Lys eller Mørke ( 2 )

Poul-Erik Feldt

Kalvehave Havnevej 13

4771 Kalvehave

 

Det er efter vores opfattelse ikke "enten eller" men "både og", så jeg håber med denne orientering at kunne berolige Kim Keldborg (og eventuelt andre), der her i avisen har udtrykt bekymring og forundring over, at vi i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn arbejder på at få den nu snart genetablerede vejbelysning på Dronning Alexandrines Bro suppleret med en effektbelysning af den store stålbue.

Vi har i procesforløbet været i kontakt med alle relevante parter, herunder også personer bag Dark Sky projektet og kan i den forbindelse oplyse, at efter de har haft en rådgivende korrespondance med Vejdirektoratet (som er den udførende instans) har meddelt lokalrådet, at de ikke ser nogen konflikt mellem projekt Dark Sky og etablering af den ønskede effektbelysning. Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til lysets styrke og farve, samt retning og afskærmning, ligesom en optimeret styring af lyset vil blive anvendt.

Afslutningsvis kan oplyses, at ønsket om effektbelysning på broen bakkes fuldt og helt op af foreningen Møn NU, som er os behjælpelige med projektet. Det bliver ikke en "tivolisering", men en flot og fornem fremhævelse af broens skønhed.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar