Mange cyklister vælger allerede idag at cykle tværs indover Slotstorvet fremfor at blive på kørebanen. Skolebørn krydser derefter vejbanen ved passagen ved Kornerups Rådhus. Foto: Mille Holst

Klemte cyklister på Slotstorvet

Cyklister føler ofte, de kommer i klemme i trafikken på Slotstorvet. Her hersker ingen lov og orden, lyder kritikken. Nu vil kommunen se på, om cyklisterne kan få bedre forhold.

Vordingborg I slutningen af januar satte vi i Sydsjællands Tidende fokus ppå de rustne jernkasser på Slotstorvet, som mange bilister har svært ved at manøvrere bilen udenom.
Siden har vi på avisen modtaget henvendelser fra cyklister, som oplever det meget utrygt at cykle henover Slotstorvet - og da især, når der ligger sne.
- Hvis det er sådan, at cyklister skal køre efter forholdene, så kan de slet ikke være på Slotstorvet, siger eksempelvis Rita Mejer Hansen og fortsætter:
- De biler, der holder parkeret, holder også ud på kørebanen. Det er helt håbløst.
For Rita Mejer Hansen drejer utrygheden sig ikke kun om, at man som cyklist føler sig klemt mellem bilerne og jernkasserne, men om at færdselsreglerne slet ikke er gældende på vejstrækningen henover torvet.
- De regler der er på kørebanen bliver ikke overholdt overhovedet, mener hun og fagchef i Vordingborg Kommunes Trafik Park og Havne, Bjørn Buch giver hende til dels ret:
- Udfordringen er, at folk ikke anser det for gågade, siger han og henviser til, at bilister betragter vejen som deres og ikke som den gågade det er, hvor der skal holdes tilbage for alle bløde trafikanter.

Tværs over torvet
Bjørn Buch vil gerne se på, om cyklisterne kan få bedre forhold på Slotstorvet. Men det er ikke helt ligetil mener han. For eksempel er der ikke noget plads at tage af på siden ind mod de bygninger, der ligger ud mod torvet. På den anden side er der dog flere muligheder:
- Der er en mulighed for at lave en cykelsti henover torvet, siger Bjørn Buch og henviser til de mange skolebørn, der, mens vi står og snakker på torvet, alligevel cykler tværs henover torvet og krydser vejbanen ved passagen ved Kornerups Rådhus.
Alternativt kunne man flytte kørebanen længere ind på selve torvet, så den får en mere lige linieføring. Det vil samtidig give mere plads og ”torvefølelse” for udeserveringerne på hjørnet af Algade. 
Dén løsning bliver dog omkostningsfuld og ligger derfor ikke lige for for kommunen.
Dels ville stelerne skulle flyttes, men der ville også skulle lægges nye sten, hvor den nye vejføring skulle være. Ifølge Bjørn Buch er det nemlig ikke samme type sten, der er lagt på kørebanen og på torvet. De sten, der er brugt på hovedparten af torvet kan ikke holde til biltrafik, mens de, der er brugt på kørebanen kan.

Mange cyklister vælger allerede idag at cykle tværs indover Slotstorvet fremfor at blive på kørebanen. Skolebørn krydser derefter vejbanen ved passagen ved Kornerups Rådhus. Foto: Mille Holst

Bjørn Buch vil gerne se på forholdene for cyklisterne på Slotstorvet. Foto: Mille Holst

Der er ikke meget plads til cyklister på kørebanen mellem biler og jernkasser. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar