• www.henriks-hvidevarer.dk

Erik Thorlund Jepsen fra Vordingborg Bibliotek og sognepræst Lisbeth Sinnet Froholdt er gået sammen om at lave nogle særlige dialogbaserede gudstjenester. Den første handler om dannelse og kultur. Foto: Mille Holst

Kirken og biblioteket går sammen

Vordingborg Kirke og byens bibliotek indleder et nyt samarbejde med morgengudstjenester med oplæg om vigtige emner og diskussion mellem deltagerne.

Vordingborg To af Vordingborgs største kulturinstitutioner, biblioteket og kirken, lancerer i efteråret et samarbejde, hvor borgere gennem dialoggudstjenester i kirken får mulighed for at diskutere bestemte emner.
Den første dialoggudstjeneste finder sted torsdag 12. september klokken 10, og her kommer bibliotekets leder Erik Thorlund Jepsen med et oplæg om ”Kultur og dannelse”. Hvad betyder dannelse og hvad vil det sige at være dannet? Er det at være begavet eller høflig eller noget tredie, for eksempel om man er god til at begå sig blandt andre? Og hvordan hænger kultur og dannelse sammen - og hvad er kultur egentlig?
Oplægget og den efterfølgende diskussion over emnet sættes ind i en liturgisk ramme, hvor også kirkens præst, organist og kirkesangere medvirker. Alt i alt varer gudstjenesten en lille times tid.
Succeskriteriet er ikke at kirken bliver stuvende fuld, det fortæller såvel sognepræst Lisbeth Sinnet Froholdt som Erik Thorlund Jepsen, som er de to personer, der står bag samarbejdet.
- For mig er succeskriteriet, at der er reaktioner, deltagelse, siger bibliotekslederen, og Lisbeth Froholdt supplerer:
- Det kan have sin fordel ikke at være 50 men 15; det er med til at skabe et trygt forum.
De fremmødte skal helst have lyst og mod til at deltage i snakken, det er hele formålet med samarbejdet.

Her lever dialogen 
Hvor oplagt samarbejdet mellem Vordingborg bibliotek og kirke end kan synes at være, så er det faktisk det eneste eksempel her i landet, fortæller Lisbeth og Erik. Men de har allerede med held samarbejdet i halvandet år, hvor en bibliotekar under en gudstjeneste har læst op af en litterær tekst, som menigheden derefter har diskuteret.
- Det sjove var, at vi fik folk over dørtærsklen, som vi ikke ellers så om søndagen, fortæller Lisbeth Sinnet Froholdt, der gennem samarbejdet med biblioteket håber, at folk opdager, at ”der er højt til loftet i kirken”, som hun siger.Her er plads til dialog.
- Førhen havde kirken patent på, hvad der skulle siges og ikke siges og det var envejskommunikation fra præst til menighed. Det har ændret sig i dag, hvor man også inddrager andre institutioner som for eksempel biblioteket, der medvirker i dialogbaserede gudstjenester, siger Lisbeth Sinnet Froholdt og fortsætter:
- Vi betragter begge biblioteket og kirken som et sted, hvor man formidler og tager dialogen med folk.
- Og når vi taler værdier med folk, så bliver det nemt berigende, mener Erik Thorlund Jepsen.

Fællesskaber
For både kirke og bibliotek handler samarbejdet om at inkludere.
- Mange opfatter biblioteket som et finkulturelt sted, og det synes vi ikke vi er, siger Erik Jepsen og remser nogle af bibliotekets mange andre aktiviteter op: Computerspil, makerspace, strikkeklub, morgensang og meget andet. For ham handler samarbejdet med kirken meget om markedsføring, men også om, at både kirke og bibliotek dybest set forsøger at hjælpe folk til at kunne klare sig selv.
- Vi vil gerne udbygge, men vi vil også gerne vise, at vi kan bruge hinanden; at vi ikke bare er to selvstændige institutioner. Det er de samme værdier, der går igen, siger Erik Thorlund Jepsen.
- Mange har en idé om, at biblioteket kun er litteratur, men vi arbejder meget med fællesskaber, siger han og fortsætter:
- Det handler om, at folk skulle få det bedre gennem kultur.

Fakta
• Første dialoggudstjeneste finder sted torsdag 12. september klokken 10 i Vor frue Kirke i Vordingborg. Temaet er ”Kultur og dannelse”.
• De efterfølgende dialoggudstjenester er planlagt til 10. oktober og 14. november - begge klokken 10 - her er sat temaer på, men arrangørerne ønsker pt at holde dem åbne og se, om deltagerne på torsdag har et ønske om noget andet.

Erik Thorlund Jepsen fra Vordingborg Bibliotek og sognepræst Lisbeth Sinnet Froholdt er gået sammen om at lave nogle særlige dialogbaserede gudstjenester. Den første handler om dannelse og kultur. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar