Helene Vinther Seidler, chef for Vej Park og Havne i Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Kommunen lover at varsle naturfolk om - nogen - træfældninger...

Kommunens vej- og parkafdeling lover nu at varsle naturfredningsforeningen, forud for almindelige fældninger af træer, men ved byggerier og fældninger der ligger udenfor vej- og parks område, må man selv holde sig orienteret. 

kommunen - Vi har en stor interesse i at samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN, red.), siger chef for vej og park i Vordingborg, Helene Vinther Seidler.
I sidste uge var avisen på trætur i Vordingborg, med tidligere stadsgartner og DN næstformand Flemming Kruse, der anførte at det for tiden går meget stærkt og meget voldsomt for sig, med fældinger af træer. Det så man blandt andet omkring Havnvej i Vordingborg og Jordbassinerne i Stege.
Således havde DN et møde med forvaltningen i februar, for at få et samarbejde, men  siden var der ikke sket noget og det undrede DN sig over.
Med avisens mellemkomst, stod det dog klart, at kommunen blot havde misset en mail-adresse. 
Og spørger man i forvaltningen har de selv taget initiativ til at mødes med DN og har efterfølgende lovet at varsle dem, når der fældes træer i regi af vej- og parkafdelingen. Det fremgår således at DN vil blive orienteret to uger før en fældning, og man derefter vil gå i gang med at fælde, afhængig af deres indsigelser.
- ”Men den endelige beslutning om et træ skal fældes eller ej, vil altid blive truffet af  trafik, park og havne”, hedder det i referatet.

Ikke alle
Det er dog kun nogle træer, som DN kan forvente, at få en orientering om. 
Således vil træer der bliver fældet i forbindelse med byggeri, ikke være noget de får at vide, ligesom træer på eksempelvis de kommunale institutioner, kan fældes uden videre. Det skyldes at forvaltningen har en meget stram opdeling af de enkelte afdelinger og budgetter, der betyder at skoleområdet ”hyrer” vej og park til at passe arealer, eller hvis der skal fældes et træ på en skoles område. 
Her vil tingene - i hvert fald i forbindelse med ombygninger dog være i lovpligtig høring.
- Når noget er i en høringsfase, vil DN ikke blive varslet særskilt. Der kan de holde øje som alle andre, lyder det fra Helene Vinther Seidler, der henviser til kommunens hjemmeside, for høringer.
Til gengæld bliver de træer, de nu engang har ansvar for, registreret så de i forvaltningen ved, hvad træernes tilstand er og på den måde bedre kan tilpasse pasningen.
- Vi er gået i gang med en registrering i 2017 og der er ikke afsat særskilt budget, så det er noget vi laver ved siden af det andet. Det vil formentlig fortsætte i 2018 og ind i 2019, siger forvaltningschefen. Hun uddyber at de kun registrerer træernes almene tilstand og ikke deres betydning i forhold til biller, flagermus og deres generelle betydning for dyrelivet, men at de her forventer at samarbejde med natur- og miljøforvaltningen og bruge deres evner udi dyrelivsviden.
Hvor ekstensivt samarbejdet med DN bliver, er dog stadig uklart.

 

Læs også de foregående artikler om de fældede træer:

"Næppe ny allé på Havnevej og retningslinier rettes"

"Rød plads er røget i naturklagenævnet"

"Flagermusene forsvandt da man fældede havnealléen"

"Efter massive træfældninger": Er du bange for træerne?"

Helene Vinther Seidler, chef for Vej Park og Havne i Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar