Kalvehave i knæ...

Kaj Flinta
Søvej 4
4771 Kalvehave

Kan Kalvehave frelses med aktindsigt ?
”Nærdemokratimodellen” har vist sig endnu mere effektiv til afvikling af demokratiet end holdningen i minister Esben Lunde Larsen’s berømte citat  ”..det er en sygdom i vores samfund, at der bliver søgt om aktindsigt i alt mellem himmel og jord”.
Efter 10 år med ”Nærdemokratimodellen” ser vi resultatet af afviklingen. Et Kalvehave i knæ og mange forspildte muligheder.
Under afviklingen har kommunen, med penge og privilegier til bestyrelserne for de 16 lokalråd, sikret sig fuld loyalitet. På den måde har kommunen stille og roligt kunnet gøre bestyrelser, med den slags tilbøjeligheder, til små, kontrollerende sogneråd.
Hvor miljøministeren ser sygdom overalt, oplever kommunen derfor kun lidt fantomsmerter i et Kalvehave med amputeret nærdemokrati.
Magtkampe optræder som bekendt overalt, men kommunen bærer hovedansvaret, når centrale kompetencer lægges ud til bestyrelser, som spilles ud mod hinanden. Det har i Kalvehave fremtvunget aktindsigter, som alle gerne havde været foruden.
Demokrati er i forvejen en besværlig størrelse, men i Kalvehave skabte man yderligere spændinger i forholdet til borgere, andre aktører og lokalrådsforeningen LKO ved kommunal medvirke til stiftelse og drift af Foreningen ”Den gule Stald” (DGS).
Denne forening optager kun  foreninger - og altså ikke borgere – som medlemmer. Opfølgende aktindsigter har siden altid været meget opklarende, når der er nyt fra de to foreningers fælles formand. Senest i forbindelse med projekt Kalvehave strandpark, hvor DGS er projektejer.
Så måske er løsningen for Kalvehave en sorggruppe?

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar