plads i ekspropriationskommisionen for øerne.
Flere andre, som heller ikkevar stillet op, der fik også poster rundt omkring, mens en række af de 111 kandidater, der var ved valget, må finde andre måder at lave politik på.

19-10-0
Selve valget af borgmesteren blev i øvrigt med opbakning fra 19 mandater (S, SF, Ø, Å, R samt Marie Hansen og Heino Hahn fra DF), mens de resterende 10 undlod at stemme. Bo Manderup (V)  formanede at de helst havde set Michael Seiding Larsen  (V) fortsætte - ”han havde gjort det godt”, ligesom han påpegede, at kæden ”kun var til låns”. Og så var de kede af ikke at være med, selvom de ”bød sig til”. 
Her mente Poul Adolf Larsen (S), der fik introduktionsretten forud for borgmestervalget, at S heller ikke fik meget forærende ved seneste valg, inden han mindede om, at de i kommunalbestyrelsen er  et ”team” og begyndte at referere noget snak om samarbejde, som de er blevet undervist i.
Torsdag den 25. januar, er det første egentlige møde.
 

Den "gamle" borgmester, Michael Seiding Larsen (th.) viser den nye borgmester, Mikael Smed (tv.), hvordan borgmesterkæden sættes helt rigtigt.
Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar