• www.henriks-hvidevarer.dk

Læserbreve

Læserbreve sendes på mail til: redaktion@sydtid.dk
  • Læserbreve på mere end 300 ord optages ikke.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte.
  • Læserbreve skal indeholde navn og adresse på afsender.
  • Læserbreve må ikke indeholde telefonnumre, mail-adresser og hjemmeside-adresser.

Uansvarlig borgmester med sav...

Mikael Smed, din optræden afspejler igen din uansvarlighed og mangel på rettidig omhu, det ville selv “Dronningen” kalde for en “dumsmart” handling. Det ville have været rart om du inden, havde sat...

Bravo, men hvor skal vi så hen?

Så er det ved at være sidste udkald for høringssvar vedr. det mundrette §17, Stk. 4-udvalg; “Anbefalinger til ny nærdemokratimodel, borgerinddragelse og frivillighed”.
Helt ind til benet så er...

En perfekt løsning på trafikken

Efter en uge, på grund af reguleringen for enden af Badstuegade, vedrørende de elendige forhold i Valdemarsgade, hvor man har åbnet for ensrettet trafik for biler og trafik i midtbyen, med nem adgang...

Jamen...

Svar til § 17 stk. 4 udvalget
Hvor ville det have været dejligt, hvis udvalget havde sat sig ind i, hvad der allerede sker i lokalområderne.
”Vores anbefalinger styrker...

Tillykke med egnshus

Hjertelig tillykke med Jeres nye egnshus, til glæde og brug for alle beboere i Ørslev.
Jeg håber I vil få stor glæde af at have et samlingssted, I kan kalde jeres eget, hvor foreningslivet og...

Hvad skal ske med Lindholm?

Invitation til dialog om en ny fremtid for Lindholm, hvor en lokalplan er undervejs. Håber på at der kan fostres idéer og nedsættes en udviklingsgruppe, der kan foreslå ”ejere/brugere” at:
1...

Frivillig indsats...

I Det Frivillige Samråd har vi længe ønsket, at alle frivillige kræfter i Vordingborg Kommune fik en samlet organisering – lokalrådene, forældrebestyrelser og frivillige foreninger, uanset om...

Bakker op om anbefalinger...

Idrætsrådet har været dybt involveret i arbejdet med de anbefalinger om nærdemokrati og frivillighed, der nu er landet på kommunalpolitikernes bord. Vi oplever det som et stort skridt fremad, at alle...

Ændringsforslag til ny Nærdemokratimodel...

Fasthold de nuværende Lokalråd med de beføjelser og funktioner de har i dag.
Det vil være fint at erstatte det administrative stormøde med en områdekoordinator, der kan løse de løbende...

Tæt på fællesskabet...

Når Vordingborg Ro- og Kajakklub sammen med Vordingborg Kommune sætter fokus på mænds helbred og tilbyder gratis prøveture i kajak, så er det et godt eksempel på, at vi allerede er gode til at...

Græsslåning...

Jeg deler langt hen af vejen Kruses begejstring over at der bliver taget mere hensyn til vores flyvende insekter, men men hvis man som jeg cykler mellem Vordingborg og Nyråd efter mørkets frembrud er...

Græsslåning og trafiksikkerhed

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ved Flemming Kruse beretter i Sydtid nr. 28 om resultatet af det samarbejde, som DN har med kommunen vedrørende slåning af naturarealer herunder grøftekanter...

Festivalhøjtalere bør forbydes...

Unge hærger rundt i Vordingborg med deres festivalhøjtalere på dertil indrettede cykler og spiller ”musik” for fuldt tryk.
I pressen foreslår borgmesteren at lukke området ved Kvickly-søen og...

Ørslev egnshus...

Efter flere års anstrengelser er Ørslev Egnshus nu færdigt og indviet. Det var forhenværende borgmester Knud Larsens idé og det er hans fortjeneste at projektet er blevet indarbejdet i de kommunale...

Glæde over mere skånsom græsklipning

Sidste år gik Danmarks Naturfredningsforening på barrikaderne over den meget voldsomme og helt unødvendige slåning af grøftekanter, rabatter og naturarealer som Vordingborg Kommune udførte. Vores...

Lindholm – hvad så?

Midt i den lidt selvfede feststemning over at planerne om Lindholm som udrejsecenter for kriminelle afviste asylansøgere med videre nu synes skrinlagt, er der brug for at tænke fremad. Lindholm...

Forældretak...

Onsdag den 29. maj fejrede kommunens afgangsklasser deres sidste skoledag, inden de mundtlige prøver skulle gå i gang. Traditionen tro samledes rigtig mange af de unge ved Kvickly-søen for at fejre...

Drømmer jeg eller er jeg vågen?

Åbent brev til borgmester Mikael Smed Vordingborg Kommune
I forbindelse med spærring af Orevej ved Rampen, har der været en del skriverier i perioden fra spærringens start og indtil...

Alternativ til Lindholm

Godt og billigt alternativ til Lindholm
Både regeringspartierne og Socialdemokratiet har oplyst, at de ønsker at skille de udviste kriminelle udlændinge fra de ikke-kriminelle udviste...

Besparelser på idræt

Dette er et opråb fra en frivillig foreningsleder: Idræt er en kæmpe sammenhængskraft i vores kommune
Sparekataloget som Vordingborg Kommunes administration har fremlagt til byens politikere...

Falsk og ikke værdig som kommende statsminister.

Mette Frederiksen, du har stadigvæk ikke meldt klart ud, om du bakker Lindholm-projektet op eller ej før Folketingsvalget. Jeg kan blot fortælle dig, at du tvinger Sydsjælland og Møn vælgerne til at...

Kære folketingskandidat Brigitte Jerkel (C)

Tak for din ansøgning om forlængelse af din stilling som folketingsmedlem. "Nærpolitiet skal styrkes," skriver du. Det er jeg helt enig i.
Men hvorfor har dit parti så været med til - også fra...

Svigt i daginstitutioner

TV 2-dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden', der blandt andet har udstillet pædagogiske svigt i flere københavnske daginstitutioner, har skabt en nødvendig debat om kvaliteten i danske...

Kære egoistiske folketingspolitikere

Det er en skændsel for landet og jeres generelle miljøpolitik, at I har gennemført dette enorme stunt at ophænge jeres personlige valgplakater med cirka 25 meters afstand i byområderne langs veje og...

Nej til eksperimenter

Der er ikke tid til at kaste vores sundhedsvæsen ud i 10 års omorganisering, centralisering og besparelser. Efter et godt europaparlamentsvalg er det nu tid til at fokusere på folketingsvalget...

Affaldet flyder

Vedrørende Absalonsgade, 4760 Vordingborg
Jeg undrer mig over, at adskillige skraldecontainere i minimum den seneste uge har været overfyldte.
Der er et problem med rotter ved...

Lokalrådet vil ikke være en "forening"

Ørslev Lokalråd er meget bekymret for fremtiden – som ”forening” uden politisk dialog.Lokalrådet har i de år, det har eksisteret arbejdet på udvikling af lokalområdet – og det er sket i tæt...

Hvad er det I har gang i?

Som tidligere medlem af kommunalbestyrelsen, er det med stor undren jeg ser på de planer der er om at ændre nærdemokratimodellen. Ved kommunesammenlægningen i 2007 lå det mig – og mit parti Venstre...

En uventet aften

Hovedet sidder på kroppen og hjertet banker i midten. Evige sandheder - men en gang imellem kan hjertet banke i udkanten - af Danmark.
Vores egnsteatertrup, Cantabile, afholdt en såkaldt...

Er der en voksen tilstede?

Er der en voksen tilstede? Det er ikke kun et relevant spørgsmål i forhold til hvordan man nogen
gange kan opfatte moderne politik, men desværre også et højaktuelt spørgsmål at stille i vores...

Ja til EU's kerneværdier – nej til fælles EU-skatter

Det berørte os alle dybt, da den parisiske katedral Notre Dame stod omspændt af flammer.
Katedralen er en uerstattelig del af både den franske og den europæiske kulturarv.
Branden var...

EU skal ikke blande sig i barsel

Jeg vil styrke EUs handlekraft når det gælder grænseoverskridende problemstillinger som migration og klima.
Men jeg bliver vred, når EU blander sig i, hvordan de danske barselsregler skal være...

Replik til Ann Buschs indlæg...

Kære Ann Busch.
Indledningsvis vil jeg gerne takke dig for, at du som det eneste medlem af ”Nærdemokratiudvalget” har kommenteret mit indlæg.
Dit indlæg illustrerer ganske...

Politikere ønsker tæt dialog og debat

Svar til Michael Laursen forhenværende Formand for Ørslev lokalråd på debatindlæg 14. maj.
Lokalrådene er betydningsfulde samarbejdspartnere i det lokalpolitiske arbejde og derfor...

Lidt om Lindholm

Allerede inden valget blev udskrevet, var Vordingborg Kommune for alvor landet på det politiske landkort. Det skyldes selvfølgelig hele sagen om Lindholm. Projektet er blevet vendt og drejet mange...

EU skal lukke de ydre grænser

Europas fremtid er på spil, når danskerne skal stemme til Europa-Parlamentet 26. maj. Der er en lang række presserende opgaver, der skal løses.
Lykkedes det ikke, risikerer Europa at falde fra...

Bananrepublikken Danmark

I ly af valg til Europaparlamentet og til Folketinget er en af de største skandaler i nyere dansk finanshistorie ved at folde sig ud. I starten af maj 2019 blev den tidligere formand for...

Ja til arbejdskraft – nej til fælles EU-velfærd

Landmændene, byggebranchen og servicesektoren har brug for arbejdskraft. Derfor skal vi være dybt taknemmelig for, at arbejdskraften kan bevæge sig frit inden for EU. Det er en kæmpe gevinst og...

Har vi verdens bedste offentlige sektor?

“Bedre velfærd kræver flere penge”. Denne påstand møder jeg konstant, fra andre politiske partier. Faktum er dog, at Danmark frem til 2015, haft verdens højeste skattetryk.
Men når Danmark...

Regeringens bluffnummer

Regeringen har oplyst, at 17.150 personer kan trække sig ud af arbejdsmarkedet med regeringens aftale om seniorpension.
Det er ikke korrekt. Det er kun 800 personer. Seniorpensionsaftalen er...

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen.

RASMUS PALUDAN SKAKMATTER DANMARK. Jeg synes, du skal handle øjeblikkelig og ikke udskyde til efter valget. Hvordan kan du og regeringen tillade, at Rasmus Paludan, uden videre, kan slippe godt fra...

Der er kun et valg

Antallet af valgplakater og kommende valgkort siger noget andet. Ikke desto mindre vil jeg påstå, at lige nu står vi kun med et valg. Og det er at gøre valget grønt. There is no Planet B Det betyder...

Vores valg

Så kom valgudskrivelsen endeligt.
Den. 5. juni skal vi alle sammen til stemmeurnerne og træffe vores valg. Vi skal træffe vores valg, om vi vil have en grøn eller sort fremtid, om vi vil have...

Politikerservice fra radikale borgere i Kalvehave...

Foreningen Stop Lindholm Udrejsecenter - se www.lindholmudrejsecenter.dk - har i lyset af det kommende folketingsvalg udsat aktionen “Nedlæg sejlrenden til Lindholm”. Det kan jo ikke udelukkes at en...

Nok er nok...

Åbent brev til Borgmester Mikael Smed Hej Mikael Smed! Jeg har altid stemt Socialdemokratisk, været formand for DSU i Næstved i mine unge år, i det hele taget står Partiet mit hjerte nær, men ved...

Nekrolog over ”Nærdemokratiet” i Vordingborg...

Demokrati skabes ved møde mellem politikere og borgere. Lad mig citere fra kommunens nuværende Nærdemokratimodel: ”Vordingborg Kommunes model for nærdemokrati er baseret på, at hver af kommunens 16...

Forstander vil ikke drive festhus!!!

(Kommentar til sidste uges artikler: ”Forstår ikke alkoholforbud i Medborgerhuset”, ”Forstander vil ikke drive festhus” og ”Kulturchef lover at kigge på genforhandling”).
Hvis ikke, en...

Red Lindholm!

Den seneste tids lokale protester mod at omdanne Lindholm til en slags fangeø, får helt sikkert hverken regering eller især DF til at trække deres nedrige og infame plan tilbage. Dertil er det...

Tak for gode baner

Hej Vej og Park.
Jeg vil gerne rose jer for en meget flot og lækker fodboldbane i Køng. Det er mange år siden den har været så flot til opstarten i foråret.
Jeg ved det har været så...

Borgmester ”ofrer” borgerne....

Byrådsmødet på Svend Gønge Skolen i Lundby 27. marts blev indledt med sangen: Der er noget galt i Danmark…
For Mikael Smed og Co ”ofrer” borgere for udenlandske kapitalkræfter. Argumentet fra...