Maglebys mysterier...

Christer Engman
Klintevej 511, Magleby
4791 Borre

Jeg bliver som borger i kommunen mere og mere forvirret over Vordingborg kommune.
Kommunen har stævnet adskillige borgere i Magleby som i generationer har udledt deres spildevand til en af de tre forskellige kloakledninger, der fandtes i Magleby, med påstand om, at disse ledninger aldrig har eksisteret - ja de var helt fiktive, og samtidig med så hævder kommunen. at disse lodsejere i stedet har afledt spildevandet til nedsivningsanlæg, som ingen nogensinde har set eller hørt om. Det er virkelig avancerede kommunale tryllerier. Hvis kommunen og de enormt dyre advokater, vi som borgere skal tvinges til at betale for, havde anstrengt sig og leveret det arbejde, vi over vores meget høje skatter betaler for, så havde kommunen opdaget, at der eksempelvis i betænkningen af 1941 om ændringen af vandløbsloven stod: ”Der findes enkelte spildevandsanlæg som vekommende kommunalbestyrelse har udført uden at forelægge dem for vandløbsretten og uden at kræve bidrag fra de lodsejere, hvis ejendom har afløb til dem. Sådanne ledninger må falde ind under de almindelige bestemmelser om offentlige anlæg.”
Kommunens advokat har fuldstændigt i strid med god advokatskik manipuleret med dette grundlag. Jeg håber derfor meget på, at Borgerlisten får et virkeligt godt valg den 21. november, så vi kan få sat en stopper for kommunens meget grove og reststridige overgreb mod os borgere.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar